Hipotalamus: koje su njegove funkcije u nervnom sistemu?

Hipotalamus je struktura izgrađena iz specifičnih jedara i vlakana, smeštena u sredini limbusnog sistema, ispod talamusa. On je aferentnim i eferentnim vlaknima povezan sa svim nivoima limbusnog sistema, mada je dvosmerno povezan i sa mnogim drugim delovima mozga. Osim ka višim centrima, hipotalamus šalje informacije prema hipofizi i preganglijskim neuronima simpatikusa i parasimpatikusa koji se …

Varenje i apsorpcija proteina – metabolizam

Proteini uneti hranom u digestovnom traktu podležu razgradnji. Ove makromolekule su molekule „velike dimenzije“. Zato je zadatak digestivnog trakta da razgradi ove velike molekule na gradivne jedinice. Aminokiseline predstavljaju osnovne gradivne jedinice proteina do kojih se razgrađuju, i na kraju bivaju apsorbovane preko creva u cirkulaciju. Organi odgovorni za razgradnju proteina jesu želudac, pankreas i tanko …

Homeostaza kalcijuma

Koje funkcije kalcijum obavlja u organizmu čoveka? Jon kalcijuma reguliše nekoliko važnih fizioloških i biohemijskih procesa u organizmu. Najvažnije funkcije kalcijuma u organizmu su: Koliko i gde je smešten kalcijum u organizmu? U organizmu postoji otrpilike 1kg kalcijuma, 99% ove količine je smešteno u kostima, u kojima sa fosfatom gradi kristale hidroksiapatita, dajući neorgansku strukturnu …

Rigor mortis

Nekoliko sati posle smrti, svi mišići tela ulaze u stanje kontrakture nazvane „rigor mortis„, što znači, mišići se kontrahuju i postaju rigidni, čak i bez akcionih potencijala. Ova rigidnost nastaje zbog gubitka celokupnog ATP koji je potreban za odvajanjeporečnih mostova od aktinskih filamenta prilikom procesa relaksacije. Mišići ostaju u rigoru sve dok se proteini mišića …

Regulacija metabolizma proteina

Proteini su uglavnom gradivni materijal za produkciju sopstvenih ćelija i njihovih organela. Oni se moraju svakodnevno unositi jer organizam nema sposobnost stvaranja depoa proteina, kao što je slučaj sa ugljenim hidratima i mastima, kao što je slučaj sa ugljenim hidratima i mastima. Osnovna jedinica proteina je dvadeset vrsta aminokiselina. Deset aminokiselina možemo sami produkovati i …

Regulacija šećera (ugljenih hidrata)

Najosnovnija podela ugljenih hidrata je na: Najpoznatiji pilisaharidi su skrob (biljni) celuloza i glikogena (životinjski). Čovek iskorištava skrob iz biljaka i glikogen koji je životinjski polisaharid dok za celulozu u digestivnom traktu ne postoji enzim koji bi je razložio na osnovni sastojak. Polisaharidi, kako im ime kaže, se sastoje od više jedinice monosaharida. Najpoznatiji disaharidi …

Pluća i bubrezi – fiziološki puferi

Fiziološki puferi označavaju funkcije dva moćna organa: Tokom ventilacije pluća obavljaju osnovnu funkciju razmene kiseonika i ugljendioksida između atmosfere i krvi. Eliminišući CO2 u atmosferu, eliminiše se i ugljena kiselina (H2CO3), neorganska kiselina koja se permanentno stvara u svim ćelijama prilikom razlaganja šećera, masti u proteine. Na taj način pluća imaju značajnog udela u regulaciji …

Refleks

Refleks je zakonomerna reakcija organizma na draži iz spoljašnje ili nutrašnje sredine uz učešće CNSa (centralnog nervnog sistema). To je jedan od vidova nervne delatnosti do sada najviše ispitan. Materijalna osnova refleksa je refleksni luk koji se sastoji iz pet karika: Receptor Receptor je obično neka ćelija koja se specijalizovala da registruje neku vrstu energije …

Imunitet

Imunološki sistem organizma je organizovan tako da se uspešno brani od svih mogućih „napadača“. Očigledno je da se tokom evolucije obaj sistem usavršavao kako bi što bolje odgovorio postavljenom zadatku. To se ostvaruje na dva načina: Nespecifičan odgovor podrazumeva identičan proces usmeren na više vrsta različitih „agresora“. Osnovna prednost ovog odgovora je njegova brzina. Specifičan …

Mehanizam mišićne kontrakcije

Za mehaničko skraćenje mišića su odgovorni miofibrili. Negde šezdesetih godina prošlog veka pronalaskom elektronske mikroskopije uspostavljena je teorija klizećih filamenata koju su objavili Huxly i saradnici i za to dobili nobelovu nagradu. Teorija u potpunosti objašnjava ono što se tokom kontrakcije događa i do danas nije ni najmanje poljujana. Mišićna kontrakcija se odvija po sledećem …

Puls srca

Puls je ritmičko izbočenje zida krvnog suda koje nastaje zbog izbacivanja krvi iz srca u krvne sudove. On se najčešće utvrđuje palpacijom arterija. Mogu da se palpiraju sve dostupne arterije koje su površne i čija je podloga kost ili jači mišić. Ipak, najpogodnije su: a. radialis, a. temporalis, a. carotis communis i a. dorsalis pedis. …

Bazalni metabolizam: vrednosti zavise od mišićne mase

Bazalni metabolizam je minimalna dnevna količina energije potrebna za normalno održavanje telesnih funkcija, čini oko 50-70% dnevne energetske potrošnje kod većine osoba koje miruju. Kako izmeriti bazalni metabolizam?Na šta se troši bazalni metabolizam?Šta utiče na vrednost bazalnog metabolizma?Na koje procese čovek troši energiju u njegovom organizmu? Kako izmeriti bazalni metabolizam? Merenje BM je korisno jer …

Krvni pritisak

Pritisak u fizici označava silu na jedinicu površine. Krvni pritsak je mehanička sila kojom krv deluje na površinu krvnog suda. Svojom kontrakcijom srce stvara pritisak, koji omogućava kretanje krvi kroz zatvoreni sistem krvnih sudova i pri tome trošiti tu enegriju savlađujući otpor krvnih sudova. Proticanje krvi kroz krvne sudove je izuzetno složen proces iz oristig …

Trening

Trening je postupak kojim se postižu funkcionalne ili tehničke sposobnosti (veština izvođenja složenih lokomocija) organizma. Fiziologija treninga proučava upravo zakonitosti promena koje se događaju u celokupnom organizmu na primenjeno opterećenje. Trening u sportu i njegove posledice su lep primer za diskusiju da li morfološka struktura diktira funkciju ili pak obrnuto da funkcija, menja morfologiju. U …

Fizički stres

Stres je stanje organizma u kojem dolazi do interakcije sa spoljašnjim okruženjem, ili se može definisati kao sve ono što nam remeti homeostazne vrednosti organizma predstavlja stres. Dati definiciju stresa, s obzirom na toliku šarolikost pojave nije nimalo lako. To nije uspeo čak ni tvorcu teorije stresa Hansu Seleju koji je stres definisao kao stanje …

Mišićno tkivo

Mišićno tkivo je izgrađeno od snopova mišićnih vlakana, neka od njih su vrlo dugačka (sve do 30cm) ili veoma kratka (manje od 1 milimetra). Mišićna vlakna, odnosno miociti (visokospecijalizovana ćelije) koji imaju moć da transformišu hemijsku energiju u mehanički rad. Mišićna vlakna funkcionišu kao motori koji razvijaju silu potrebnu za pokretanje tela. Bez njihove aktivnosti …

Temperatura tela

Temperatura tela predstavlja stepen zagrejanosti organizma. Centar za termoregulaciju je smešten u hipotalamusu i reguliše stvaranje i utrošak telesne toplote. Zahvaljujući koordinaciji više organa i sistema – krvi, kože, organa za izlučivanje i disanje, telesna temperatura se održava u normalnim vrednostima od 36-37 ℃ . Proemna telesne temperature može biti fiziološka i patološka. Fiziološka promena …