Kongenitalne Anomalije Jednjaka

Urođene stenoze jednjaka Spadaju u retke anomalije jednjaka koje se odmah po rođenju manifestuju nemogućnošću gutanja, napadima kašlja za vreme dojenja i povraćaja progutanog mleka. Radiografija sa kontrastom i ezofagoskopija ukazuju na mesto stenoze jednjaka. Potpune stenoze zahtevaju hiruršku resekciju stenotičnog dela, dok manja suženja mogu biti dilatirana uz pomoć bužija ili laserom resecirani manji …

Hromozom

Reč hromozom je dobijena od grčkih reči chroma – boja i soma – telo. Struktura hromozoma Hromozomi se sastoje od oko 15% DNK i 83% proteina. Prosečan hromozom sadrži oko 4cm DNK duplog heliksa. U 46 hromozoma nalazi se oko 2m DNK. Heterohromatin je kondezovani oblik koji sadrži DNK koja se ne transkribuje. Osnovnu strukturu …

Geni

Geni su delovi DNK koji se sastoje od sekvencijalnih baznih parova koji sadrže informaciju za RNK i sintezu proteina. Drugim rečima, strukturni geni određuju aminokiselinsku strukturu proteina preko nukleotidnih sekvenci različitih tipova iRNK. Neki geni su prepisani u RNK, kao što je ribozomalna RNK (rRNK) i transfer RNK (tRNK) koje se kasnije ne prevode u …

Klon

Klon – grupa ćelija koje su nastale mitotskim deobama od jedne ćelije i sve imaju istu genetičku informaciju DNK.

Amplifikacija (umnožavanje) gena

Amplifikacija (umnožavanje) gena – proces u tumorskim ćelijama u kome se formiraju brojne kopije određenih gena, čiji su vidljivi dokaz homogeno obojeni regioni i dvostruki minutni hromozomi.