Lekovi za lečenje anemija

Za normalnu eritropoezu neophodno je prisustvo govžđa, vitamina B12 i folne kiseline. Nedostatak bilo koje od tri pomenute supstance dovodi do pojave anemija. U slučaju nedostatka gvožđa dolazi do poremećaja u sintezi hemoglobina i nastaju eritrociti sa nedovoljnom količinom hemoglobina, odnosno hipohromna (sideropenijska) anemija. Megaloblastna anemija, s druge strane, nastaje usled nedostatka bilo vitamina B12 …

Anemija • Malokrvnost

Prema kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije, anemija se definiše kao koncentracija hemoglobina (HGB) u krvi manja od 130g/l ili hematokrit (HCT) manji od 39% kod odraslih muškaraca, odnosno hemoglobin manji od 120g/l ili hematokrit (HCT) manji od 37% kod odraslih žena. Krv i krvne ćelijeNekoliko činjenica o anemijiKlasifikacija prema veličini eritrocitaPodela anemija prema uzrokuSimptomi anemijeKada tražiti …

Trombocitopenija • Niski trombociti u krvi

Da li ste skloni lakom dobijanju modrica i da li imate problema sa zaustavljavanjem krvarenja kod različitih posekotina ili rana? Ili možda često imate krvarenje iz nosa ili krvarenje iz desni prilikom pranja zuba? Ako je tako, postoji šansa da imate nizak broj trombocita. Imati nizak broj trombocita – stanje zvano „trombocitopenija“ – predstavlja problem …

Okultno krvarenje

Test okultnog krvarenja pretstvavlja traženje krvi u stolici (količina krvi ispod 50 ml koja se teško može makroskopski zapaziti (golim okom) u stolici). To može biti znak problema u sistemu organa za varenje (gastrointesnitalnom traktu). Ukoliko rezultati pokazuju da je krv prisutna, važno je da lekar pronađe izvor krvarenja za dijagnostiku i lečenje problema. UzrociFaktori …

Trombociti

Trombociti (platelets, PLT) su uobličeni elementi krvi, krvne pločice, i njihova fiziološka koncentracija se kreće od 140 – 400 * 10^9 u jednoj litri (l) periferne krvi. Određuju se u okviru kompletne krvne slike (KKS-CBC) kao deo opšteg pregleda zdravstvenog stanja. (Krvna slika) Uopšteno o trombocitima Trombociti ili krvne pločice su bezjedarni fragmenti džinovskih ćelija megakariocita …

Tromboza

Tromboza (thrombosis) predstavlja zaživotni proces koagulacije krvi tokom kojeg se formira krvni ugrušak u neprekinutom vaskularnom sistemu odnosno u krvnim sudovima i/ili srcu. Formacija, odnosno krvi ugrušak koji se stvara prilikom procesa tromboze naziva se tromb (thrombus). Krvni ugrušci sprečavaju da izgubite veliku količinu krvi nakon povrede, takođe zaustavljaju prodor bakterija kroz ranu i omogućava …

Hemohromatoza

Hemohromatoza je nasledni poremećaj u kojem dolazi do prekomerene absorpcije gvožđa iz hrane koja se konzumira. Višak absorbovanog gvožđa se skladišti unutar organa, naročito u jetru, srce i pankreas. Previše gvožđa unutar organa može prouzrokovati stanja koja su opasna po život, najčešće je to neka bolest jetre, srčani problemi i diabetes mellitus (šećerna bolest). Geni …

Talasemija

Talasemije spadaju u grupu naslednih bolesti, a najučestaliji oblik u humanoj populaciji jeste beta (β) talasemija. Pokušaću da na Vama što bliži način razjasnim kakav je to poremećaj i koje kliničke manifestacije možete očekivati. Pre nego što se informišete o dotičnoj bolesti, potrebno je da znate šta je i koja je uloga hemoglobina u našem organizmu. Šta …

Koje su uloge krvi u organizmu?

Oslovna uloga krvi je da održava homeostazu, stalnost sredine u kojoj se nalaze sve ćelije, na taj način što svim ćelijama donosi hranjive materije i kiseonik, a odnosi metabolički otpad i ugljen dioksid. Krv takođe ima važnu ulogu u imunološkoj odbrani celog organizma. Pošto skoro sve bolesti dovode do određenih promena u sastavu krvi, lakoća …

Hemoglobinopatije

Sinteza hemoglobina je strogo genski kontrolisana i u pogledu strukture i u pogledu brzine sinteze pojedinih globinskih lanaca. Geni koji kodraju sintezu alfa-globinskog i beta-globinskog polipeptidnog lanca hemoglobina nalaze se u dve odvojene skupine (ili familije) gena, smeštene na dva različita hromozoma. Na hromozomu 16 su smeštena dva gena za alfa-globinske lance (α1 i α2) kao …

Leukemija

Uzrok nekontrolisane produkcije leukocita je kancerogena mutacija mijelogene ili limfogene ćelije. Ovo dešavanje u telu izaziva leukemiju koja se obično odlikuje velikim povečanjem broja normalnih leukocita u cirkulišućoj krvi. Bela krvna zrnca (leukociti) su veoma značajni faktor u borbi protiv infektivnih bolesti, kod zdravih ljudi oni se normalno produkuju u koštanoj srži i sa drugim …

Leukopenija

Ponekad se u kliničkoj praksi javlja stanje poznato kao leukopenija, stanje kada koštana srž proizvodi veoma mali broj leukocita, ostavljajući organizam nezaštićen od mnogih bakterija, virusa i drugih agensa koji mogu da napadnu tkiva. Stanje se međutim češće javlja kada je njihova proizvodnja u koštanoj srži očuvana, ali zbog određenih uzroka dolazi do smanjenja njihovog broja zbog …

Neutrofilija

        Neutrofilija – akutno povećanje broja neutrofila u krvi. Takođe u roku od nekoliko sati od početka akutne, jake upale, broj neutrofila u krvi poraste 4 – 5 puta više. s normalnih 4-5 x 109/L na 15-20 x 109/L. Ovo je nazvano neutrofilija, što znači porast broja neutrofila u krvi. Neutrofiliju izazivaju …