Anestezija I Moguće Komplikacije

Anestezija u prevodu znači – gubitak senzacije (osećaja). Lekovi koji izazivaju anesteziju se zovu anestetici. Anestetici se primenjuju tokom različitih procedura i operacija kako bi „umrtvili“ određeni deo tela ili izazvali spavanje. To eliminiše bol i neprijatnost, a omogućava obavljanje različitih procedura. Vrste anestetika: Kako funkcioniše anestezija? Anestezija fnkcioniše tako što zaustavlja nervne signale koji …

Morfin: kome je lek namenjen?

Morfin je lek koji spada u grupu jakih analgetika. Primenjuje se u terapiji jakih bolova, kod teških povreda ili nakon operacija, zatim kod karcinomnog bola ili infarkta miokarda. Može se primenjivati i kod hroničnih, dugotrajnih, bolova koji se ne reaguju na slabije analgetike. Lek je dostupan isključivo na recept u vidu tableta, kapsula, supozitorija, granula …

Opšta anestezija: priprema, neželjena dejstva i oporavak

Opšta anestezija predstavlja kontrolisano nesvesno stanje. Tokom generalne anestezije primenjuju se lekovi koji uspavljuju pacijenta i čine ga nesvesnim tokom procedure, onemogućuju pomeranje ili osećaj bola. Opšta anestezija je esencijalna za neke hirurške procedure u kojima je bezbednije, prijatnije ili čak neophodno da pacijent bude bez svesti. Najčešće se koristi za duge operacije ili one …

Sedacija i anagosedacija

Hirurški pacijent je često izložen neizvesnosti, strahu, bolu, kao i različitim stepenima diskonfora, koji otežavaju njegovo lečenje i ozdravljenje. Brojne dijagnositčke i terapeutske procedure koje se danas primenjuju u pristupu hirurškom bolesniku praćene su stresom koji dovodi do oslobađanja različitih medijatora, pokreće simpatičko-adrenergični sistem, a kao posledicu ima promene karidocirkulatorne, respiratorne i metaboličke funkcije. Nije …

Anestetici i drugi lekovi za opštu anesteziju

Popularnost inhalacionih anestetika zasnovana je na činjenici da se oni lako primenjuju, udisanjem anestetičkih para i gasova i da se njihov efekat relativno lako prati. Nalaze se među najbrže delujućim lekovima koji se brzo titriraju do nivoa efikasnosti i sigurnosti. Suštinski, samo su azotni oksidul i ksenon gasovi, ostalo su pare isparljivih tečnosti. Prednost inhalacionih …

Epiduralna anestezija

Epiduralna anestezija ili samo epidural, predstavlja injekciju koja se daje u leđa i prekida sve osećaje u određenom delu tela. Kada se koristi epiduralna anestezija? Najčešća upotreba epiduralne anestezije je u sledećim situacijama: Steroidni lekovi (kortikosteroidi) se takođe mogu davati u vidu epiduralne injekcije i to se primenjuje kod bolova u leđima i nogama usled …

Lekovi za akutni bol (+nefarmakološko lečenje)

Akutni bol predstavlja protektivan mehanizam i simptom, koji ima upozoravajući, pozitivan smisao posle traume, operacije ili u sklopu akutne bolesti. Međunarodna asocijacija za izučavanje bola (International Association for the Study of Pain, LASP), prihvatila je definiciju bola: Bol je neprijatno senzorno i emocionalno iskustvo u vezi sa aktuelnom ili mogućom traumom tkiva ili je opisano …