Varicella Zoster Virus: Varičele (Ovčije Boginje) I Herpes Zoster

Virus Varicella zoster pripada porodici herpesviridae. Uzročnik je varičele (ovčije boginje) i herpes zostera. Na našim prostorima ove bolesti su iskorenjene vakcinacijom dece. Primenjuje se živa vakcina zajedno sa virusom morbila i mumpsa. Veličina, morfologija, struktura i osobine Varicella zoster virusa Varicella zoster virus ima sve osobine porodice kojoj pripada – Herpesviridae. Morfološki se virus …

Zapaljenska Oboljenja Uva

Zapaljenska oboljenja spoljašnjeg uva Zapaljenja ušne školjke Perichondritis auriculae Nastaje kao posledica povrede ili hirurške intervencije na ušnoj školjci i/ili spoljašnjem slušnom hodniku. Klinički se manifestuje crvenilom, otokom sa gubitkom uobičajenog reljefa te bolnošću ušne školjke (spontana bolnost ili bolnost na pritisak). U slučaju nakupljanja eksudata između perihondrijuma i hrskavice javlja se fluktuacija. Najčešći uzročnici …

Tumori Nosa I Paranazalnih Šupljina

Benigni tumori nosa i paranazalnih šupljina Benigni tumori piramide nosa, nosne šupljine i sinusa su retki. Od značajnih tumora u ovoj oblasti javlja se osteom, invertni papilom, fibrom, hemangiom, limfangiom. Osteom paranazalnih šupljina Osteomi su benigni tumori koštanog porekla. Površina im je uvek glatka pa i kada ovalni ili okrugli osteomi dobijaju kvrgav izgled, svaka …

Bolesti Jezika

Vrlo snažan mišićni organ sa funkcijom pri žvakanju i mešanju hrane sa pljuvačkom, ali i značajnom funkcijom pri gutanju i artikulaciji. Lingua geographica Više je različitih naziva pod kojim se isto oboljenje opsuje, glossitis migrans, rythema migrans. Javlja se kod oko 2 posto populacije. Nepoznatog je uzroka. Promena na jeziku je lokalizovana samo na jeziku …

Tumori Usne Duplje

Prekancerozne promene Leukoplakia Beličast izgled histološki displastično promenjenog epitela na usnama i gingivama nazvan je leukoplakija. Javlja se kod osoba pete i šeste decenije, pušača i u velikom procentu alkoholičara istovremeno. Lokalizacija na podu usne duplje, usnama i jeziku kod preko 90 posto maligno alteriše. Erytroplakia Crvenkasti plak na usnama ili sluznici vestibuluma označej je …

Autoimune Bolesti Usne Duplje

Lupus eritematosus (lupus erythematosus) Hronična forma lupus oboljenja se karakteriše nepravilnim oštro ograničenim zonama gubitka epitela i hiperkeratoze, kao i radijalno proširenje kapilara u okolno tkivo. Kod sistemske forme, oralna manifestacija su bule i erozije. Reumatolidni artritis temporomandibularnog zgloba Temporomandibularni zglob je zahvaćen kod 60 posto pacijenata, kao deo generalizovane artropatije. Dolazi do erozije, marginalne …

Inflamatorna Oboljenja Usne Duplje

Ragade u uglovima usana Nastaju kao rezultat gljivične infekcije, loših zuba, pada opšteg imuniteta, dijabetesa, anemije, nespecifičnih gnojnih infekcija, sifilisa. Manifestuju se ragadama koje lako krvare sa manjim bolovima pri otvaranju usta. Uvek treba biti oprezan jer i maligne promene u uglovima usana daju sličnu kliničku sliku. Terapija je antimikoticima, srebro nitrat rastor 1 posto. …

Pregled Larinksa

Direktna laringoskopija Za ovaj pregled je potreban direktoskop (laringoskop), metalna cev odgovarajuće dužine sa svetlom na njenom distalnom kraju. Pregled se obavlja u ležećem položaju pacijenta u lokalnoj epimukoznoj ili totalnoj endotrahealnoj anesteziji. Lekar uvodi direktnoskop kroz usta u orofarinksa, hipofarinks i larinks. Pritom pregleda strukture orofarinksa (bazu jezika, valekule, lingvalnu stranu epiglotisa), hipofarinksa (piriformni …

Kongenitalne Anomalije Larinksa

Sve kongenitalne anomalije larinksa mogu se podeliti na: anomalije inkopatibilne (nespojive, nepodudarne sa životom i anomalije kompatibilne (spojive, podudarne) sa životom Anomalije inkompatibilne sa životom ispoljavaju se odmah na rođenju deteta i po pravilu, zbog asfiksije, otkrivaju se tek na obdukciji. To su aplazije, hipoplazije i atrezije larinksa. Kompatibilne sa životom su stenoze, rascepi, laringokele, …

Neinflamatorna Oboljenja Larinksa

Amiloidoza larinksa Sistemsko je oboljenje koje može zahvatiti laringealne strukture. Karakteriše ga depozit amiloida u podsluzničnom vezivnom tkivu larinksa. Kako se depozit povećava, tako nastaju tegobe kod pacijenta, u vidu promuklosti, otežanog gutanja, a kada suzi lumen larinksa javlja se i dispneja. Larinks može biti zahvaćen promenama sistemske prirode u okviru lipidoza, dijabetesa melitus, uremije. …

Larinks: Trauma I Strana Tela

Različiti faktori svojim hemijskim ili mehaničkim uticajem dovode do povređivanja laringealnih struktura. U njih spadaju vokalni abuzus, spoljašnja i unutrašnja mehanička povreda larinksa, inhalacija kaustičnih hemijskih materija i prisustvo stranog tela. Vokalni abuzus Vokalni abuzus (prekomereni obim korišćenja glasa, loša postavljenost glasa, prevelika glasnost, česte promene visine glasa i govor izvan govornog opsega, dovodi do …

Infektivna Oboljenja Larinksa

Glotis sa subglotisnim prostorom predstavlja najuži deo disajnih puteva. Svaki otok tog predela otežava disanje i dovodi do nastanka karakterističnih simptoma i znakova opstrukcije gornjih disajnih puteva: inspiratorni stridor, otežano disanje (dispneja), cijanoza, intezivne aktivnosti pomoćne respiratorne muskulature (napetost vratne muskulature, uvlačenja interkostalnih mišića) lepršanje nozdrva, preznojavanje i kod svesnih i starijih osoba straha od …

Pseudotumori Larinksa

Nazivaju se pseudotumorima jer ne rastu na osnovu ćelijske proliferacije. Produkt su zapaljenske reakcije tkiva nastale usled infekcije, mikrotraume, alergije, autoimunih mehanizama. Zbog svog ekspanzivngo rasta podsećaju na benigne tumore. Tu spadaju čvorići (nodulusi), polipi, Rajnkeovi edemi, ciste, sulkusi i granulomi. Najčešći iz te grupe su polipi i Rajnkeovi edemi. Nodulusi Nastaju usled vokalnog abuzusa …

Prekanceroze I Benigni Tumori Larinksa

Keratoza larinksa je pojam koji ukazuje na pojavu keratinišućeg sloja ćelija u epitelu sluznice. Keratoza je najčešća reakcija na iritativne faktore, traume, zapaljenja, hemijske faktore, deficite vitamina, endokrine, hereditarne činioce. Keratoza, hiperkeratoza, leukoplakija pahidermija sluznice larinksa predstavljaju sinonime istog patološkog procesa. Zbog toga postoji više različitih klasifikacija promena u larinksu. Hronični inflamatorni procesi larinksa udruženi …

Maligni Tumori Larinksa

Etiologija Maligni tumori larinksa čine jedan do tri posto svih malignih tumora organizma. U Vojvodini se registruje jedna od najvećih incidencija malignih tumora larinksa u Evropi sa 16 novootkrivenih slučajeva na što hiljada stanovnika. Uzroci nastanka malignog tumora nisu tačno utvrđeni, ali se smatra da postoje štetni faktori koji se mogu vezati za nastanak tumora …

Poremećaji Glasa (Disfonije)

Promuklost se može definisati kao akustička percepcija šuma nastala usled poremećaja vibracije glasnica (Majdevac). Promuklost je najčešći simptom koji nastaje ukoliko bilo kakav, organski ili funkcionalni, proces poremeti normalnu vibraciju glasnica. Ona može biti laka, umerena i jaka, a afonija je stanje bez glasa. S obzirom na to da je fonacija vrlo kompleksna funkcija celog …

Fonijatrija I Dijagnostičke Metode

Fonijatrija je medicinska disciplina koja se bavi poremećajima komunikacije. Potreba za govornom komunikacijom među ljudima javila se sa razvojem struktura centralnog nervnog sistema, sa razvojem svesti, intelekta, sa uspravljanjem čoveka. Sa razvojem ljudska vrste, kroz razvoj centralnog nervnog sistema, dolazi do morfoloških promena i adaptacije struktura i organa koji učestvuju u proizvodnji glasa, a kasnije …

Dušnik I Dušnice: Dijagnostičke Metode

Osim menjeg, gornjem dela traheje koji se uočava pri indirektnoj laringoskopiji, ostali deo traheobronhalnog stabla zahteva dodatno ispitivanje koje se izvodi upotrebom adekvatne opreme. Traheobronhoskopija Uvođenjem bronhoskopije u dijagnostici i terapiji krajem devetnaestog veka učinjen je veliki napredak u zbrinjavanju patologije traheobronhalnog stabla. Prvobitno su pravljeni rigidni bronhoskopi sa proksimalnim svetlom, što je bio veliki …

Stenoze traheje

Suženja lumena traheje mogu nastati akutno ili hronično usled patoloških procesa: van zida traheje koji svojim rastom vrše kompresiju spolja, ekstramuralno, procesa u zidu traheje sa urastanjem u lumen traheje i prema spolja, intramuralno, primarnim rastom ka lumenu traheje i njegovim sužavanjem, intraluminalno. Akutne stenoze Simptomi otežanog disanja nastaju kada se lumen traheje redukuje za …

Hirurške metode održavanja prohodnosti disajnih puteva

Opstrukcija ždrela na nivou orofarinksa i hipofarinksa, opstrukcija larinksa i traheje, akutna ili hronična, dovodi do nemogućnosti prolaska vazduha u niže delove respiratornog trakta, što vodi ugušenju. Istorijski posmatrano, razvile su se dve vrste hirurških intervencija kojima se zaobilazi mesto opstrukcije. To su konikotomija i traheotomija. Traheotomija je jedna od najurgentnijih intervencija u medicini i …

Zapaljenja sluznice traheje (tracheitis)

Izolovana infekcija trahejre se retko dešava, obično je ona u sklopu infekcije gornjih (larinks) i donjih (bronhijalni sistem) disajnih puteva. Hronični traheitis se može razviti i zajedno sa hroničnim inflamacijama sinusa, larinksa i bronha. Po pravilu su uzročnici virusi, ali mogu biti bakterije i gljivice. Mehanička iritacija zagađenog vazduha može biti uzrok lokalnih promena sluznice. …

Tumori Traheje I Bronha

Benigni tumoriDijagnostika benignih tumoraTerapija benignih tumora Maligni tumori traheje i bronhaKlinička slika malignih tumoraDijagnostika malignih tumoraTerapija malignih tumora Benigni tumori Primarni benigni tumori nastaju od struktura zida traheje, a sekundarni urastanjem iz okolnih organa i tkiva. Benigni tumori traheobronhalnog stabla su retki, a mogu se javiti svi poznati. Papilomi traheje i bronha se javljaju u …

Strana Tela U Disajnim Putevima

Strana tela u disajnim putevima spadaju u najurgentnija stanja u medicini. Neadekvatna i neblagovremena pomoć vodi smrtnom ishodu ili su komplikacije teške i dugotrajne. To su najčešći uzroci iznenadne smrti, posebno u dečijem uzrastu. Posebno su pogođena deca mlađa od dve godine jer često u tom uzrastu stavljaju nešto u usta, pa su šanse za …

Tumori Jednjaka

Benigni tumori jednjaka Spadaju u retke tumorske procese. Rastu sa sluznice ka lumenu jednjaka, intramuralno ili periezofagealno. Najučestaliji su lejomiomi i rabdomiomi, a javljaju se neurinomi, lipomi, papilomi. Ne daju simptomatologiju dok svojom veličinom ne pritiskaju lumen jednjaka a onda se javljaju disfagija, bol, pritisak iza grudne kosti, krvarenje. Maligni tumori jednjaka Češći su kod …

Zapaljenja Sluznice Jednjaka

Nespecifični akutni ezofagitis Vrlo retko izolovano oboljenje sluznice jednjaka. Obično je udruženo sa drugim patološkim procesima koji predisponiraju zapaljenje sluzokože kao što su stenoze jednjaka, divertikulumi, ahalazija, prezbiezofagus, refluks ezofagitis, trauma. Ulcerativni ezofagitis Ukoliko se progutaju sa dovoljno vode, određeni lekovi u formi tableta, dražeja ili kapsula (prepoarati gvožđa, tetraciklini, aspirin, ibuprofen i drugi) mogu …

Difuzno uvećanje pljuvačne žlezde

Veliki je broj sistemskih ili lokalnih kliničkih poremećaja koji mogu izazvati difuzno uvećanje pljuvačne žlezde. Bolest može biti asimptomatska, povezana sa tegobama u vezi sa pljuvačnom žlezdom ili da pacijent ima simptome koji nisu povezani sa pljuvačnom žlezdom. Dijagnostika počiva na anamnezi i kliničkom pregledu uz laboratoriju, radiografiju, ultrazvuk, citopatologiju ili patohistološku dijagnostiku. LaboratorijaAspiraciona citodijagnostikaDijagnostička …

Tumori Pljuvačnih Žlezda

Benigni tumori pljuvačnih žlezdaPleomorfni adenomMonomorfni adenomCystadenoma papillare lymphomatosum (Vortin tumor)Oncocytoma Maligni tumori pljuvačnih žlezdaMukoepidermoidni karcinom pljuvačnih žlezdaAdenokarcinomAdenoid cistični karcinom (carcinoma adenoid cysticum) (cylindroma)Terapija adenoid cističnog karcinomaPlanocelularni karcinom pljuvačnih žlezda Osnovni principi terapije tumora pljuvačnih žlezda Benigni tumori pljuvačnih žlezda Pleomorfni adenom Najučestaliji benigni tumor pljuvačnih žlezda koji čini preko 50 posto svih benignih promena. Javlja …

Zapaljenska Oboljenja Pljuvačnih Žlezda

Akutna bakterijska zapaljenja pljuvačnih žlezda Akutni purulentni sijaloadenitis U prošlosti vrlo često zapaljenje pljuvačnih žlezda kod bolesnika u postoperativnom periodu, nakon težih hirurških zahvata, zbog dehidratacije, jer svako smanjivanje sekrecije žlezda predisponira nastanak zapaljenja usled ascedentne bakterijske infekcije kroz izvodne kanale. Javljao se posebno posle abdominalnih operacija i nazivao se postoperativnim parotitisom. Sa upotrebom antibiotika, …

Vrat: Cirkulatorni Poremećaji

Poremećaji u cirkulaciji jedne arterije karotis interna ne mora da ima odraza na sveukupnu moždanu cirkulaciju zbog Vilisovog kruga. Akutna okluzija Akutne okluzije velikih arterije vode ka hemiplegiji. Postepene okluzije vezane za napredovanje arteriosklerotičnog procesa ili tumorske kompresije u vratu mogu izazvati vrtoglavice, glavobolje ili nagle gubitke svesti. Vertebrobazilarna insuficijencija Naziv vertebrobaziralna insuficijencija odnosi se …

Kongenitalne Ciste I Fistule Vrata

Kongenitalne ciste nastaju usled poremećaja u razvoju škržnih brazda. Tokom embrionalnog razvoja formira se šest škržnih lukova sa odgovarajućim brazdama kojih ima pet. U komplikovanom mehanizmu embrionalnog razvoja škržne brazde spolja, između lukova, produbljuju se kao i odgovarajuće škržne brazde unutar koje dobijaju oblik džepova. Škržne brazde i džepovi se nikada ne dodiruju, već uvek …

Klinička dijagnostika vrata

Klinički otorinolaringološki pregled vrata opisan je na drugoj strani. Dopunska dijagnostika vrataRendgenska dijagnostikaRadiografija vratne kičmeKompjuterizovan tomografija vrataAngiografijaUltrazvučna dijagnostika vrataPunkciona citodijagnostikaEndoskopska dijagnostika pljuvačnih žlezda (sijaloendoskopija) Dopunska dijagnostika vrata Rendgenska dijagnostika Radiografija vratne kičme Anteroposteriorni i profilni snimak vrata pokazuje degenerativne promene na vratnim pršljenovima u vidu spondilartroze, osteofita, foramena arcuale atlasa, unkartroza, deformiteta vratnih pršljenova. Kako …

Povrede i Strana tela u Jednjaku

Povrede jednjaka Nastaju delovanjem: kaustičnih sredstava, stranih tela, traumatski i jatrogeno. Kaustične povrede jednjaka Kaustične povrede jednjaka mogu biti zadesne i suicidne. Težina oštećenja jednjaka zavisi od količine uzete supstancije, konzistencije (čvrsta ili tečna), koncentracije, dužine ekspozicije sluznice, sadržaja želuca i vrste. Pored klasičnih kaustičnih sredstava, danas su u svakom domaćinstvu dostupna različita sredstva koja …

Poremećaji Motiliteta Jednjaka

Mogu se manifestovati u vidu atonije ili u vidu spazma pojedinih segmenata nastalih primarno ili u sklopu drugog organskog oboljenja. Idiopatski ezofagealni spazam Nastaje usled poremećaja autonomnog nervnog sistema. Klinički se ispoljava disfagijom različitog stepena, produženim gutanjem hrane i osećajem pritiska iza grudne kosti. Dijagnostikuje se radiografskim snimanjem sa kontrastom, ali danas pre svega videofluoroskopijom …

Kongenitalne Anomalije Jednjaka

Urođene stenoze jednjaka Spadaju u retke anomalije jednjaka koje se odmah po rođenju manifestuju nemogućnošću gutanja, napadima kašlja za vreme dojenja i povraćaja progutanog mleka. Radiografija sa kontrastom i ezofagoskopija ukazuju na mesto stenoze jednjaka. Potpune stenoze zahtevaju hiruršku resekciju stenotičnog dela, dok manja suženja mogu biti dilatirana uz pomoć bužija ili laserom resecirani manji …

Dijagnostika Oboljenja Jednjaka

Kliničko ispitivanje Jednjak je relativno zaklonjen okolnim strukturama pa je teže dostupan kliničkom pregledu. Direktni pokazatelj disfagije je prisustvo kašlja, koji nastaje u toku uzimanja hrane, mada oko 30 posto pacijenata aspirira bez kašlja. Inspekcijom, ali i palpacijom vrata može se uočiti crvenilo, oticanje i rigidnost struktura u vratu. Indikrektno laringoskopski uočena zastojna pljuvačka u …

Tumori Vrata

Opšta podela na benigne i maligne tumorske procese je i u vratu prisutna. Benigni tumori vrataParagangliomi, chemodectomaKlinička slika paragangliomaDijagnostika paragangliomaDiferencijalna dijagnoza paraganglioma, chemodectomaTerapija paragangliomaNeurofibromiSchwannoma Maligni tumori vrataRhabdomyosarcomaNeoplastično uvećanje limfnih čvorova vrataPrimarni limfogeni maligni tumoriHodgkin lymphomaTerapija Hodgkin limfomaLymphoma non Hodgkin odnosno ne Hočkinov limfomKlinička slika ne hočkinovog limfomaDijagnostika ne Hočkinovog limfomaTerapija ne Hočkinovog limfoma Metastaze u …

Trauma Vrata

Povrede vrata se najčešće javljaju u okviru saobraćajnog traumatizma ili kao sportske povrede. Povrede vrata eksplozijom i vatrenim oružjem su ređe. Zbog velikog broja vitalno važnih struktura i organa, teže povrede se završavaju letalno, bilo zbog ugušenja ili iskrvarenja. Manje povrede idu sa karakterističnom kliničkom slikom povređenog organa ili povređene strukture. Tupe povrede vrataPovrede oštrim …

Zapaljenski Procesi U Vratu

Zapaljenja limfnih čvorova vrata (Lympadenitis) Nespecifična zapaljenja limfnih čvorova vrataKlinička slika nespecifičnog zapaljenja limfnih čvorova vrataDijagnostika nespecifičnog zapaljenja limfnih čvorova vrataDiferencijalna dijagnostika nespecifičnog zapaljenja limfnih čvorova vrataTerapija nespecifičnih zapaljenja limfnih čvorova vrata Specifični limfadenitisi vrataTuberkulozni limfadenitisKlinička slika tuberkuloznog limfadenitisaDijagnostika tuberkuloznog lifadenitisaDiferencijalna dijagnostika tuberkuloznog lifadenitisaTerapija tuberkuloznog limfadenitisa Toksoplazmoza (toxoplasmosis)Klinička slika toksoplazmeDijagnostika toksoplazmozeTerapija toksoplazmoze Lajmska bolestKlinička slika …

Tumori farinksa

Tumori epifarinksa HondromTerapija hondroma Juvenilni angiofibrom (fibroma juvenile nasopharyngis)Etiologija juvenilnog angiofibromaPatogeneza juvenilnog angiofibromaKlinička slika juvenilnog angiofibromaDijagnostika juvenilnog angiofibromaDiferencijalna dijagnostika fibroma juvenile nasopharyngisTerapija juvenilnog angiofibroma Maligni tumori epifarinksaKlinička slika malignih tumora epifarinksaDijagnostika malignih tumora epifarinksaTerapija malignih tumora epifarinksa Tumori orofarinksa Benigni tumori orofarinksaTerapija benignih tumora orofarinksa Maligni tumori orofarinksaKarcinomi orofarinksaKlinička slika karcinoma orofarinskaDijagnostika karcinoma orofarinskaLečenje odnosno …

Bolesti ždrela – farinksa

Neurogeni poremećaji Pareze i paralize farinksaTerapija Globus pharyngicusKlinička slikaDijagnostikaTerapija globusa pharyngicusa Sindrom stiloidnog procesusa Neuralgija nervusa glossopharyngealisaTerapija neuralgije nervusa glosofaringealisa Neuralgija nervusa vagusaTerapija neuralgije nervusa vagusa Adenoidna vegetacija (vegetatio adenoides, tonsilla pharyngica) Adenoidna hiperplazija AdenoiditisDijagnostika adenoiditisaDiferencijalna dijagnostika adenoiditisaTerapija adenoiditisaOperativna tehnika adenoidektomije Lingvalna tonzila Hipertrofija lingvalne tonzileDiferencijalna dijagnostika hipertrofije lingvalne tonzileTerapija hipertrofije lingvalne tonzile Akutni lingvalni …

Povrede struktura usne duplje i ždrela

Mehaničke povrede Strana tela u usnoj duplji i ždrelu Dijagnostika Terapija Hemijske povredeTermičke povredeRadioepitelitis Vaskularni poremećaji HemangiomiHereditarna hemoragijska telangiektazija (Rendu Osler Veberov sindrom) Mehaničke povrede Razni predmeti stavljeni u usta dovode do otvorenih i zatvorenih povreda. Povrede sluzokože usne duplje dešavaju se često dovodeći do laceracije sluznice. Na mestu povrede, pored krvarenja, koje može biti …

Kongenitalne anomalije usne duplje i ždrela

Macroglossia Rascepi usne (chelioshisis), rascepi vilice (gnatoshisis), rascepi nepca palato shisis)Terapija Robenov sindrom Macroglossia Veliki jezik je retka kongenitalna anomalija. Viđa se u sklopu drugih stanja kao što je Daunov sindrom, kretenizam, akromegalije. Leči se operativno. Rascepi usne, vilice i nepca (chelioshisis, gnatoshisis, palatoshisis) Nastaju zbog poremećaja u srastanju nosnog i maksilarnog pupolja u prva …

Klinički Pregled Otološkog Pacijenta

Klinički pregled otorinolaringološkog pacijenta opisan je ovde. Dopuna tom pregledu specifičnim otološkim otoneurološkim pregledom sledi u daljem tekstu. Otoneurološki pregled Metode ispitivanja sluha u okviru kliničkog pregledaKvantitativne metode ispitivanja sluhaTest ispitivanja sluha šapatom (Vox parva) Metode ispitivanja vestibularne funkcije u okrviru kliničkog, otoneurološkog pregleda Ispitivanje spontanog nistagmusaTehnika ispitivanja spontanog nistagmusa Probe ortostatikeRombergov testModifikacije Rombergovog testaProba …

Klinički Otorinolaringološki Pregled

Otorinolaringološki pregled bolesnika ima soje specifičnosti po kojima se razlikuje od drugih pregleda. Najveći broj struktura i organa dostupan je inspekciji i palpaciji. Zbog skrivenog položaja u telesnim šupljinama, za pojedine je potrebno dodatno osvetljenje. Za strukture kao što su sinusna šupljina, lumen jednjaka, lumen traheobronhalnog stabla neophodna je dodatna oprema za adekvatno prikazivanje. Otorinolaringologija …

Fiziologija Vestibularnog Sistema

Sistem za percepciju prostora (spaciopercepciju) služi za održavanje ravnoteže i orijentacije tela u prostoru. Čovek održava ravnotežu pomoću vestibularnog aparata, vide i dubokog senzibiliteta. Ovi sistemi šalju nervnim ascedentnim putevima informacije u centralni nervni sistem gde se one usklađuju, obrađuju i kodiraju. Dekodirani podaci odlaze u svest čoveka kao pouzdana informacija o položaju tela u …

Fiziologija Sluha

Organ sluha je najosetljivije čulo ljudskog tela, sposobno za prijem zvučne energije u veoma širokom frekventnom i intenzitetskom opsegu. Optimalna osetljivost sluha je rezultanta koordinacije mehaničkih osobina prenosnog sistema i nervnih elemenata unutrašnjeg uva i centralnih auditivnih puteva. Tako, krutost bubne opne i transmisionog sistema ometa prenos veoma dubokih frekvencija, a masa i inercija elemenata …

Klinička Anatomija Uva

Čulo sluha i ravnoteže čine: periferni receptorni aparat (uvo u užem smislu), periferni nerv, centralni slušni putevi i centri u centralnom nervnom sistemu. Periferni receptorni aparat (uvo u užem smislu) sačinjavaju: Spoljašnje, srednje i unutrašnje uvo Kohleovestibularni živac Centralni deo se sastoji od Centralnih slušnih puteva, Supkortikalnih i kortikalnih auditivnih centara i Centralnih vestibularnih puteva. …

Embriologija Uva

Embriologija spoljašnjeg uva Embriologija ušne školjkeEmbriologija spoljašnjeg slušnog hodnika Embriologija srednjeg uva Embriologija unutrašnjeg uva Embriologija ušne školjke Početkom drugog fetalnog meseca, u petoj nedelji gestacije, na najproksimalnijem delu prve škržne brazde javljaju se aurikularne, Hisove kvržice, colliculi auriculares. Ima ih šest, od togase tri nalaze na mandibularnom luku (prvog škržnog luka), a tri na …

Anatomija Vrata

Vrat je deo tela koji povezuje glavu sa trupom doprinoseći većoj pokretljivosti glave, što je za život čoveka u vremenu njegovog postanka na zemlji bio od velike važnosti za brzo i kvalitetno prikupljanje informacija iz njegove okoline. Vrat se gore proteže od donje ivice mandibule, vrha mastoidnog nastavka i protuberancije okcipitalis eksterne, dole do gornje …

Dušnik i dušnice: Anatomija i Fiziologija Traheobronhalnog stabla

Endoskopska dijagnostika i tretman se kroz istoriju ove discipline razvijao u okviru otorinolaringologije iako je u modernom vremenu ovom tehnikom ovladao i veliki broj drugih specijalnosti. Tako danas pulmolozi, grudni hirurzi i pedijatri koriste endoskopsu traheobronhoskopiju u dijagnostici i terapiji različitih patoloških stanja u plućima. Prikaz određenih patoloških stanja ove regije biće iznet sa aspekta …

Funkcije Ždrela (Farinks)

Kako se farinks prostire od baze lobanje do ušća u jednjak u visini krikoidnog prstena, to područje, zbog ukrštanja aerodigestivnog puta, ima brojne funkcije: respiracija, degluticija, zaštita disajnog puta, odbrambena, sekretorna, artikulacija. RespiracijaDegluticijaZaštita disajnog putaOdbrambena funkcijaSekretorna funkcijaArtikulacijska i fonacijska funkcija Respiracija Epifarinks ima isključivo učešće u respiraciji. Pored toga što vazdušna struja iz nosa prolazi …

Anatomija Ždrela (Pharynx)

Ždrelo je konusni prostor ograničen fibroznomišićnim zidom. Prostire se od baze lobanje do visine donje ivice krikoidne hrskavice, gde se nastavlja u jednjak. Smešteno je ispred prvih 6 vratnih pršljenova, u dužini od 12 do 14 centimetara. Zidove ždrela grade aponeuroza i mišići ždrela. Mišiće ždrela čine gornji, srednji, donji konstriktor ždrela i longitudinalni mišići …

Fiziologija Usne Duplje

Sve strukture usne duplje, usne, zubi, tvrdo, meko nepce, mandibula, jezik, pod usne duplje, nepčani lukovi, odgovorni su za sitnjenje hrane i natapanje pljuvačkom, odnosno za pripremanje hrane u oblik pogodan za transport u ždrelo. Otuda su funkcije usne duplje, sekretorna, žvakanje, gutanje i ukus, a sekundarna je u artikulaciji odnosno govoru. Žvakanje hraneGutanjeSekretorna funkcijaUkusPoremećaji …

Anatomija Usne Duplje

Usna duplja se prostire od vermiliona na usnama do mesta spoja tvrdog sa mekim nepcem gore, prednjim nepčanim lukom sa strane i papilama cirkumvalatama na jeziku. Usna duplja je gornjim i donjim alveolarnim nastavcima i zubima podeljena u vetibulum i cavum oris proprium. Vestibulum oris (predvorje) Usna duplja (cavum oris proprium)Gornji zidTvrdo nepceMeko nepce (palatum …

Usna duplja i ždrelo: Uvod i Embriologija

Usna duplja CAVUM ORIS sa srednjim spratom ždrela oropharynx ili pars oralis pharyngis predstavlja nerazdvojnu anatomsko funkcionalnu celinu. Stoga, kongenitalne anomalije, određene patološke promene i dijagnostika ovih struktura čine jedinstvenu celinu. Embriološki razvoj usne duplje i ždrelaEmbrionalni razvoj nosne piramide i usana Embriološki razvoj usne duplje i ždrela U četvrtoj nedelji embrionalnog razvoja u predelu …

Anatomija i Fiziologija Pljuvačnih Žlezda

Tri su velike i parne pljuvačne žlezde: parotidna (zaušna) submandibularna (podvilična) i sublingvalna (podjezična), dok u okolnom tkivu usne duplje i ždrela ima do 1000 manjih pljuvačnih žlezda. Parotidna žlezda (glandula parotis)Submandibularna žlezda (glandula submandibularis)Podjezična pljuvačna žlezda (glandula sublingualis)Male pljuvačne žlezde Funkcija pljuvačnih žlezdaXerostomiaSialorrhoea Parotidna žlezda (Glandula Parotis) Najveća je od pljuvačnih žlezda. Jedinstvena je …

Embriologija Pljuvačnih Žlezda

Parotidna žlezdaSubmandibularna žlezdaSublingvalna žlezda Parotidna žlezda U šestoj nedelji embrionalnog razvoja nastaje parotida iz ektodermalnih pupoljaka unutar stomodeuma. Ti ektodermalni pupoljci se izdužuju u vrpce koje prelaze preko masetera i idu prema uvu. Vrpce se kanalizuju, a na svom distalnom kraju formiraju acinuse. Kako se parotidna žlezda razvija u preaurikularnom sulkusu, uvlači u svoju strukturu …

Anatomija i Fiziologija Jednjaka

Više različitih kliničkih specijalnosti je vezano za dijagnostiku i lečenje oboljenja jednjaka pa će biti ukazano na otorinolaringološke aspekte tih oboljenja. Anatomija Jednjaka Fiziologija JednjakaGutanjeEzofagealna disfagijaOdinofagija Anatomija jednjaka Jednjak je mišićno sluzokožni organ koji se prostire od donje ivice krikoida, u visini šestog vratnog pršljena, gde se nalazi njegovo ušće, do kardije u abdomenu, gde …

Hipofarinks: Strana tela i tumori

Anatomski hipofarinks prostire se od ravni koja prolazi vrhom epiglotisa do donje ivice krikoida gde se nastavlja u jednjak. U tom delu ždrela javljaju se kao patologija strana tela i maligni tumori. Strana tela u hipofarinksuDijagnostikaTerapija Maligni tumori hipofarinksaEtiologijaKlinička slikaDijagnostikaTNM klasifikacija tumora hipofarinksaTerapija Strana tela u hipofarinksu Dijagnostika stranih telaTerapija stranih tela u hipofarinksu Javljaju …

Fiziologija Larinksa (Larynx)

Funkcije larinska su brojne međusobno uslovljene i povezane. Od brojnih funkcija koje larinks ima, respiratorna i zaštitna su vitalne jer poremećaj u njihovom funkcionisanju vodi ugušenju ili aspiraciji tokom gutanja, što nosi opasnost od pneumonija. Fonatorna funkcija je filogenetski najmlađa funkcija larinksa, gde su glasnice kao deo laringealne strukture posebno adaptirane za produkciju glasa. Respiracijska …

Anatomija Larinksa (Larynx)

Larinks je neparan, cevast organ, smešten u srednjoj liniji vrata na raskršću disajnog i digestivnog puta. Anatomski i funkcionalno adaptiran je da zaštiti donji deo disajnih puteva od aspiracije pri gutanju. Grkljan (Larynx) je sastavljen od: 1 hrskavica grkljana – Hrskavice Larinksa 2 spojeva grkljanskih hrskavica – Membrane i Ligamenti Larinksa 3 mišića – Mišići …

Grkljan (Larynx) – Uvod i Emriologija

Grkljan (Larynx) predstavlja početni deo gornjeg disajnog puta, smešten na raskršću respiratornog i digestivnog trakta. Prvi je Leonardo da Vinči uočio da bez disanja nema glasa, ukazujući da je larinks, pored respiracije specifično adaptirao svoje strukture na putu ekspiratorne struje vazduha za produkciju glasa. Tako je ova anatomski relativno jednostavna struktura, dobila funkcionalno veliki broj …

Fiziologija Nosa i Paranazalnih Šupljina

Nos ima više značajnih funkcija – respiracijsku, zaštitnu, refleksnu, olfakcijsku i fonatornu. Fiziologija nosa Respiratorna funkcija nosaRegulacija protoka vazduhaZaštitna funkcija nosaPrečićavanje vazduhaKondicioniranje vazduhaVlaženje vazduhaRefleksna funkcija nosaMirisna funkcija nosaFonatorna funkcija nosa Fiziologija paranazalnih šupljina Respiratorna funkcija nosa Respiracija je osnovna funkcija nosa, što se najbolje uočava kod novorođenčeta koje nije u stanju da diše u slučaju …

Anatomija Nosa I Paranazalnih Šupljina

Anatomija Nosa Nos je predstavljen Nosnom piramidom kao isturenim, vidljivim delom, smeštenim u srednjem delu lica i Nosnom šupljinom. Piramida Nosa – Nosna piramida Piramida nosa je topografski podeljena na koren nosa, dorzum nosa, alarni deo nosa i kolumelu. Osnovu nosne piramide čine hrskavičavo koštani elementi međusobno povezani vezivnim tkivom u kompaktnu celinu. Prednji-donji deo …

Otorinolaringologija ORL: Sadržaj važan studentima

Kako završiti jos god dana faksa? Sadržaj po NS knjizi Kako položiti otorinolaringologiju? Morate naučiti knjigu od korice do korice i gotovo. Nadam se da će vam ova strana pomoći u tome. Uskoro audio na yt. Ukoliko primetite neke greške, molimo vas da nam pišete preko naših profila na društvenim mrežama (twitter ili facebook) Mi …

Nos I Paranazalne šupljine – Uvod I Emriologija

Nos, sa brojnim funkcijama, predstavlja vrlo važan organ od čije upotrebe i funkcionisanja u velikoj meri zavisi funkcija ostalih struktura s kojima on ima neposrednu ili posrednu vezu. Brojni poremećaji i oboljenja uva, paranazalnih šupljina, ždrela, grkljana, pluća i srca nastaju ukoliko disanje na nos postane otežano ili onemogućeno. Kod jednog broja pacijenata oni su …

Fiziologija laktacije

Period ekstrauterine adaptacije novorođenčeta i faktori koji doprinose njegovom optimalnom rastu i razvoju podrazumevaju prvenstveno procese sazrevanja i sledstvene adaptacije gastrointestinalnog trakta i imunološkog sistema, pri čemu je značaj optimalne ishrane i nutritivnih potreba i danas predmet osežnjih istraživanja. U tom najranijem periodu života humane jedinke pojam idealne ili najbolje moguće ishrane evoluirao je milenijumima …

Aspirin: Česta Pitanja

Dakle, na ovoj strani smo izdvojili najčešća pitanja vezana za aspirin lek. Ukoliko imate neko novo pitanje, budite slobodni i postavite ga u sekciji predviđenoj za to, na dnu ekrana. Na koji način aspirin ublažava bol? Ukoliko ste se povredili ili imate infekciju, vaše telo proizvodi hormone prostaglandine. Prostagladnini izazivaju otok, ponekad i temperaturu I …

Fizikalna Medicina: Značaj Fizikalne Terapije

Fizikalna medicina predstavlja medicinsku disciplinu koja se bavi proučavanjem i primenom raznih fizičkih agenasa u svrhu profilakse, dijagnostike, terapije, metafilakse i medicinske rehabilitacije. Fizički agensi predstavljaju različite oblike fizičke energije koji deluju na čovekov organizam. Dele se na prirodne agense (vazduh, voda, sunčeva svetlost, toplota, hladnoća, zvuk) i veštačke agense (elektricitet, svetlosna energija, toplotna energija, …

Uvećana Jetra: Uzroci I Dijagnoza

Uvećana jetra veća je od normalne. Medicinski izraz je hepatomegalija. Umesto bolesti, uvećana jetra je više znak osnovnog problema, poput bolesti jetre, insuficijencije srca ili raka/karcinoma. Lečenje uključuje prepoznavanje i kontrolu uzroka stanja. Simptomi Uvećana jetra možda neće uzrokovati simptome. Kada uvećana jetra nastane kao posledica bolesti jetre, može biti popraćena sledećim tegobama: Uzroci Jetra …

Akne (Bubuljice): Uzroci, Komplikacije I Lečenje

Akne ili bubuljice su učestalo kožno stanje koje zahvata većinu ljudi u nekom momentu života. Javljaju se tačkaste promene, masna koža i ponekad topla koža bolna na dodir. Akne se najčešće javljaju na sledećim delovima tela: Vrste Postoji 6 različitih vrsta, tj. manifestacija koje izazivaju akne: Zahvaćena populacija Akne su česte kod tinejdžera i mladih …

Radioterapija: Vrste I Nuspojave

Radioterapija je procedura u kojoj se radijacija koristi u cilju ubijanja ćelija karcinoma. Postoji više načina primene terapijske iradijacije ali njihov mehanizam je sličan. Radioterapija dovodi do oštećenja tumorskih ćelija i sprečava dalji rast i širenje tumora. Kada se koristi radioterapija? Radioterapija se može primeniti u samom početku javljanja karcinoma ili nakon njegovog širenja. Primena: …

LASIK: Lasersko skidanje dioptrije

LASIK predstavlja oblik refrakterne hirurgije koja se primenjuje u terapiji kratkovidosti, dalekovidosti i astigmatizma. Laser se upotrebljava za preoblikovanje rožnjače (kornee) – providnog, prednjeg sloja oka, oblika kupole. Posledično se svetlost pravilno prelama i svetlosni zraci se fokusiraju na zadnji deo oka – mrežnjaču (retinu). Tokom LASIK operacije, oftalmolog kreira tanki preklop (rez na površini) …

Antibiotici: Grupe, Način Primene I Nuspojave

Antibiotici su grupa lekova koja se primenjuje kod bakterijskih infekcija i njihov mehanizam rada se zasniva na ubijanju bakterija ili sprečavanju njihovog razmnožavanja i širenja. Antibiotici nemaju nikakvo dejstvo na virusne infekcije poput prehlade i gripa kao i većinu pojava kašlja i bolnog grla. Često i blaži oblici bakterijskih infekcija se ne leče antibioticima. Konzumiranje …

Miopija Ili Kratkovidost: Simptomi I Lečenje

Miopija ili kratkovidost predstavlja refrakternu grešku. Refrakterna greška podrazumeva nesposobnost oka da pravilo refraktuje (savije) svetlost. Svetlost nije pravilno fokusirana u oku i dobijamo mutne slike. Kod miopije, predmeti koji su nam blizu su jasni dok udaljene predmete vidimo mutno. Miopija je često stanje, javlja se kod oko 25% ljudi. Predstavlja poremećaj fokusiranja oka, ne …

Ishrana Malog Deteta: Od Prve Do Treće Godine

Posle prve godine života dešavaju se promene koje se manifestuju u brzini rastenja, u telesnom sastavu organizma i u pogledu potreba za energetskim i nutritivnim materijama. Dete do godinu dana utrostruči a sa dve godine učetvorostruči porođajnu masu. Posle druge godine života telesna masa deteta se povećava za 2 do 3 kg godišnje. Postoje razlike …

Rehabilitacija: Degenerativna Reumatska Oboljenja

Degenerativna reumatska oboljenja perifernih zglobova (artroze) su najčešće bolesti zglobova, i glavni uzrok hronične nesposobnosti ljudi za rad i samozbrinjavanje. Učestalost raste sa godinama, tako da oko 50% ljudi u 35. godini ima radiološke znake artroza, dok taj procenat posle 60. godine rasta na 80 pa i 100%. Međutim, radiološki znaci ne moraju biti praćeni …

Ultrazvuk U Trudnoći

Ultrazvuk u trudnoći, tj. fetalni ultrazvuk je imidžing metoda koja pomoću ultrazvučnih talasa i sondi omogućava vizualizaciju ploda dok je još u stomaku majke. Ultrazvuk omogućava monitoring i praćenje rasta i razvoja bebe, a zatim, omogućava i dijagnostikovanje i potvrdu abnormalnosti ukoliko su one prisutne. Prvi ultrazvučni pregled se radi tokom prvog trimestra u cilju …

Skrining Sluha Kod Beba

Sluh je esencijalan za sticanje govora, te je veoma važno da se njegovo oštećenje dijagnostikuje što ranije. Gubitak sluha odlaže razvoj govora i jezika. Treba znati da će od 100 hospitalizovane novorođenčadi u intezivnim jedinicama njih dvoje do četvoro imati oštećenje sluha. Pre započinjanja skrininga, prepoznavanje gubitka sluha obično je kasnilo do uzrasta od nekoliko …

Zujanje U Uvu: Tinnitus

Tinitus predstavlja simptom, a ne bolest. Reč tinitus potiče od latinske reči tinnire što znači zvonjava. Pacijenti različito opisuju ove ,,virtuelne zvuke“ kao zvonjavu, huk, šuštanje, pucketanje, pulsiranje, pištanje i sl. Najčešća podela tinitusa je na – objektivni i subjektivni. Obijektivni tinitus Objektivni tinitus je šum nastao kao produkt okolnih struktura, uzrokovan vaskularnim smetnjama (turbulencijom …

Kontaktna Sočiva: Vrste I Moguće Komplikacije

Kontaktna sočiva su mnogo napredovala od momenta njihove pojave uopšte i u današnje vreme donose mnogo opcija, kako za vid tako i estetskih varijanti. Kod osoba koje imaju problema sa vidom kontaktna sočiva služe za korekciju istog. To su tanke, providne opne koje se stavljaju na prednji deo oka, preko rožnjače, u cilju poboljšanja vida. …

Strabizam Kod Dece

Strabizam ili razrokost predstavlja nemogućnost istovremenog usmeravanja oba oka i jednakog poravnanja očiju. Kod strabizma, prilikom posmatranja nekog predmeta, jedno oko gleda direktno u predmet dok je vidna linija drugog oka pomerena ka unutra (esotropija), spolja (eksotropija), ka gore (hipertropija) ili ka dole (hipotropija). Strabizam može biti konstantan ili se javljati intermitentno (povremeno). Neusklađenost očiju …

Trovanje Gvožđem Kod Dece

Gvožđe se često koristi u lečenju i prevenciji anemije, pa trovanje gvožđem u dece nije retko. Ono može da bude veoma teško. Trovanje gvožđem je najčešći uzrok smrtnih trovanja kod dece. Najviše koncentracije gvožđa dostižu se nakon 2 do 4 časa, ali zbog produžene resorpcije znaci trovanja mogu nastupiti i kasnije. Mehanizam toksičnosti U velikim …

Menstrualni Bolovi: Dismenoreja

Menstrualni bolovi su česta pojava tokom mentrualnog ciklusa i svaka žena ih proživljava u nekom momentu svog života. Najčešće se manifestuju grčevima u donjem delu stomaka, koji se često prenose i na leđa ili butine. Bol se može manifestovati intenzivnim mišićnim spazmom ili u vidu konstantnog tupog bola. Karakteristika menstrualnih bolova se menja od ciklusa …

Glaukom: Simptomi I Lečenje

Glaukom je oboljenje u kome dolazi do oštećenja očnog nerva, uglavnom usled nakupljanja tečnosti u prednjem delu oka. Povećana količina tečnosti dovodi do povećanja intraokularnog pritiska (pritiska u samom oku) i oštećuje optički nerv. Glaukom je vodeći uzrok slepila kod ljudi preko 60 godina. Rana terapija je najbolja prevencija slepila usled glaukoma. Vrste i simptomi …

Lekovi U Kardiologiji

Do nastanka srčanih oboljenja dolazi usled oštećenja ili oboljenja srčanih krvnih sudova. Najčešće se radi o stvaranju plakova unutar zida krvnog suda. Plakovi se formiraju taloženjem masnih supstanci, holesterola najčešće, kod njegovih povišenih vrednosti u krvi. Ovaj proces se naziva ateroskleroza – oboljenje u kojem dolazi do formiranja plakova u zidu krvnih sudova, koji posledično …

Statini: Za Šta Je To? Lek?

Statini predstavljaju grupu lekova za terapiju povišenog holesterola. Oni snižavaju koncentraciju holesterola u krvi, pogotovo koncentracije LDL („lošeg“) holesterola. Osobe sa povišenim holesterolom, pogotovo sa povišenim LDL holesterolom, se nalaze u grupi sa povišenim rizikom za razvoj kardiovaskularnih oboljenja. Pri povišenim vrednostima holesterola dolazi do njegovog nagomilavanja u zidovima krvnih sudova i začepljenja istih, posledično …

Histerektomija: Operacija Materice

Histerektomija predstavlja hiruršku proceduru uklanjanja materice. Trudnoća više nije mogućnost nakon ove operacije. Ukoliko ste Već prošli kroz menopauzu nećete više imati menstrualna krvarenja bez obzira na godine. Veliki broj žena prolazi kroz ovu operaciju. Uglavnom žene u 40tim i 50tim godinama života. Zašto je potrebna histerektomija? Histerektomija se smatra velikom operacijom i njoj se …

Amiloidoza: Simptomi I Lečenje

Amiloidoza je zajednički naziv za grupu ozbiljnih, retkih stanja, uzrokovanih nakupljanjem patoloških supstanci, tj. proteina amiloida u različitim tkivima i organima u organizmu. Nakupljanjem amiloida, tj. depozita amiloida dolazi do ometanja normalne funkcije tkiva i organa. Ukoliko se ne tretira, stanje dovodi do prestanka rada zahvaćenih organa. U ovom tekstu ćemo se skoncentrisati na stanje …

Očni Herpes: Simptomi I Lečenje

Očni herpes ili herpes keratitis predstavlja virusnu infekciju oka izazvanu Herpes Simplex virusom (HSV). Postoje dva osnovna tipa virusa: Obe tipa virusa se mogu proširiti i izazvati infekciju oka, češći je slučaj javljanje infekcije oka izazvane virusom tip I. Infekcija se može preneti dodirom lezije na drugom delu tela i zatim dodirom oka – kontaktom. …

Lekovi Za Erektilnu Disfunkciju I Vaš Vid

Nemojte piti ova sranja, javite mi se ovde da rešimo problem. Lekovi koji se koriste u terapiji erektilne disfunkcije (ED) spadaju u grupu lekova inhibitora fosfodiesteraze 5. Mislimo na lekove poput: Mehanizam njihovog funkcionisanja se zasniva na postizanju povećanog dotoka krvi ka muškom polnom organu – penisu i na taj način održavaju erekciju kod muškaraca. …

Atletsko Stopalo: Gljivična Infekcija Stopala

Atletsko stopalo ili Tinea pedis, je naziv za kontaginoznu gljivičnu infekciju kože stopala, sa mogućim širenjem na nokte na nogama ili na šake. Oboljenje je dobilo ovaj naziv jer se najčešće sreće kod sportista. Tinea pedis nije ozbiljno oboljenje ali neretko može biti teško izlečivo. Od velike je važnosti, pogotovo ukoliko se javi kod osoba …

Reumatoidni Artritis: Šta Ćemo Sad?

Reumatoidni artritis predstavlja hronično, dugotrajno oboljenje, koje uzrokuje bol, oticanje i ukočenost zglobova. Simptomi najčešće zahvataju šake, zglob ručja i stopala. U toku bolesti postoje periodi egzerbacije tj. pogoršanja simptoma, koji su teško predvidivi. Međutim, odgovarajućom terapijom moguće je smanjiti broj egzerbacija i sprečiti ili minimalizovati trajna oštećenja zglobova. Karakteristična je i pojava generalizovanih simptoma …

Obilna Menstrualna Krvarenja (Menoragija)

Menoragija je medicinski izraz za pojavu izuzetno obilnih ili produženih menstrualnih krvarenja. Iako su obilne menstruacije česte, većina žena ne iskusi drastičan gubitak krvi kako bi se to moglo smatrati menoragijom. Menoragija često ne dozvoljava ženama da obavljaju svakodnevne aktivnosti usled obilnog krvarenja i grčeva. Međutim, za ovo stanje postoji više terapija koje olakšavaju menstrualna …

Hemoroidi: Komplikacije I Lečenje

Vrlo često anorektalno stanje koje zahvata veliki broj ljudi su hemoroidi. Polovina cele populacije će u jednom trenutku života razviti simptomatske hemoroide, stoga sledi i najčešće postavljano pitanje – Kako se rešiti hemoroida? Za veliki broj ljudi dovoljna je samo ishrana bogata vlaknima, biljna suplementacija, fizička aktivnost i nehirurška medicinska terapija. Šta je potrebno znati …

Anestezija I Moguće Komplikacije

Anestezija u prevodu znači – gubitak senzacije (osećaja). Lekovi koji izazivaju anesteziju se zovu anestetici. Anestetici se primenjuju tokom različitih procedura i operacija kako bi „umrtvili“ određeni deo tela ili izazvali spavanje. To eliminiše bol i neprijatnost, a omogućava obavljanje različitih procedura. Vrste anestetika: Kako funkcioniše anestezija? Anestezija fnkcioniše tako što zaustavlja nervne signale koji …

Štitasta Žlezda I Dijagnostičke Metode

Oboljenja štitaste žlezde, njihova dijagnostika, terapija nastalih endokrinih poremećaja predmet su rada specijalista interne medicine. Otorinolaringološki aspekt oboljenja štitaste žlezde interesantan je zbog lokalizacije žlezde u vratu, kojim se ova struka prevashodno bavi, i hirurške terapije različitih oboljenja koja takođe spadaju u domen otorinolaringologa. Upravo taj aspekt patologije štitaste žlezde biće prikazan ovde. Anatomija i …

Oftalmološki pregled: 5 razloga zbog čega je važan

Navodimo 5 najbitnijih razloga važnosti redovne kontrole kod oftalmologa. 1 Oftalmološki pregled pomaže deci pri ostvarivanju uspeha u školi Obraćamo se Vama roditelji. Da li ste znali da 80% onoga što deca treba da nauče u školi i van nje, zahteva dobar vid? Godišnji pregled obezbeđuje održavanje dobrog vida i pravovremenu korekciju bilo kojih problema …

Anemije u akutnim i hroničnim bolestima kod dece

Nazivaju se i sekundarne anemije, pošto je u ovom slučaju anemija samo znak neke druge bolesti. Po učestalosti javljanja kod dece ova grupa anemija nalazi se na drugom mestu (posle anemije uzrokovane deficitom gvožđa). Anemije koje se javljaju tokom akutnih virusnih ili bakterijskih infekcija su obično blage i tranzitorne, spontano prolaze nakon rekonvalescencije. Zbog toga …

Ishemijska optička neuropatija

Ishemijska optička neuropatija (ION) predstavlja stanje poremećenog protoka krvi ka optičkom nervu sa posledično nastalim trajnim oštećenjem nerva. Kod ION dolazi do iznenadnog gubitka vida na jednom ili na oba oka. Optički nerv prenosi informacije od oka do mozga u kome dolazi onda do konverzije ovih informacija u sliku koju mi vidimo. Kada je protok …

Kamenje u mokraćnoj bešici

Kamenje u mokraćnoj bešici predstavlja čvrste, mineralne izrasline u lumenu mokraćne bešike, koje nastaju kada se ona nepotpuno prazni (postoji zaostali urin). Ukoliko su dovoljno mali, mogu se izbaciti prilikom uriniranja i asimptomatski su. U većem broju slučajeva, simptomi postoje usled konstantne iritacije zida bešike od strane kamenja ili blokade protoka urina. Simptomi Karakteristični simptomi …

Povišen krvni pritisak (hipertenzija) u trudnoći

Povišen krvni pritisak (hipertenzija) u trudnoći je relativno česta pojava koja se javlja kod oko 5-7% svih trudnoća. Patofiziološki mehanizam ovog kompleksnog poremećaja još uvek nije u potpunosti rasvetljen. Termini koji su se u prošlosti koristili za grupu različitih poremećaja u trudnoći karakterisanih otocima, pojavom belančevina u mokraći i povišenim nivoima krvnog protiska (EPH gestoze, …

Carski Rez: Zašto Se Radi?

Carski rez predstavlja hiruršku proceduru završavanja trudnoće i rođenja deteta, putem reza na prednjem zidu stomaka i materici. Postoje različite indikacije za završavanje trudnoće putem carskog reza i često se on planira, što majkama omogućava da se pripreme za isti. Sa druge strane, može biti neplanski usled komplikacija tokom porođaja. Zašto se radi carski rez? …

Akutni faringitis • Angina kod dece

Akutni faringitis je upala ždrela koja se može javiti kao samostalna bolest. Najčešći uzročnici su respiratorni virusi (respiratorni sincicijelni virusi, adenovirusi, rinovirusi). Lečenje je simptomatsko. Posle prve godine života, kada izrastaju nepčane tonzile, bolest zahvata ždrelo i tonzile zajedno i onda govorimo o akutnom tonzilofaringitisu ili angini. Angina Angina je upala sluznice ždrela i Valdajerovog …

Polipi u nosu: klinička slika i hirurško lečenje

O polipima nosa se znalo još u starom Egiptu. Hipokrat je opisao njihovo otklanjanje omčom, metodom koja se koristi i danas. Samo ljudi i šimpanze imaju to oboljenje. Etiologija Osnova za nastanak nosne polipoze je postojanje zapaljenskog procesa u nosu bilo koje geneze. Nosna polipoza, koja ide sa ostijuma sinusa ili recezusa lateralnog zida nosa, …

Upala sinusa kod dece: Klinička Slika I Lečenje

Oboljenje paranazalnih šupljina jeste upala sluznice jednog ili više sinusa. Kod novorođenčeta su razvijeni samo etmoidni sinusi i začetak maksilarnih sinusa. Druge paranazalne šupljine se razvijaju postepeno tokom detinjstva. Zbog toga se kod odojčeta javlja isključivo etmoidni i maksilarni sinusitis. Sfenoidni sinusitis se javlja kod predškolskog deteta, a frontalni tek u školskog deteta. Najčešća je …

Gljivična infekcija u trudnoći

Vulvovaginalna kandidijaza ili moniliaza predstavlja infekciju vulve i vagine izazvanu kvasnicama. Kvasnice su vrsta gljivica. Najčešći uzročnik ove infekcije je kvasnica Candida albicans, drugi uzročnici su i Candida glabrata i Candida tropicalis. Po istraživanjima, bar 3 žene od njih 4 će u jednom momentu života razviti gljivičnu infekciju. Dve ili više infekcija će se posle …

Aktivna Imunizacija Protiv Akutnog Virusnog Hepatitisa B

Aktivna imunizacija protiv akutnog virusnog hepatitisa B sprovodi se vakcinom dobijenom metodom genetskog inženjeringa: prečišćeni HBsAg (HBs antigen) dobijen rekombinantnom DNA tehnologijom na glivicama kvasca (HB vakcina). Daje se u 3 doze: prva do 24 sata po rođenju ili pri prvom kontaktu s lekarom (za decu rođenu van porodilišta); druga 1 mesec posle prve doze; …

Mentalna Anoreksija

Mentalna anoreksija je stanje nerazjašnjene etiologije, različite incidencije u raznim sredinama, ali je pretežno vezana za civilizovane zemlje. U domenu je adolescentne psihoneuroendokrinologije. Činjenica da se javlja češće kod identičnih blizanaca i bliskih rođaka, govori u prilog kongenitalne greške metabolizma. Porodična anamneza je ponekad opterećena psihozama. Sedište patologije je hipotalamus sa hiperprodukcijom neurotransmitera serotonina koji …

Akutna nagluvost i gluvoća

Akutna nagluvost ili gluvoća predstavlja naglo nastalu senzorineuralnu nagluvost ili gluvoću kod pacijenata koji do tada nisu imali auditivne smetnje. Na problem akutnih nagluvosti i gluvoća prvi je ukazao Čiteli (citteli, 1926), mada se tim problemom mnogo opsežnije bavio De Klejn (De Kleyn, 1945) koji je objavio tri bilateralna i 18 uni lateralnih slučajeva sa …

Trovanje korozivima kod dece

Korozivne supstancije su supstancije koje razaraju strukturu tkiva. Veliki broj supstancija koje se koriste u domaćinstvu sadrže kiseline i baze, i lako su dostupne deci, pa oštećenja korozivima nisu retka. Mehanizam toksičnosti Baze izazivaju kolikvacionu nekrozu i zato prodiru duboko u tkiva, dok kiseline izazivaju koagulacionu nekrozu i slabije prodiru u tkiva. Toksična doza Intenzitet …

Akutni abdominalni bol kod dece

Abdominalna hirurška stanja su najčešći uzroci akutnog abdominalnog bola kod dece, a vrh liste učestalosti zauzima akutni apendicitis. Često ga je vrlo teško razlikovati od mezenterijalnog adenitisa, a nekad i od drugih akutnih hirurških ili nekih ne-hirurških stanja. Zbog toga, dijagnostika akutnog abdominalnog bola kod dece zahteva koliko znanje toliko i iskustvo. Dijagnoza Uz detaljnu …

Kontraindikacije za dojenje

Za razliku od privremenih prepreka i smetnji, kontraindikacije srećom predstavljaju malobrojniju grupu, ali samim tim znače i apsolutnu zabranu dojenja. Uglavnom se odnose na teške bolesti majke i njima uslovljenu terapiju:

Potres Mozga (Komocija, Commotio cerebri) kod dece

Potres mozga definiše se kao reverzibilni gubitak svesti, s retrogradnom amnezijom i poremećajem centralnih autonomnih mehanizama (reverzibilnom disfunkcijom moždanih neurona) posle povrede glave. Klinička slika Zaboravljanje povrede uvek postoji, dok amnezija za vremenski period pre povrede može biti različite dužine. Kliničku dijagnozu kompromituje nemogućnost procene gubitka svesti kod male dece i nedostajanje podataka o gubitku …

Trovanje Dece Paracetamolom

Paracetamol je antipiretik i analgetik koji se  veoma često upotrebljava. Resorpcija ovog leka je brza i kompletna, a toksičnost vrlo niska. Mehanizam toksičnosti Paracetamol se metaboliše u jetri pomoću citohroma P450. Jedan od njegovih metabolita je toksičan. Ovaj metabolit se normalno u jetri konjuguje s glutationom. Kod trovanja, stvaranje metabolita prevazilazi kapacitet konjugacije glutationom, a …

Struma Štitaste Žlezde

Pod ovim pojmom (struma, gušavost) se podrazumeva svako povećanje štitaste žlezde koje klinički može da se dokaže. Pritom ne dolazi do poremećaja njene funkcije niti postoji zapaljenje ili malignitet. Obično se javlja endemski u krajevima deficitarnim jodom. Uvećanje žlezde može biti difuzno i nodularno. U žlezdi može postojati jedan, solitaran nodus ili više nodusa. Porast …

Upala sinusa (sinusitis/rinosinuzitis): simptomi i lečenje

Sinusitis predstavlja čestu pojavu današnjice. To je stanje u kome je sluzokoža sinusa, tj. paranazalnih šupljina pod inflamacijom, tj. zapaljenjem. Najčešće se javlja kao posledica virusne infekcije i povlači se nakon 2-3 nedelje. Sinusi predstavljaju male šupljine, ispunjene vazduhom koje se nalaze oko nosa, tačnije iza obraza i iza čela. Sekret koji se proizvodi u …

Operacija žučne kese: otvorena ili laparoskopska?

Operacija žučne kese ili holecistektomija predstavlja uobičajnu proceduru odstranjivanja žučne kese iz tela. Žučna kesa predstavlja mali organ, kruškolikog oblika, smešten u gornjem desnom delu abdomena tik uz jetru. Uloga žučne kese je skladištenje žuči, supstance koju produkuje jetra i koja služi za razlaganje masti iz hrane. Žučna kesa nije neophodan organ za život, šta …

Hipertenzija: Lekovi u terapiji povišenog krvnog pritiska

Arterijska hipertenzija predstavlja povišenje krvnog pritiska iznad fizioloških vrednosti (normalan krvni pritisak iznosi od 120/80 mm Hg, a granica iznad koje se pritisak smatra povišenim je 140/90 mm Hg). Učestalost hipertenzije u našoj sredini kreće se između 8 i 16%. Najteže komplikacije neadekavtno lečene hipertenzije su srčani i moždani udar (infarkt srca i šlog) i …

Morfin: kome je lek namenjen?

Morfin je lek koji spada u grupu jakih analgetika. Primenjuje se u terapiji jakih bolova, kod teških povreda ili nakon operacija, zatim kod karcinomnog bola ili infarkta miokarda. Može se primenjivati i kod hroničnih, dugotrajnih, bolova koji se ne reaguju na slabije analgetike. Lek je dostupan isključivo na recept u vidu tableta, kapsula, supozitorija, granula …

Opšta anestezija: priprema, neželjena dejstva i oporavak

Opšta anestezija predstavlja kontrolisano nesvesno stanje. Tokom generalne anestezije primenjuju se lekovi koji uspavljuju pacijenta i čine ga nesvesnim tokom procedure, onemogućuju pomeranje ili osećaj bola. Opšta anestezija je esencijalna za neke hirurške procedure u kojima je bezbednije, prijatnije ili čak neophodno da pacijent bude bez svesti. Najčešće se koristi za duge operacije ili one …

Akutno oštećenje bubrega kod kritično obolelih

Akutni poremećaji bubrežne funkcije su uobičajene komplikacije kod kritično obolelih i još uvek predstavljaju terapijski izazov za lekare u jedinicama intezivnog lečenja (JIL). Akutna bubrežna insuficijencija (ABI) u JIL javlja se češće nego u drugim bolničkim odeljenjima. Incidencija se kreće 3-25%, u zavisnosti od ispitivane populacije i kriterijuma koji su primenjivani da se definiše njeno …

Trovanje hranom: simptomi, dijeta i lečenje

Trovanje hranom nastaje kao posledica unošenja hrane ili pića kontaminiranih bakterijama, virusima, parazitima ili toksinima koje oni luče, a manifestuje se simptomima povraćanja i dijareje (proliv). Propratni simptomi se takođe mogu javiti u vidu povišene telesne temperature, bolova u abdomenu i grčeva. Teški oblici trovanja hranom dovode do dehidratacije, pojave krvi u povraćanom sadržaju ili …

Sedacija i anagosedacija

Hirurški pacijent je često izložen neizvesnosti, strahu, bolu, kao i različitim stepenima diskonfora, koji otežavaju njegovo lečenje i ozdravljenje. Brojne dijagnositčke i terapeutske procedure koje se danas primenjuju u pristupu hirurškom bolesniku praćene su stresom koji dovodi do oslobađanja različitih medijatora, pokreće simpatičko-adrenergični sistem, a kao posledicu ima promene karidocirkulatorne, respiratorne i metaboličke funkcije. Nije …

Onihomikoza: gljivična infekcija nokta

Gljivične infekcije mogu zahvatiti bilo koji deo tela. Određene vrste gljivica su stalno prisutne u našem organizmu zajedno sa bakterijama kao deo fiziološke, normalne flore. Infekcije se javljaju kod poremećenog odnosa količine, tj. kod preteranog razmnožavanja gljivica. Onihomikoza, takođe poznata kao tinea unguinum, je gljivična infekcija nokta bilo na šakama ili stopalima. Gljivične infekcije se …

Anestetici i drugi lekovi za opštu anesteziju

Popularnost inhalacionih anestetika zasnovana je na činjenici da se oni lako primenjuju, udisanjem anestetičkih para i gasova i da se njihov efekat relativno lako prati. Nalaze se među najbrže delujućim lekovima koji se brzo titriraju do nivoa efikasnosti i sigurnosti. Suštinski, samo su azotni oksidul i ksenon gasovi, ostalo su pare isparljivih tečnosti. Prednost inhalacionih …

HPV (humani papiloma virus) i rak dojke

Do sada je otkriveno preko 100 vrsta Humanog papiloma virusa – HPVa. Infekcija HPV virusom je izuzetno česta i na godišnjem nivou se registruje oko 14 miliona novoobolelih. HPV predstavlja najčešću seksualno prenosivu infekciju (STI). Neke vrste HPV-a dovode do nastanka cervikalnog karcinoma kod žena. Da li postoji korelacija između HPV-a i karcinoma dojke? Karcinom …

Bisoprolol: indikacije, neželjena dejstva i ublažavanje nuspojava

Bisoprolol je lek koji spada u grupu beta blokatora sa selektivnim dejstvom. Koristi se u terapiji hipertenzije (povišenog krvnog pritiska) i srčane insuficijencije. Ovaj lek usporava srčani ritam i olakšava srcu da pumpa krv kroz telo. Ukoliko je prisutna hipertenzija uzimanje bisoprolola sprečava pojavu srčanih oboljenja, infarkta miokarda ili šloga. Bisoprolol se primenjuje i u …

Diuretici: podela, indikacije i interakcije

Diuretici su lekovi koji sprečavaju reapsorpciju natrijuma (vraćanje natrijuma iz bubrežnih kanalića u krv) i tako, pored natrijuma koji za sobom povlači vodu, stimulišu izlučivanje i natrijuma i vode iz organizma. U medicini su se na početku koristili prvenstveno za lečenje otoka (edema) koji nastaju zbog oštećenja funkcije srca i bubrega, ali im je danas …

Lekovi za lečenje anemija

Za normalnu eritropoezu neophodno je prisustvo govžđa, vitamina B12 i folne kiseline. Nedostatak bilo koje od tri pomenute supstance dovodi do pojave anemija. U slučaju nedostatka gvožđa dolazi do poremećaja u sintezi hemoglobina i nastaju eritrociti sa nedovoljnom količinom hemoglobina, odnosno hipohromna (sideropenijska) anemija. Megaloblastna anemija, s druge strane, nastaje usled nedostatka bilo vitamina B12 …

Lekovi za kašalj: Antitusici i Mukolitici

Leči se samo neproduktivni nadražajni kašalj koji remeti dnevne aktivnosti i otežava spavanje. Podela antitusika prema mehanizmu dejstva: Kodein je alkaloid iz opijuma (metil-morfin), antitusik, analegetik, ali slabiji od morfina. Ne otežava iskašljavanje. Primenjuje se kod akutnog i hroničnog neproduktivnog kašlja. Kontraindikacija za primenu kodeina je postojeća depresija disanja. Neželjeni efekti koji se mogu javiti …

Lekovi za hipertireozu i hipotireozu

Štitasta žlezda sintetiše, skladišti i oslobađa tireoidne hromone: tiroksin (T4, tetrajodtironin) i trijodtironin (T3). Sinteza ovih hormona pod kontrolom je tireostimulirajućeg hormona (TSH) iz hipofize. Sama regulacija sekrecije TSH ostvaruje se ravnotežom dva suprotna uticaja: stimulacije hipotalamusnim tireotropnim-oslobađajućim hormonom (TRH) i inhibicije tireoidnim hormonima (porast koncentracije T3 i T4 u ktvotoku deluje negativnom povratnom spregom …

Hipotireoza: smanjena funkcija štitne žlezde

Hipotireoza ili hipotireoidizam predstavlja stanje smanjene funkcije štitaste žlezde, stanje u kome žlezda ne sintetiše dovoljno hormona. Najkarakterističniji simptomi hipotireoze su umor, povećanje telesne težine i depresija. Terapija se sastoji u suplementaciji, dakle uzimaju se tablete koje zamenjuju hormone koji nisu sintetisani od strane žlezde. Ne postoji način prevencije hipotireoze jer najčešći uzroci deficita hormona …

Sindrom multiorganske disfunkcije

Sindrom multiorganske disfunkcije (MODS) predstavlja sistemski disfunkcionalni odgovor organizma sa visokim mortalitetom (27-100%) u jedinicama intezivne terapije. Po definiciji, MODS predstavlja klinički sindrom koji karakteriše disfunkcija, odnosno insuficijencija dva ili više organa ili organskih sistema, bez obzira na etiološki faktor njihovog nastanka. Pojam MODS je upotrebljen 1975. godine (Baue), kao novi klinički sindrom multiple, progresivne …

Grip (Influenca): simptomi i lečenje

Osobe sa kompromitovanim imunološkm sistemom ili deficijencijom vitamina su podložniji gripu ili prehladi. Stres, manjak sna i izloženost toksinima pogoršavaju simptome gripa. Šta je grip? Grip predstavlja kontaginozno oboljenje respiratornog sistema uzrokovano virusom influence. Način prenošenja sa osobe na osobu je kapljičnim putem (preko vazduha). Simptomi i znaci gripa Iako svi mogu da dobiju grip, …

Epiduralna anestezija

Epiduralna anestezija ili samo epidural, predstavlja injekciju koja se daje u leđa i prekida sve osećaje u određenom delu tela. Kada se koristi epiduralna anestezija? Najčešća upotreba epiduralne anestezije je u sledećim situacijama: Steroidni lekovi (kortikosteroidi) se takođe mogu davati u vidu epiduralne injekcije i to se primenjuje kod bolova u leđima i nogama usled …

Prekancerozne dermatoze

Prekancerozne dermatoze predstavljaju grupu oboljenja kod kojih postoji potencijal razvijanja maligne neoplazije (maligni tumori kože – rak kože). U njihovom histološkom nalazu mogu se naći ćelijske atipije. Keratosis solaris Keratosis solaris (keratosis senilis) se javlja kod osoba koje su veći deo dana provodile na suncu, obično kod starijih osoba, svetle kože i očiju. Hronično delovanje …

Lekovi za tretman akutnog zastoja srca

Pre početka jedno veoma važno obaveštenje. Pre upotrebe detaljno proučiti upustvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Nadoknada tečnosti je indikovana kod dece koja pokazuju znake cirkulatorne insuficijencije. Za nadoknadu se preporučuju izotonični kristaloidni rastovi (Harmanov rastvor ili 0,9 NaCl). Inicijalna nadoknada se sprovodi davanjem bolusa …

Katarakta (siva mrena): simptomi i operativno lečenje

Katarakta (cataracta, siva mrena) se definiše kao zamućenje očnog sočiva koje pogoršava vid. Katarakta je većinski povezana sa starenjem. Najčešće su kod starih ljudi, do 80. godine polovina ljudi ili ima kataraktu ili je već bila na operaciji katarakte. Katarakta se može javiti na jednom ili oba oka, ali se ne može proširiti sa jednog …

Lekovi za akutni bol (+nefarmakološko lečenje)

Akutni bol predstavlja protektivan mehanizam i simptom, koji ima upozoravajući, pozitivan smisao posle traume, operacije ili u sklopu akutne bolesti. Međunarodna asocijacija za izučavanje bola (International Association for the Study of Pain, LASP), prihvatila je definiciju bola: Bol je neprijatno senzorno i emocionalno iskustvo u vezi sa aktuelnom ili mogućom traumom tkiva ili je opisano …

Piodermije: impetigo, folikulitis, furunculus i carbunculus

Piodermije su infekcije izazvane beta-hemolitičkim streptokokama i koagulaza pozitivnim stafilokokama. Streptokokne infekcije se šire horizontalno, a stafilokokne vertikalno duž folikularnih kanala i znojnih žlezda. Impetigo contagiosa Impetigo contagiosa je površna kontagiozna bolest kože. U odnosu na izazivača opisuju se dva oblika: impetigo streptococcica i impetigo staphylococcica. Impetigo streptococcica U svežim lezijama nalazi se samo streptokok, …

Alergijski I Iritativni Kontaktni Dermatitis

Alergijski kontaktni dermatitis Alergijski kontaktni dermatitis (DCA) je akutno ili hronično zapaljensko oboljenje kože, koje predstavlja i najznačajniju kliničku manifestaciju IV tipa imunološke reakcije. Ovaj proces prolazi kroz dve faze: indukciona i elicitaciona faza. Indukciona faza (aktivna senzibilizacija) protiče od kontakta s alergenom do razvoja pozne preosetljivosti. Alergeni su niskomolekularne supstance i nazivaju se hapteni. …

Urinarna inkontinencija: gojaznost kao glavni faktor rizika

Urinarna inkontinencija je naziv za nenamerno, nevoljno ispuštanje urina. Česta je pojava i javlja se kod velikog broja ljudi širom planete. Zahvata i muškarce i žene, ali se u nešto većem broju javlja kod ženskog pola. Izuzetno je važno ne dozvoliti da zbog neprijatnosti samog razgovora o tome ne odete kod svog doktora i dozvolite …

Hipotalamus: koje su njegove funkcije u nervnom sistemu?

Hipotalamus je struktura izgrađena iz specifičnih jedara i vlakana, smeštena u sredini limbusnog sistema, ispod talamusa. On je aferentnim i eferentnim vlaknima povezan sa svim nivoima limbusnog sistema, mada je dvosmerno povezan i sa mnogim drugim delovima mozga. Osim ka višim centrima, hipotalamus šalje informacije prema hipofizi i preganglijskim neuronima simpatikusa i parasimpatikusa koji se …

Astigmatizam: uzroci, simptomi i lečenje

Astigmatizam se definiše kao nepravilnost u zakrivljenosti rožnjače ili sočiva oka. Anatomski (normalno) rožnjača i sočivo, su glatki i jednako, ravnomerno zakrivljeni u svim pravcima. Ovakva građa omogućava pravilno prelamanje svetlosti i padanje zraka na zadnji deo oka, retinu. Ukoliko postoji poremećaj u zakrivljenosti ovih struktura oka dolazi do refrakcije zraka svetlosti i oštećenja vida. …

Bulozni Pemfigoid (pemphigoid bullosum)

Pemfigoid bulosum (pemphigoid bullosum) je autoimuno oboljenje kože (retko zahvata sluzokožu) koje se karakteriše pojavom subepidermalnih rascepa. Imunopatološki nalaz pokazuje nakupinu C3 komponente komplementa u IgG duž epidermalne bazalne membrane. U ovom oboljenju dolazi do stvaranja autoantitela klase IgG prema „buloznim pemfigoid antigenima“ lokalizovanim u hemidezmozomima. Autoantitela se vežu za antigen, aktiviraju komplement koji dovode …

Pemfigus simptomi i lečenje: pemhigus chronicus

Pemfigus obuhvata grupu autoimunih oboljenja kože i sluzokoža koje se karakterišu pojavom intraepidermalnih bula koje nastaju akantolizom. Ovoj grupi pripadaju: U osnovi oboljenja nalazi se pojava autoantitela IgG klase (anti ICS – antiintercelularna supstanca) koja su usmerena ka ćelijskoj membrani keratinocita, a target antigeni su kompleksi molekula ugrađeni u dezmozome. Mehanizam nastanka ovih antitela još …

Scabies: šuga, šugarac simptomi i lečenje

Scabies (šuga, šugarac) je infektivna parazitarna dermatoza koja se karakteriše svrabom i porodičnom pojavom oboljenja. Bolest se prenosi direktnim kontaktom (duže od 15min) ili seksualnim kontaktom, kao i preko zaražene posteljine i odeće. Izazivač je Sarcoptes scabiei (šugarac). Kopulacija se dešava na površini kože posle čega mužjak ugine a ženka počne da kopa kanaliće kroz …

Pedikuloza (pediculosis): vaši u kosi i picajzle

Pedikuloza je često parazitarno, infektivno oboljenje koje izaziva vaš iz roda Anoplura. Razlikuju se dve vrste vaši: Pediculus humanis (dve subpopulacije capitis i corporis) i Phthirus pubis (picajzle, pubične vaši, stidne vaši). Klinički znaci nastaju desetak dana od infestacije, kao posledica ujeda vaši i senzibilizacije na salivu i ubrizgani antikoagulans. Svrab je redovan simptom oboljenja. …

Opadanje kose: Alopecia Areata i Alopecia Androgenetica

Alopecia areata Alopecia areata se javlja u vidu jasno ograničenih, okrulgih pečata na kojima dlaka potpuno nedostaje. Uzrok obolejnja nije poznat, ali se smatra da značajnu ulogu u njegovom nastanku ima gentska predispozicija (autozomno dominanto nasleđivanje), emociaonalni stres (može da provocira nastanak oboljenja), autoimuni poremećaji (ali nisu otkrivena specifična autoantitela). Alopecia areata se razvija ranim …

Lupus kože: lupus erythematosus chronicus cutaneus

Lupus erythematosus chronicus (LEC) je relativno često oboljenje koje se odlikuje karakterističnom morfologijom i distribucijom sa imunološkim i hematološkim poremećajima. Uzrok samog oboljenja još uvek nije poznat, ali se smatra da ulogu u njegovom nastanku imaju T limfociti koji reaguju sa antigenima koji se oslobode iz jedra epidermalnih ćelija pod dejstvom UV zraka. Simptomi i …

Mikoplazma, hlamidija i trihomonas: Urethritis non-gonorrhoica

Urethritis non-gonorrhoica obuhvata sve one uretritise koji nisu uzrokovani bakterijom Neisseria gonorrhoeae, a to su: Uretritis izazvan hlamidijom Uzročnik ovog uretritisa je Chlamidia trachomatis (serotip D-K). Ovo je najčešći negonoroični utretritis i najčešća bakterijska polno prenosiva infekcija. Hlamidije su intracelularni mikroorganizmi pa imaju osobine i bakterija i virusa. Uspevaju da izbegnu intracelularnu imunsku detekciju, a …

PMS: predmenstrualni sindrom

Predmenstrualni sindrom predstavlja kombinaciju simptoma koju većina žena iskusi nedelju-dve pre same menestuacije. 90% žena iskusi simptome poput nadutosti, glavobolje i promene raspoloženja. Kod nekih žena ovi simptomi mogu biti toliko izraženi da ih sprečavaju u svakodnevnim aktivnostima i vezuju ih za krevet. Šta je PMS: predmensatrualni sindrom? PMS predstavlja kombinaciju fizičkih i psihičkih simptoma …

Kako zaustaviti krvarenje iz nosa?: Epistaksa

Krvarenje iz nosa često izgleda mnogo dramatičnije nego što i zapravo jeste, jer uglavnom ne predstavlja znak ozbiljnog stanja i može se lečiti kod kuće. Medicinski naziv za krvarenje iz nosa je epistaksa. Tokom krvarenja iz nosa krv se može javiti iz jedne ili obe nozdrve istovremeno, biti oskudno ili obilno i traje u periodu …

Cervikalni sindrom: lek za ukočen vrat je vežbanje!

Ukočenost vrata spada u grupu najčešćih bolova u mišićima i kod dece i kod odraslih. Najčešće nastaje kao posledica lošeg držanja tela, povreda izazvanih sportom i vežbanjem, usled istegnuća, ponavljanih pokreta povezanih sa poslom (i svakodnevnim aktivnostima). Bol se može širiti kranijalno iz vratnih mišića, tetiva i ligamenata ili nastati kao posledica prekomerne upotrebe vratne …

Rak: prevencija i rano otkrivanje • Budi zdrav, produži život.

Cilj ovog teksta je da upozna javnost sa najnovijim informacijama u pogledu mogućnosti sprečavanja nastanka malignih oboljenja. Ovaj tekst će Vam pružiti pouzdane praktične savete kako da sačuvate svoje zdravlje u ovom smislu. Veoma je važno razumeti, da se moraju prihvatiti odrežene proimene u pogledu izbora stila života, ako želite da se sačuvate od nastanka …

Samopregled dojki: kako pregledati dojke?

Najmanje što zdrava žena može da učini za sebe je da sama pregleda svoje dojke jednom mesečno. Samopregled treba obavljati oko desetog dana od prvog dana menstruacije. U menopauzi žena sama treba da odredi jedan dan u mesecu za samopregled i da, po mogućstvu, uvek pregleda svoje dojke pribižno istog dana. Upustvo za samopregled dojki …

Osteoporoza: fizička aktivnost smanjuje mogućnost preloma kostiju

Osteoporoza je oboljenje karakterisano gubitkom koštane mase i tkiva, koje može dovesti do oslabljenog i krhkog stanja kostiju. Osobe sa osteoporozom imaju i povećani rizik od preloma kostiju, i to uglavnom kuka, kičme i ručnog zgloba. Osteoporoza najčešće zahvata starije osobe ženskog pola, iako sam proceš oštećenja počinje mnogo ranije. Izuzetno je bitno jačanje kostiju …

Menopauza: simptomi i principi simptomatske terapije

Menopauza predstavlja period koji nastupa kod žena, nakon reproduktivnog perioda i karakteriše se prestankom menstrualnog ciklusa. Mnoge žene iskuse različite simptome usled hormonskih promena koje su povezane sa prelaskom u menopauzu. Za vreme menopauze žene često gube gustinu kostiju, dok nivo holesterola u krvi neretko raste, što predstavlja povišeni rizik za nastanak srčanog udara. Menopauzom …

Fibrocistične dojke (fibrocistično oboljenje dojki)

Fibrocistično oboljenje dojki, fibrocistične dojke ili fibrocistične promene, sve predstavljaju sinonime za benigno (dobroćudno) stanje u kome su dojke na dodir ispunjene čvorićima. Fibrocistične dojke nisu opasne i štetne, ali ne retko mogu izazvati neprijatnost za neke žene. Po istraživanjima svetskih klinika, gotovo polovina žena će u jednom momentu života razviti fibrocistične promene u dojkama. …

Maligni Melanom (Melanoma Malignum)

Melanoma malignum (maligni melanom) je tumor melanocitnog sistema koji ima visok maligni potencijal i mogućnost da daje metastaze. Najčešće se javlja između 40. i 50. godine života. Može se razviti de novo ili malignom alteracijom prethodno postojećih melanocitnih promena. Ultraljubičasto (UV) zračenje je značajan faktor za nastanak ovog karcinoma, posebno ako dođe do stvaranja opekotina …

Hronična Venska Insuficijencija

Promene na koži donjih ekstremiteta veoma često su posledica oboljenja vena, pa se zato venskom insuficijencijom bavi i dermatolog. Krv iz donjih ekstremiteta do srca se vraća pomoću dubokih vena (v. femoralis, v. poplitea), površnih vena (v. saphena magna, v. saphena parva) i perforantnih vena (povezuju duboke i površne vene). Za normalan protok krvi ka …

Ciste na jajnicima: uzroci, simptomi i lečenje

Cista na jajniku predstavlja tečnošću ispunjenu kolekciju, poput kese, u samom tkivu jajnika. Vrlo su česte i najčešće se formiraju tokom ovulacije. Ovulacija se dogaća tokom svakog ciklusa, jednom mesečno, i označava otpuštanje jajne ćelije iz jajnika. U većini slučajeva, ciste su bezopasne i žene koje imaju cistu na jajniku nemaju nikakve simptome. Šta je …

Rak Kože: Maligni Tumori Kože

Prekancerozne dermatoze (prekanceroze) se definišu kao grupa oboljenja kod kojih postoji potencijal razvijanja prave, invazivne maligne neoplazije, pri čemu u histološkoj strukturi ovih lezija već postoje atipije nukleusa. Neke dermatoze hroničnog toka koje posle višegodišnje evolucije takođe mogu dovesti do maligne alteracije (lupus vulgaris, lichen erosivus mucosae i dr.) ne spadaju u ovu grupu i …

Ekcem: Kako Lečiti Atopijski Dermatitis ?

Atopijski dermatitis ili atopijski ekcem predstavlja najčešću formu ekcema. Većinski se javlja kod dece iako može zahvatiti i odrasle. Ekcem je stanje koje uzrokuje svrab, crvenilo, suvoću i pucanje kože. Predstavlja hronično (dugotrajno) stanje, sa mogućnošću poboljšanja vremenom, pogotovo kod dece. Može se javiti na bilo kom delu tela, ali najčešće zahvata: Atopijski ekcem se …

Benigni tumori kože (rak kože)

Benigni tumori kože su česte promene na koži. Generalno ne predstavljaju problem za pcijenta, osim iz estetskih razloga. Odlikuju se sporim rastom ili uopšte ne rastu. Svaki tumor koji se ksine mora se poslati na patohistološku (PH) verifikaciju. Verruca seborrhoica Seboroične veruke su papilomatozne promene koje potiču od epiderma, javljaju se kod starijih osoba, obično …

Gljivična oboljenja kosmatih regija

Dermatofiti predstavljaju keratofilne mikroorganizme, koji invadiraju orožale strukture kože, dlake i nokata živog organizma. Oni ne prodiru u živi deo epiderma ili u derm. Oboljenja ove grupe su kontagiozna i prenose se direktnim i indirektnim putem. Gljivice iz roda trihofitona su najkontagioznije i izazivaju upravo oboljenja kose, brade muškaraca, a i gole kože, interdigitalnih prostora, …

Dermatomikoze: gljivične infekcije glatkih regija kože

Dermatofiti predstavljaju keratofilne mikroorganizme, koji invadiraju orožale strukture kože, dlake i nokata živog organizma. Oni ne prodiru u živi deo epiderma ili u derm. Klasifikuju se prema genusu (Trichophyton, Microsporum i Epidermophyton), ekologiji (antropofilni, zoofilni i geofilni). Specijesi trihofitona, mikrosporuma i epidermofitona koji ne uzrokuju oboljenja kože, kose i nokata ne pripadaju dermatofitima. Klinička klasifikacija …

Gljivične Infekcije: Kandidijaza (po novom kandidoza)

Kandidijaza (po novom kandidoza) je izazvana gljivicama genusa Candida i dovodi do oboljenja kože sluznica i nokta, a u retkim slučajevima i do sistemskog oboljenja. Candida albicans je najčešći izazivač, to je ovalna kvasnica koja se umnožava pupljenjem (saprofitno stanje) ili u vidu hifa i pseudohifa (patogeno stanje). U crevima je deo normalne saprofitne flore, …

Psorijaza (Psoriasis Vulgaris): faktori rizika, simptomi i lečenje

Psoriasis vulgaris (psorijaza) je česta, hronična, eritemoskvamozna dermatoza. Oboljenje se karakteriše periodima remisije i egzacerbacije. Psoriasis vulgaris se karakteriše hiperproliferacijom keratinocita i inflamatornim promenama u epidermu i dermu. Svi keratinociti se kod psorijaze obnavljaju u toku 3 do 4 dana, dok se u normalnom epidermu iste promene odigravaju za 28 do 56 dana. Broj mitoza …

Kako sniziti visok krvni pritisak?

Visok krvni pritisak, hipertenzija ili često nazivan „tihi ubica“ jer nekada ne daje nikakve simptome ali sa sobom nosi povišen rizik od nastanka srčanih oboljenja i moždanog udara. Danas se zna da svaka druga ili svaka treća odrasla osoba ima visok krvni pritisak, a sve češća pojava hipertenzije se zabeležava u dečijem dobu. Predstavlja jedan …

Gljivična Infekcija Vagine i Vulve u Trudnoći (Kandidijaza ili Moniliaza)

Vulvovaginalna kandidijaza ili moniliaza predstavlja infekciju vulve i vagine izazvanu kvasnicama. Kvasnice su vrsta gljivica. Najčešći uzročnik ove infekcije je kvasnica Candida albicans, drugi uzročnici su i Candida glabrata i Candida tropicalis. Po istraživanjima, bar 3 žene od njih 4 će u jednom momentu života razviti gljivičnu infekciju. Dve ili više infekcija će se posle …

Operacija hemoroida (hirurško lečenje šuljeva)

Hemoroidi ili šuljevi predstavljaju proširene vene koje se nalaze ispod slukože u završnom delu debelog creva. Dakle, hemoroidi predstavljaju otečene krvne sudove, koji su prošireni pod pritiskom. Razlikujemo dve vrste u zavisnosti od pozicije u odnosu na rektum: Kada govorimo o pogoršanju hemoroida, tj. o njihovom zapaljenju, znamo da se kod većine, zapaljenje smanji u …

Alergija oka (alergijski konjunktivitis): simptomi, uzroci i lečenje

Alergije oka se nazivaju konjunktivitisi i vrlo su česte. Nastaju pod dejstvom alergena, supstance koja dolazi u kontakt sa očima i iritira ih. Kao odgovor na prisustvo alergena luče se supstance koje pomažu oku da se izbori sa infekcijom i kao rezultat toga konjuktive oka i kapci postaju crveni, otečeni i svrbe. Oči postaju suzne …

Endometrioza: simptomi, komplikacije i lečenje

Endometrioza predstavlja stanje u kome se tkivo koje oblaže unutrašnjost materice (endometrijum) nalazi van nje, u jajovodima ili jajnicima. Uglavnom se javlja kod žena reproduktivnog perioda, ređe kod žena koje su prošle menopauzu. Simptomi endometroze Simptomi variraju. Stanje može biti asimptomatsko ili proticati sa izraženim simptomima. Takođe, često se javljaju teške i obimne menstruacije. Kod …

Bol u grudima: mogući uzroci i dijagnostičke procedure

Pojam, bol u grudima se odnosi na bilo koji bol koji se javi u predelu grudne duplje, dakle od ramena do donje ivice rebara. Osnov bola i njegovo poreklo može biti različito i stoga u cilju određivanja istog se rade brojni testovi. Bolovi u grudima se ne smeju ignorisati i uvek se trebaju shvatati ozbiljno …

Groznica: kontrolisana povišena telesna temperatura

Iako možda u nekim situacijama ne deluje tako, groznica je zapravo dobra za naš organizam. Ona je uglavnom bezopasna i predstavljaja znak da Vaš imuni sistem radi ispravno i da telo pokušava da se odbrani od neke infekcije. Šta je groznica? Groznica ili visoka temperatura su simptom nekog osnovnog stanja, obično infekcija. Iako su mnoge …

Salmonela (Salmonella): simptomi, prenošenje i lečenje salmoneloze

Salmonele su grupa bakterija tipičnih izazivača sindroma trovanja hranom. Trovanje hranom izaziva zapaljenje sluznice želuca i tankog creva – gastroenteritis i manifestuje se dijarejom (prolivom), mučninom i povraćanjem. Salmonele se mogu naći u digestivnom traktu mnogih životinja, uključujući domaće životinje i kućne ljubimce. Dakle, salmonelu možemo uneti preko mesa životinja (naročito pilećeg mesa), jaja, mleka …

Upala bubrega: uzroci, simptomi, znaci i lečenje

Upala bubgrega je neprijatno, izuzetno bolno stanje (bolest) koje je uzrokovano infektivnim agensom, a nastaje najčešće kao posledica cistitisa (upale mokraćne bešike). Kod većine infekcija ostaje samo na nivou mokraćne bešike, ali ponekad dolazi do ascedentnog (ushodnog) širenja bakterija pa se infekcija prenosi i na bubreg. Ukoliko se odgovarajuća terapija uključi na vreme dolazi do …

Bakterijska vaginoza: simptomi, znaci i lečenje

Bakterijska vaginoza predstavlja često a opet nedovoljno razumljivo stanje sa disbalansom bakterijske mikroflore vagine. U najvećem broju slučajeva ne izaziva neprijatnost i svrab vagine. Glavni simptom je abnormalan sekret koji može biti: Bakterijska vaginoza uglavnom protiče asimptomatski i ne predstavlja razlog za brigu. Može biti problem ukoliko se javi u trudnoći. Kada se obratiti doktoru? …

Celulitis: simptomi, znaci i lečenje infekcije dubljih slojeva kože

Celulitis predstavlja kožnu infekciju, najčešće izazvanu bakterijama, koja zahvata dublje delove kože i potkožno tkivo. Potencijalno može biti ozbiljno stanje ukoliko se terapiji ne pristupi na vreme. Infekcija se javlja naglo i brzo se može proširiti po celom telu. U težim slučajevima može doći i do prenosa infekcije u unutrašnjost organizma i ozbiljnog ugrožavanja zdravlja. …

Legionarska bolest (Legionella pneumophila): klinička slika i lečenje

Rodu Legionella pripada veliki broj vrsta, ali glavni predstavnik je Legionella pneumophila, koja je odgovorna za 85% svih oboljenja izazvanih legionelama. Bakterija je prvi put registrovana kod učesnika legionara u Filadelfiji 1976. godine tokom epidemije teških oblika pneumonije. Bakterije su široko rasprostranjene u slobodnoj prirodi, naročito vodi. Veoma otporni mikroorganizmi, koji su odlično adaptirani na …

Clostridium difficile: uzročnik pseudomembranoznog kolitisa

Clostridium difficile je Gram-pozitivan bacil. Raste strikno u anaerobnim uslovima. Mogućnost stvaranja spore. Povezan je sa crevnim poremećajima koji mogu da se jave za vreme terapije antibioticima. Clostridium difficile toksin Clostridium difficile luči dva snažna egzotoksina koji ispoljavaju citotoksične efekte. Ova dva toksina imaju različite antigenske osobine i obeležavaju se kao toksin A i toksin B. Patogeneza …

Kako smršati brzo i zdravo? Gojaznost više nije problem!

Dakle, termin gojaznost opisuje osobu koja ima previše kilograma i mnogo telesne masnoće. Vrlo raspostranjeno stanje koje zahvata svaku četvrtu odraslu osobu i svako peto dete u starosti 10/11 godina. Definicija i postavljanje dijagnoze Postoji mnogo načina koji stavljaju zdravstveno stanje osobe u korelaciju sa težinom i klasifikovanje istog. Najčešće primenjivan način je korišćenje indeksa telesne …

Visok krvni pritisak (hipertenzija): uzroci, simptomi i lečenje

Povišen krvni pritisak (hipertenzija) poznat je drugačije kao „tihi ubica“ jer nema početne simptome, ali može dovesti do dugotrajnih bolesti i komplikacija. Mnogi ljudi imaju povišen krvni pritisak, a da to i ne znaju. Ozbiljne komplikacije nekontrolisanog ili loše lečenog povišenog krvnog pritiska su hronična oštećenja koja se javljaju na različitim organima i uključuju srčani …

Crveni vetar (erizipel): simptomi, dijagnoza i lečenje

Erzipel predstavlja kožnu infekciju, zapravo je forma celulitisa ali zahvata samo gornje slojeve kože, za razliku od celulitisa koji zahvata dublje tkivo. Ova dva stanja se često preklapaju pa ih je ponekad teško razlikovati. Najčešće zahvata noge, a može se javiti još i na rukama, torzu ili licu. Simptomi crvenog vetra (erizipela) Često se dešava …

Srce: najčešće kardiovaskularne bolesti

Srčana oboljenja se najčešće javljaju usled suženja ili potpune okluzije (zatvaranja) koronarnih arterija, najčešće plakom ili trombom. Koronarne arterije snabdevaju srčani mišić (miokard) krvlju, kiseonikom i hranljivim materijama. Usled postojanja plaka u lumenu krvnog suda koronarnih arterija, manja količina krvi dospeva do srčanog mišića, sa tim i manja količina kiseonika. Ovo dovodi do pojave bola …

Chlamydia trachomatis (bakterija): prenosi se seksualnim putem

Primarna vrsta iz roda hlamidija, koja inficira čoveka je Chlamydia trachomatis. Sadržaj članka opisuje simptome i komplikacije koje ova bakterija prouzrokuje. Najučestalija infekcija uzrokovane sa bakterijom Chlamydia trachomanits jeste u urogenitalnom traktu, a moguće su infekcije hlamidije u oku i infekcije kod novorođenčadi. Opšte osobine bakterije Chlamidiae su intracelularne bakterije koje su nekada smatrane velikim virusima. Ove gram negativne bakterije …

HIV • AIDS • Sida: simptomi, test i prenošenje

Virus humane imunodeficijencije HIV je otrkiven 1983. godine. Uzročnik je simptomatske infekcije pod imenom SIDA ili AIDS. U svetu je 2010. godine zaraženo preko 34 miliona ljudi, a preminulo 1,8 miliona ljudi. U Srbiji od 1985-2010. je zabeleženo 1537 ificiranih, a od ove infekcije je umrlo 996 ljudi. Morfologija HIVa Veličina ovog mikroorganizama je se kreće …

Hepatitis A virus (HAV): prenošenje, simptomi i lečenje

Hepatitis A virus je jedan od čestih uzročnika virusnog hepatitisa, primarno šteti jetri. Dodatne informacije ptretražite na stranici. Opšte osobine virusa HAV je mali RNK virus iz porodice Picornaviridae, pripada genusu Hepatovirus. Njegova veličina se kreće od 27 do 31nm, ikosaedarne simetrije, kapsid ima 32 kapsomere. Nema spoljni omotač, odnosno u svom sastavu ne sadrži …

Male boginje (morbile): simptomi, komplikacije i MMR vakcina

Male boginje ili morbili su infektivno, kontaginozno oboljenje koje može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Svaka osoba se može zaraziti i dobiti male boginje ukoliko nije vakcinisana ili ukoliko ih nije već preležala, iako je oboljenje karakteristično za dečije doba. Infekcija traje obično između 7 i 10 dana. Simptomi se razvijaju 10 dana nakon što je …

Koksaki virus (Coxsackie): kako se dobija?

Koksaki virus (lat. coxsackie virus) spada u grupu enterovirusa koji pretežno naseljavaju digestivni trakt čoveka. U prirodi su prisutne 2 grupe Coxsackie virusa A i B. Morfologija virusa Njihova velična se kreće između 28nm i 35nm. Poseduju proteinski omotač koji je ikozaedarne simetrije sastavljen od 32 kapsomere. Druge omotače karakteristične za viruse nemaju. Genom je …

TSH test: kada je snižen, a kada je povišen ovaj hormon?

TSH obeležava tireostimulišući hormon, dok TSH test meri koncentraciju ovog hormona u krvi. Tireoidna žlezda / štitasta žlezda ili u narodu poznata kao štitna žlezda se nalazi u prednjem delu vrata u blizini grla. Žlezda oblika leptira raširenih krila ima ulogu u produkciji hormona koji dalje regulišu metabolizam energije u telu, telesnu težinu, telesnu temperaturu, …

Angina pektoris: simptomi, dijagnoza i terapija

Ako osećate bol ili pritisak u središnjem delu grudnog koša, levoj polovini vrata, levom ramenu ili levoj ruci, odmah se obratite najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Nipošto se nemojte odvesti sami, već pozovite hitnu pomoć (194) da dođe po Vas. Angina ili angina pektoris (Angina Pectoris) je medicinski naziv koji označava privremeni osećaj nelagodnosti u grudima usled …

Humani papiloma virus (HPV): prenošenje, simptomi i test

Na ovoj strani će biti nekoliko reči o papiloma virusima, i njihovim ulogama u razvitku kancera cerviksa, što bi na srpskom jeziku značilo rak grlića materice. Ako budete imali dodatna pitanja na temu, možete ih postaviti ovde. Uopšteno o papiloma virusu Humani papiloma virusi (HPV) mogu da nasele kožu kao i druge vlažne membrane na …

Akutni pankreatitis: simptomi, komplikacije i terapija

Akutni pankreatitis (AP) je bolna upala pankreasa. Zbiva se naglo i uzrokuje bol u gornjem abdomenu. Bol se često širi i oseti u leđima. Pankreas ili kod nas poznat pod imenom gušterača je organ žlezdanog tipa koji se nalazi iza želuca i u blizini dvanaestopalačnog creva. Veoma je važan organ digestivnog sistema jer produkuje insulin, …

Mamografija: da ili ne? (rezultati)

Mamografija je posebna procedura snimanja dojke u kojoj se koriste male doze rendgenskih zraka u svrhu ranog otkrivanja raka dojke (pre pojave simptoma) kada je lečenje ovog karcinoma najuspešnije. Šta je zapravo mamografija?Mamografija pripremaKako izgleda aparat na kome se radi mamografija?Kako se izvodi mamografija?Šta raditi nakon ispitivanja?Prednosti i mane PrednostiMane Šta je zapravo mamografija? Mamografija ne …

Prolaktinom: uzroci, simptomi i znaci

Prolaktinom predstavlja prolaktin sekretujući tumor hipofize. Ovo je benigan tumor. Rezultat je povišen nivo prolaktina u organizmu. Hipofiza Hipofiza je glavna endokrina žlezda u organizmu jer ona kontroliše i usklađuje rad svih ostalih žlezda sa potrebama organizma. Hipofiza se nalazi na bazi mozga. Hipofiza luči veliki broj hormona: prolaktin, ACTH (adrenokortikotropni hormon), TSH (tireostimulišući hormon), …

Mononukleoza: simptomi, komplikacije i lečenje

Infektivna mononukleoza je zarazna bolest koju naš narod naziva još “bolest poljupca“. Bolest se odnosi na grupu simptoma koje obično uzrokuje infekcija Epstein Barr virusom (EBV). Ona se obično javlja kod tinejdzera, ali može je imati bilo ko bez obzira na godine života. Virus se najčešće prenosi preko pljuvačke, tako da se virus može preneti …

Lekovite banje u Srbiji + smeštaj (cena)

Po broju pojava termomineralnih voda i njihovoj raznovrsnosti Srbija je srazmerno svojoj površini najbogatija na Balkanu i u Evropi, a po nekim analizama verovatno i u svetu. Zato je popularno nazivaju “zemljom banja”. Za početak, koje su u stvari funkcije banje? 1 Lečilišna funkcija2 Turistička funkcija Vrnjačka Banja Lečenje u Vrnjačkoj BanjiKako da nađem smestaj …

Hipoglikemija: nizak nivo šećera u krvi

Nekontrolisani nivo glukoze (šećera) u krvi je jedan od najčešćih zdravstvenih problema u svetu. Simptomi hipoglikemije se često javljaju kod ljudi sa pre-dijabetesom ili dijabetesom, ali su takođe povezani i sa drugim zdravstvenim problemima, uključujući i povišeni krvni pritisak (hipertenzija), visok nivo holesterola (masti) u krvi i artritis. Osobe koje imaju rizik od nastanka i …

Opstipacija kod odraslih (zatvor stolice)

Iako je opstipacija, konstipacija ili „zatvor stolice“ kako se još populatno naziva čest termin, on se sa medicinske tačke gledišta teško može jasno definisati. Po definiciji opstipacija je „stanje u kojem se pražnjenje creva odvija neredovno, u kojem je stollica tvrda i mala količinski ili stanje u kojem peristaltika creva izaziva neprijatnost i bolove“. Ali …

Rak pankreasa: jedan od najagresivnijih tumora

Najčešći rak pankreasa se razvija iz žlezda sa egzokrinim lučenjem i naziva se adenokarcinom. Iz žlezda sa endokrinim lučenjem se razvija najčešće neuroendokrini tip karcinoma. Pankreatični adenokarcinom spada u jedan od najagresivnijih karcinoma. U vreme postavljanja dijagnoze karcinom se uglavnom proširio na udaljena mesta, dakle karcinom je već dao metastaze. Ukratko o pankreasuUzroci tumora na …

Fizička aktivnost: ključ za dobro zdravlje i pravilan razvoj dece

Svi znamo da je fizička aktivnost igra ključnu ulogu u razvoju i zdravlju deteta. Međutim, u dobu digitalne zabave i sedelačkog načina života, mališani joj nisu dovoljno izloženi. Svakodnevno kretanje na otvorenom, gde se može uživati u raznovrsnim dinamičnim igrama, je sve ređe i ređe. Zbog toga se javlaju problemi poput nedovoljne gipkosti, pogrbljenog držanja …

Gestacijski dijabetes: kako lečiti šećernu bolest u trudnoći?

Gestacijski dijabetes je visok nivo šećera u krvi koji se razvija tokom trudnoće i obično nestaje nakon porođaja. Može se desiti u bilo kojoj fazi trudnoće, ali je najčešća u drugoj polovini. To se dešava ukoliko Vaše telo ne može proizvesti dovoljno insulina, hormona koji pomaže u kontroli nivoa šećera u krvi, da zadovolji dodatne …

Konjuktivitis: uzrok, simptomi i lečenje kod odraslih i dece

Konjuktivitis predstavlja najučestaliji i najčešće tretiran problem u odraslih i dece. Nekada prolazi i bez tretmana, a način lečenja zavisi od uzročnika. Simptomi “Pink Eye” ili konjuktivitis je zapaljenje omotača (konjuktive) koji prekriva unutrašnjost kapka i spoljašnji deo očne jabučice, tj. sklere. Usled zapaljenja, dolazi do proširivanja krvnih sudova, koji postaju vidljivi, dajući oku crvenkast …

Toksoplazmoza: testiranje i simptomi infekcije koju izaziva Toxoplasma gondi

Toksoplazmoza se smatra vodećim uzrokom smrtnosti izazvan bolešću zaražene hrane. Više od 30 miliona Amerikanaca nosi Toksoplazmu (parazita), ali samo kod malog broja dolazi do razvoja simptoma dok kod većine nosilaca prolazi bez simptoma zahvaljujuci imunom sistemu koji sprecava parazita da izazove obolenje. Iako retko izaziva obolenje, sve zene inficirane tokom trudnoce i sve osobe …

Koronarna bolest srca: glavni simptom je bol u grudima

Srce je mišićni organ veličine ljudske pesnice. Ono pumpa krv kroz čitav organizam, bezinom oko 70 otkucaja u minuti. Nakon što krv prispela sa periferije (bogata ugljen dioksidom) stigne u desnu polovinu srca, putem plućnog arterijskog stabla odlazi u pluća u kojima se ugljen dioksid menja za kiseonik. Krv bogata kiseonikom se putem plućnih vena …

Kolitis: simptomi, uzroci i vrste

Kolitis predstavlja zapaljenje debelog creva. Najčešće se karakteriše neprijatnim osećajem ili bolom u abdomenu. Bol se može javiti naglo i intezivno ili biti blagog karaktera, prisutan duži vremenski period. Uzroci i vrste Ulcerozni kolitis (UC) i Konova bolest Hronične zapaljenske bolesti creva, praćene krvarećim čirevima prisutnim u sluznici creva. Obično počinje u rektumu i širi …

Rak želuca: simptomi i principi lečenja

Oboljenje čija učestalost raste u poslednjim godinama, karakteristično je za osobe starije od 55 godina. Ukoliko se dijagnostikuje na vreme, šanse za izlečenje su odlične. Naravno, samom progresijom bolesti, kasnijim otkivanjem i širenjem tumora, šanse za pozitivni ishod se smanjuju. Međutim, terapija svakako u velikom procentu može usporiti proces progresije i napredovanja tumora. Želudac – …

Rak štitaste žlezde: skoro 3 puta češći kod žena

Karcinom štitaste žlezde je redak kancer koji zahvata malu žlezdu u bazi vrata sposobnu da proizvodi i luči hormone, poznatu kao tireoidna ili štitasta žlezda, mnogi ovu žleždu nazivaju još i štitnom. Ovaj tip kacera se češće javlja u 30-tim godinama ili posle 60. godine starosti. Žene imaju tri puta veću mogućnost da razviju rak …

Stomačni virus: simptomi i principi lečenja kod odraslih i dece

Naglo nastala mučnina, povraćanje i dijareja, uporni simptomi koji se ne povlače lako i iscrpljuju Vas maksimalno, su često znak oboljenja poznatog pod nazivom stomačni grip ili virus. Zaslužan za ovakvo stanje je najvećem broju slučajeva norovirus, karakterističan za infekcije nastale u hladnijim mesecima godine. Često se javlja u porodicama, jer ukoliko jedna osoba oboli, …

Hlamidija: test, simptomi i lečenje najčešće polne bolesti

Hlamidija (klamidija) je polno prenosiva bolest uzrokovana bakterijom Chlamydia trachomatis (serotipovi D-K). Ovo je najčešća bakterijska polno prenosiva bolest, podjednako se javlja i kod muškaraca i žena. Simptomi najčešće izostaju, a ako se ne leči komplikacije vremenom postaju veoma ozbiljne. Prenosi se nezaštićenim seksualnim kontaktom (seksom bez mehaničke zaštite, odnosno kondoma), drugi putevi prenošenja, osim …

Meningitis simptomi i lečenje kod dece i odraslih

Studije pokazuju da više od 50% po život opasnih meningitisa se javljaju kod dece do 5 godina starosti. U skorije vreme, sve je veća zastupljenost meningitisa i u grupi mladih odraslih između 15. i 24. godine starosti, čemu se pridaje veliki značaj usled mogućnosti širenja infekcije po školama, fakultetima i mestima sa velikim grupama ljudi, …

Bol u leđima uzroci i principi lečenja • Lumbago

Procenjuje se da 80% odraslih osoba pati od hroničnih bolova u donjem delu leđa u nekom momentu života, dok 30% se konstantno bori sa ovim simptomima. Uzrokovan slabošću mišića psoasa, lokalizovanog u tom delu leđa ili kao posledica poremećene funkcije nerava, inervacije ili nekog skroz drugog razloga, bol u leđima predstavlja vodeći uzrok nemogućnosti obavljanja …

Zašto se javlja vaginitis, odnosno svrab vagine?

Vaginitis je upala vagine, a vulvovaginitis je upala vagine i stidnih usana (lat. vulva = stidnica). Usled inflamacije javlja se eritem, edem, osećaj svraba i bola, pojačan vaginalni sekret i dizurične tegobe. Seksualni kontakt je faktor rizika za nastanak ovog oboljenja. Vagina i njen pHNajčešći uzrociSimptomi i znaciOpširnije o bakterijskoj vaginoziDijagnozaLečenjeNekoliko saveta kako da brinete …

Povišen bilirubin: kako ga smanjiti?

Poznavanje metaboličkog puta žučnih boja od velike je važnosti za medicinu. Kao najvažnija žučna boja je bilirubin, koji se koristi kao laboratorijski marker za otkrivanje bolesti jetre. Koje su žučne boje?Šta su žučne boje?Metabolizam bilirubina u sleziniNekonjugovani bilirubin u krviMetabolizam bilirubina u jetriBilirubin u stoliciBilirubin u mokraćiBilirubin kao marker za žuticu Opstruktivna žuticaHemolitička žuticaHepatocelularna žutica …

Trihomonas (trichomonas vaginalis) simptomi i lečenje • Trihomonijaza

Trihomonijaza je polno prenosiva bolest (STD – STI) prouzrokovana malim parazitom koji se zove trihomonas (Trichomonas vaginalis). Simptomi trihomonasa se obično razviju nakon mesec dana od infekcije, međutim kod oko polovine zaraženih osoba (i žene i muškarci) se simptomi uopšte ne javljaju. Simptomi i znaci infekcije ovim parazitom su veoma nespecifični za ovog uzročnika, javljaju se …

Upala pluća • Pneumonija

Pneumonija je naziv za upalu pluća koja može biti izazvana bakterijama, virusima, glivicama i parazitima. Od upale pluća godišnje oboli oko 1% stanovništva, sa većom učestalošću tokom zimskog perioda. U početku same bolesti, simptomi su približno isti, bilo da se radi o bakterijskoj ili virusnoj infekciji. Neki od najčešćih simptoma su blaga groznica, suv kašalj, …

Uvećana prostata • Benigna prostatična hiperplazija (BPH)

Uvećanje prostate predstavlja normalnu pojavu kod muškaraca koja se javlja tokom odraslog doba. Za neke muškarce ova pojava prolazi asimptomatski bez ikakvog uticaja na zdravlje i svakodnevni život, dok kod drugih može dovesti do pojave različitih problema i medicinskih stanja koja bitno utiču na kvalitet života. Uvećana prostata se javlja kod svakog petog muškarca između …

Poličistični jajnici • PCOS • Sindrom policističnih jajnika

Policistični jajnici, drugačije se nazivaju i „tihi poremećaj„, predstavljaju jedan od najčešćih hormonalnih poremećaja kod žena. Zahvata čak 5% – 20% žena u rodnom dobu. Studije su dokazale da su policistični jajnici odgovorni za probleme sa neplodnošću kod oko 70% žena. A ako to radi u vašoj porodici, možda ćete biti u većem riziku da …

Anemija • Malokrvnost

Prema kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije, anemija se definiše kao koncentracija hemoglobina (HGB) u krvi manja od 130g/l ili hematokrit (HCT) manji od 39% kod odraslih muškaraca, odnosno hemoglobin manji od 120g/l ili hematokrit (HCT) manji od 37% kod odraslih žena. Krv i krvne ćelijeNekoliko činjenica o anemijiKlasifikacija prema veličini eritrocitaPodela anemija prema uzrokuSimptomi anemijeKada tražiti …

Gonoreja • Triper • Kapavac

Gonoreja, triper ili kapavac predstavlja seksualno prenosivu infekciju (STI – STD) izazvanu bakterijom Neisseria gonorrhoeae ili gonokok. Bakterija se uglavnom nalazi u vaginalnom sekretu i sekretu poreklom iz penisa. Kako se prenosi?Simptomi Simptomi kod ženaSimptomi kod muškaracaInfekcija rektuma, grla i očijuGonoreja kod beba Testiranje (dijagnoza)LečenjeKomplikacije Kako se prenosi? Najčešći način prenošenja gonoreje je putem nezaštićenog …

Aritmija • Poremećaj srčanog ritma

Poremećaj srčanog ritma predstavlja abnormalne otkucaje srca. Poremećaji srčanog ritma uključuju abnormalnosti jednog ili više parametara: regularnost udaraca, mesta na kojima potiču električni impulsi ili sekvenca aktivacije otkucaja srca. Poremećaj srčanog ritma se takođe naziva i aritmija. Primarna funkcija srca je obezbeđivanje krvi i hranljivih materija čitavom organizmu. Redovna kontrakcija srca pokreće krv u celom …

Lajmska bolest • ujed krpelja

Simptomi lajmske bolesti mogu da liče na mnoga druga oboljenja, što sprečava laku i brzu dijagnostiku, a to igra značajnu ulogu jer je incidenca lajmske bolesti danas u porastu. Smatra se da je lajmska bolest na prvom mestu zaraznih bolesti, po procentu zastupljenosti, koju prenose krpelji. Lajmska bolest je poznata kao multisistemska infektivna bolest koju …

Hymenolepis nana • Mala dečija pantljičara • Himenolepidoza

Hymenolepis nana (Himenolepis nana) je pantljičara koja se sreće širom sveta, uglavnom kod dece. Izaziva oboljenje koje se zove himenolepidoza. To je patuljasta pantljičara koja živi u tankom crevu i nema prelaznog domaćina (monoksena), već se larva i odrasli parazit razvijaju crevu čoveka. Morfologija Himenolepis nana je mala pantljičara, poseduje skoleks sa četiri pijavke i rostelum …

Pritisak u glavi • Tenziona glavobolja

Veliki broj ljudi pati od hronične, dugotrajne glavobolje, koja se kod većine javlja svakodnevno. Problem na koji se nailazi je njen uzrok, koji je u većini slučajeva nepoznat. Tenzione glavobolje koje se karakterišu neprijatnim osećajem zatezanja i pritiska po površini cele glave su najkarakterističniji oblik glavobolja kod odraslih ljudi. Zapravo, oko 80% stanovništva pati bar …

Dizenterična ameba (entamoeba histolytica)

Entamoeba dysenteriae parazitira u debelom crevu čoveka, odakle krvnim putem ili direktnim prodorom može dospeti do raznih organa i tkiva. Pojavljuje se u vegetativnom obliku (forma minuta i forma hystolytica) i u formi ciste. Put infekcije ovom protozoom je fekalno oralni. Opšte osobine ameba Osnovna karakteristika ameba je da imaju sposobnost stvaranja pseudopoda, koje im …

Nealkoholna masna jetra • Nealkoholni steatohepatitis

Konzumiranje velikih količina alkohola duži vremenski period izaziva nakupljanje masti u jetri tj. javlja se masna jetra. Progresovanjem ovog stanja, dolazi do pojave ožiljaka u jetrenom tkivu i do razvoja ciroze jetre, što rezultira gubitkom njene funkcije. Međutim, nakupljanje masnog tkiva u jetri se dešava i bez konzumacije alkohola, takvo stanje se naziva nealkoholna masna …

Čir na dvanaestopalačnom crevu

Čir na dvanaestopalačnom crevu ili duodenalni čir se najčešće javlja kao posledica bakterijske infekcije izazvane od strane Helicobacter pylori. Terapija lekovima za suzbijanje želudačne kiseline u trajanju od 4 do 8 nedelja će rešiti probleme sa čirom, a terapija antibioticima u trajanju od nedelju dana će regulisati infekciju. Ovakva terapija uglavnom sprečava ponovno javljanje čira. …

Infarkt miokarda simptomi i lečenje • Srčani udar

Akutni infarkt miokarda (AIM, infarctus myocardii) ili srčani udar predstavlja urgentno medicinsko stanje nastalo usled trenutnog prestanka snabdevanja srca krvlju, uglavnom usled postojanja krvnog ugruška. U ovim situacijama treba odmah pozvati hitnu pomoć 194! Nedostatak priliva krvi u srce može izazvati ozbiljne posledice i predstavlja po život ozbiljno stanje. Glavni simptomi su intezivan bol u grudnom …

Zauške: mumps virus

Virus je pripadnik porodice Paramyxoviridae, odnosno podporodici Paramyxovirinae genus Rubulavirus. Postoji samo 1 antigenski tip virusa. Uzrokuje akutnu infektivnu bolest parotitia, mumps ili u narodu poznat kao „zauške„. Morfologija virusa mumpsa Pleomorfne čestice, osobine imaju kao i drugi pripadnici ove porodice. Za njihov kapsid su vezana tri proteina, L (large), NP (nukleoprotein) i P (fosfoprotein – koji imaju ulogu …

Virusni hepatitis: A, B, C, D, E, itd.

Virusni hepatitis je generalizovana sistemska bolest kod koje je primarno zahvaćena jetra. Sam tok bolesti najčešće je akutan, a može biti perkutan, subakutan ili hroničan. Hepatitis može biti uzrokovan raznim virusima, tebelarno ćemo vam predstaviti koji bi to virusi mogli biti. Primarni uzročnici hepatitisa Sekundarni uzročnici hepatitisa Prenatalni ili perinatalni uzročnici hepatitisa Virusi hepatitisa A …

Virusne infekcije: simptomi, vrste i prenošenje

Efekti virusa Citocidne infekcijeNecitocidne infekcije – Umereno blage infekcijeTransformišuća infekcijaAborativna – neproduktivna infekcijaRestruktuvna virusna infekcija Agresivno delovanje virusa na nivou organizmaVarijabilnost virusaPatogeneza virusnih infekcijaKako se prenose virusi?Vrste virusnih infekcija Akutne virusne infekcijeInaparentne virusne infekcijeHronične (produktivne – perzistentne) virusne infekcijeLatentne perzistentne virusne infekcijeSpore (slow) virusne infekcije Kliničke manifestacije virusnih infekcija Efekti virusa Posledica međusobnog delovanja virusa …

Virus: građa i funkcija

Virusi (lat. virus=otrov) su obligatni intracelularni mikroorganizmi, veoma su sitni, sitniji su od bakterija. Njihov genom čini samo jedna nukleinska kiselina DNK ili RNK. Značaj virusa u medicni ogleda se u tome što je više od 70% infektinih oboljenja izazvano ovim mikroorganizmima. Dmitri Ivanovsky u Rusiji i Martinus Beijerinck u Holandiji, u 19. veku došli su do …

Rak jetre simptomi i lečenje

Jetra je organ smešten u gornjem desnom uglu abdomena. Zadužena je za brojne funkcije u našem organizmu. Jetra produkuje žuč, supstancu koja učestvuje u varenju i apsorpciji masti i vitamina. Takođe, služi kao depo rezerva brojnih materija organizma poput glikogena (depo šećera), koji organizam troši u periodu između obroka. Jetra je zadužena za detoksikaciju organizma, …

Proširene vene na nogama

Proširene vene uglavnom smatramo problemom koji se javlja samo kod žena, ali on podjednako zahvata oba pola. Ove vene izgledaju nabreklo i uglavnom su tamnije boje. Proširene vene su češći problem kod starijih osoba (mogu se javiti I kod trudnica zbog hormonskog uticaja), jer zbog starosti vene gube svoju prirodnu elastičnost. Ovaj problem najčešće zahvata …

Insulinska rezistencija i osnovni principi lečenja

Ugljeni hidrati predstavljaju važan deo ishrane čoveka. Smatra se da je za održavanje balansa i izbegavanje metaboličkih poremećaja potrebno unositi toliko ugljenih hidrata da oni mogu obezbediti minmalno 10-15% ukupnih energetski potreba. Ugljeni hidrati svojom razgradnjom obezbeđuju energiju za funkcionisanje ćelija, omogućavaju razgradnju masti i neposredno utiču na metabolizam proteina. U prirodnoj hrani mešovitog biljnog …

Clostridium perfringens

Clostridium perfringens je Gram-pozitivna, nepokretna bakterija. Za razliku od ostalih vrsta roda Clostridium, ova vrsta je aerotolerantna, može da raste na većini hranjivih podloga. Mikroorganizam dobro raste na temperaturi od 37ºC, ali je optimalna temperatura za rast 45ºC. U vegetativnom obliku bakterija je prisutna u gastrointestinalnom traktu životinja i ljudi, preko fecesa dospeva u spoljašnju …

Metabolički sindrom definicija i principi lečenja (dijeta)

Pogodite koji poremećaj pogađa 40 odsto ljudi nakon 60. godine života? Reč je o “metaboličkom sindromu” poremećaju koji uključuje ne samo jedan, već kombinaciju od 3 ili više problema: Oko 85% ljudi obolelih od dijabetes melitusa tipa 2 imaju i metabolički sindrom i veći rizik za razvoj koronarne bolesti. Šta je to metabolički sindrom? Metabolički …

Kako preboleti mamurluk ?!

Pojava glavobolje, mučnine, vrtoglavice i bolova u stomaku, nakon noći provedene u društvu veće količine alkohola, zajedno čine grupu neprijatnih simptoma koje nazivamo mamurluk. U sklopu mamurluka javlja se i mnogo drugih simptoma koji su povezani sa prekomernom konzumacijom alkohola. Prilikom konzumacije alkohola u organizmu se odvija više procesa koji svi zajedno doprinose pojavi gore …

Lepra (guba): Mycobacterium leprae

Lepra ili guba je hronično oboljenje niskog mortaliteta. Uzročnik ove bolesti je bakterija Mycobacterium Leprae. Bolest koja dovodi do fizičkih deformacija na koži i unakaženja bolesnika, i tako predstavlja veliki socijalni problem čovečanstva. Bacil lepre (Hansenov bacil) je otkriven u XIX veku, kao prvi dokaz da je neko oboljenje ljudi izazvano bakterijama. Nazvan je Hansenov bacil. …

Koprokultura: indikacije, priprema i rezultati

Test analize stolice na prisustvo bakterija, parazita ili gljivica koje uzrokuju infekciju na nivou gastrointestinalnog trakta se naziva koprokultura. Uzorak stolice se meša sa supstancom koja podstiče rast bakterija. Ukoliko se ne razvijaju test je negativan, a ukoliko dođe do razvoja bakterija test stolice je bio pozitivan. Ukoliko se dobije pozitivan rezultat testa rade se dodatne …

Vežbanje kao lek za hronične bolesti i rak

Sigurno ste mnogo puta čuli rečenicu „ukoliko želite da izgubite kilograme, bez sumnje, promena načina ishrane je mnogo važnija od vežbanja!“ Da li to znači da treba preskakati vežbanje? Apsolutno ne. Vežbanje je izuzetno važno jer redukuje rizik za nastanak mnogih hroničnih bolesti, a ponekad može i zameniti medikamentnu terapiju. Vežbanje osim što pomaže u …

Rak prostate simptomi i principi lečenja • Kancer prostate

U najvećem broju slučajeva rak prostate se razvija kod starijih muškaraca. Ovo je uglavnom sporo napredujući kancer, koji ne skraćuje životni vek i često ne zahteva terapiju. Dok u drugim slučajevima, manifestuje se kao agresivni karcinom koji se širi u druge delove organizma. U svakom slučaju, što je rak više napredovao, manje su šanse za …

Masna jetra simptomi i prirodni principi lečenja

Masna jetra ili hepatična steatoza predstavlja stanje u kome dolazi do nakupljanja masti u jetri. Mala količina masti u jetri je normalna, ali veće količine dovode do različitih oboljenja. Jetra je drugi organ po veličini u našem organizmu. Često se naziva „laboratorijom“ organizma, jer je njena funkcija da obradi sve materije koje unesemo u naš …

Glavobolja • Lekovi prirodnog porekla i terapijski pristupi

Karakteristika modernog društva 21. veka je užurban stil života, prenatrpan obavezama i stresom. Verni pratilac svakoj drugoj ili trećoj osobi u svakodnevnom životu su te dosadne, nesnosne, manje ili više intezivne glavobolje koje se više nego često javljaju u današnjem društvu. U paru sa glavoboljom ide i jedan od često korišćenih analgetika poput paracetamola, kafetina …

Bol u dojci • Koji su mogući uzroci? • Mastalgija (mastodinija)

Grudi ili dojke se razvijaju tokom puberteta, usled povećane produkcije estrogena. Tokom menstrualnih ciklusa, promene u koncentraciji različitih hormona, kao i hormoni sami, uzrokuju promene u tkivu dojke koje mogu dovesti do pojave neprijatnosti ili bola kod nekih žena. Iako normalno dojke nisu bolne, pojava povremenog bola u dojci se sreće kod velikog broja žena. …

Čir na želucu • (simptomi & lečenje)

Čirevi na želucu predstavljaju bolne rane na želudačnoj sluznici. Oni su najvidljiviji znak peptičkog ulkusa. Pojavljuju se kada dodje do oštećenja mukusa, zaštitnog sloja u želucu, koji štiti sluznicu želuca od prevelike kiselosti želudačnog soka. Kada dođe do njegovog stanjivanja ili gubitka, sokovima za varenje je omogućeno da vrše destrukciju sluznice želuca. Uzroci Čir na …

Ciroza jetre • Uzroci i principi lečenja uznapredovale ciroze

Ciroza predstavlja teško oštećenje jetre, prisustvo ožiljaka. To je stanje praćeno gubitkom njene funkcije koje se javlja u terminalnoj fazi hronične bolesti jetre. Ožiljci se javljaju kao posledica hronične upotrebe alkohola, nagomilavanja toksina u jetri ili virusnih infekcija. Jetra je organ smešten u gornjem desnom uglu abdomena. Naziva se „laboratorijom“ organizma zbog njenih mnogobrojnih funkcija: …

Mastitis • Upala dojke simptomi i komplikacije

Mastitis se javlja kao najčešća komplikacija tokom dojenja. Toliko je česta da se javlja kod svake 10. majke koja doji svoje dete. Mastitis se obično razvija u prvih 3-6 meseci nakon porođaja. Može biti vrlo bolno stanje, koje kod velikog broja žena dovodi do odustajanja od dojenja. Dobra strana jeste, da se mastitis vrlo lako …

Hepatitis C simptomi i principi lečenja

Simptomi hepatitisa C vrlo često prođu nezapaženi, dugi vremenski period, pa čak i nekoliko decenija nakon same infekcije virusom, dok ne nastupi već ozbiljno oštećenje jetre. Razlog nedostatka detekcije infekcije ovim virusom jesu njegovi simptomi, koji su vrlo nespecifični, mogu se javiti u raznim oboljenjima i predstavljaju zapravo karakteristične simptome gripa. To je i najozbiljnija …

Kandida (Candida Albicans) simptomi & lečenje (top 3 načina)

Da li ste ikada osetili neke od sledećih simptoma: Iscrpljenost? Loš zadah? Neobičajnu potrebu za slatkim? Gasove i nadutost? Bolove u zglobovima? Ukoliko jeste, postoji šansa da se u Vašem organizmu razvija gljivična infekcija čiji je izazivač kandida (lat. Candida Albicans). Šta je kandida?Uzroci infekcije kandidomSimptomi infekcijeLečenje ishranom kod dece i odraslihSimptomi koji se javljaju …

Hepatitis B

Virus hepatitisa B uzrokuje akutnu (kratkotrajnu) infekciju jetre koja može izazvati pojavu simptoma ili proći asimptomatski. U određenom broju slučajeva akutna infekcija prelazi u hronični (dugotrajni) oblik hepatitisa B. Dosta obolelih od hepatitisa B se osećaju dobro ali su i dalje zarazni i mogu preneti infekciju drugima. U nekim slučajevima se javljaju teža oštećenja jetre. …

Divertikulitis • Šta je? • Ishrana • Terapija

Divertikulitis predstavlja bolnu i uznemirujuću pojavu u digestivnom traktu, oboljenje debelog creva, koje se može efikasno lečiti odgovarajućim dijetskim režimom. Javlja se u dva oblika, ili kao konstatni diskomfort i nelagodnost, ili u vidu divertikuloznih simptoma koji se javljaju u napadima a zatim iščeznu. Način ishrane i različiti faktori rizika povećavaju šansu za javljanje divertikulitisa, …

Tromboza noge • DVT duboka venska tromboza

Iako se većina slučajeva može sprečiti, krvni ugrušak (tromb) predstavlja ozbiljan problem javnog zdravlja koji ubija stotine hiljada odraslih svake godine. Samo u Sjedinjenim Američkim Državama, svake godine 300.000 ljudi umire od stanja koje se nazivaju duboka venska tromboza (DVT), formirana kada se krv zgušnjava i zgrudva, zatim putuje krvotokom i uzrokuje komplikacije, kao što …

Sepsa

Sepsa predstavlja po život opasno stanje koje se u velikom broju slučajeva, oko 40%, završava letalnim ishodom. Ona pogotovo može biti opasna za osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom ili za osobe koje se leče od hroničnih bolesti. Sepsa je teška sistemska infekcija koja se prenosi krvotokom. Simptomi infekcije uključuju povišenu telesnu temperaturu, ubrzano disanje i …

Žučna kesa

Kod mnogih ljudi se u toku odraslog perioda života javljaju problemi sa žučnom kesom. Pogotovo karakteristično za žene srednjih godina je pojava žučnih kamenčića. Holecistektomija, operativna procedura uklanjanja žučne kese, je jedna od najčešće izvođenih operacija kod odraslih ljudi. Žučna kesa predstavlja mali organ, kruškolikog oblika, koji je povezan sa jetrom i nalazi iza nje, …

Kako zaustaviti proliv (dijareju) ?

Dijareja ili proliv je jedna od najčešćih manifestacija gastrointestinalnih poremećaja i infekcija. Predstavlja često i obilno pražnjenje creva sa izuzetno retkim, vodenastim stolicama i bolovima u stomaku. Kada dođe do pojave dijareje, najčešće postavljeno pitanje je: „Kako zaustaviti proliv (dijareju)?“ Ukoliko kod sebe primetite neke od gore navedenih simptoma najverovatnije je da imate akutni oblik …

Trombocitopenija • Niski trombociti u krvi

Da li ste skloni lakom dobijanju modrica i da li imate problema sa zaustavljavanjem krvarenja kod različitih posekotina ili rana? Ili možda često imate krvarenje iz nosa ili krvarenje iz desni prilikom pranja zuba? Ako je tako, postoji šansa da imate nizak broj trombocita. Imati nizak broj trombocita – stanje zvano „trombocitopenija“ – predstavlja problem …

Ascites • Tečnost u trbušnoj duplji

Ascites predstavlja nakupljanje tečnosti u abdomenu. Da bi se tečnost detektovala fizikalnim pregledom neophodno je da bude najmanje 1500ml tečnosti prisutno (količina zavisi i od konstitucije osobe). Ultrzvukom je moguće detektovati manje količine, već oko 500ml. Podela Ascit koji nije inficiran ili povezan sa hepato-renalnim sindromom se klasifikuje na sledeći način: Refraktorni ascites se klasifikuje …

Jetra

Jetra (hepar) predstavlja veliki organ, smešten u gornjem desnom delu abdomena (trbuha). Teži oko 1,5kg, crvenkasto-braon je boje i na dodir je gumasta. Normalno, jetra se ne pipa, jer se nalazi iza desnog rebarnog luka koji je štiti, dok u nekim stanjima jetra može biti i uvećana. Jetra se sastoji od dva dela, desnog i …

Kamen u žuči

Pod kamenom u žuči podrazumeva se prisustvo kamenca, kompaktnih struktura različitog oblika, veličine i konzistencije, građe i sastava u žučnoj kesi. Žučna kesa (holecista)Šta znači kada kažemo kamenje u žučnoj kesi?Koji su uzroci kamena u žučnoj kesi?SimptomiKada treba da odete kod lekara?DijagnostikaLečenjeNega posle operacijeŠta vi možete da uradite? Šta jesti?Alkohol i pušenjeFizička aktivnostSuplementi i alternativna …

Holesterol ishrana • Top 12 namirnica

Kao što znamo, holesterol je jedan od najrasprostranjenijih aspekata zdravlja srca. Ljudi se danas pridržavaju različitih dijeta i njihova ishrana se svodi na obroke kojima nedostaje ukus. Međutim, kao što ćete videti u priloženom, možete da imate ukusne obroke i da redukujete nivo lošeg holesterola u krvi! Kada je u pitanju snižavanje visokih vrednosti holesterola …

Bolovi u želucu

Želudačni bol je termin koji se koristi u opisivanju neprijatnog osećaja u području ispod rebara u gornjem delu abdomena. Često se javlja sa pratećim simptomima poput nadutosti, gorušice, gasova. Želudačni bol ne predstavlja uvek razlog za brigu. Mnogo faktora utiče na njegovu pojavu, naročito je karakteristično njegovo javljanje posle jela. Veoma je važno razlikovati bezopasni …

Autoimuni hepatitis

Autoimuni hepatitis predstavlja retko stanje perzistentog zapaljenja jetre (hronični hepatitis). Uzrok je i dalje nepoznat. Ukoliko se ne tretira, prelazi u trajno oštećenje jetre sa stvaranjem ožiljaka u tkivu (ciroza jetre). Terapija se sastoji najčešće od steroida i drugih lekova koji suzbijaju inflamaciju jetre. Sa odgovarajućom terapijom ishod bolesti je dobar. Funkcija jetre Jetra je …

Jednjak

Jednjak ili ezofagus (lat. oesophagus) predstavlja mišićni organ digestivne cevi koji povezuje usnu duplju i želudac. Sastoji se od dva sloja mišićnog tkiva, unutrašnjeg cirkulatornog, spoljašnjeg longitudalnog i unutrašnjosti obložene sluznicom. Prostire se iza traheje (respiratorne cevi) i srca a ispred kičmenog stuba i neposredno pre ulaska u želudac prolazi kroz dijafragmu. Postoje dva sfinktera jednjaka (kružna mišića), …

Herpes na usni • Labijalni herpes

Herpes na usni ili labijalni herpes je virusna infekcija, prouzrokovana najčešće herpes simplex virusom tip 1. U narodu je poznata i pod nazivom groznica na usni. Oboljenje se, uglavnom, spontano povlači u roku od 2 do 4 nedelje bez stvaranja ožiljka. Simptomi Ako primetite plikove na usnama ili vezikule ispunjene tečnošću verovatno je reč o …

Kolonoskopija

Kolonoskopija je procedura pregleda debelog creva endoskopski, omogućava lekaru da na ekranu vidi sliku zidova debelog, kao i završnog dela tankog creva. Ova procedura predstavlja „zlatni standard“ u dijagnostici oboljenja creva. Šta se događa tokom kolonoskopije?Šta je potrebno znati pre kolonoskopije?Kako da se pripremite za kolonoskopiju?Šta se dešava nakon kolonoskopije? Šta se događa tokom kolonoskopije? …

Akutni bronhitis

Šta je akutni bronhitis, koji su njegovi uzroci i simptomi. Evo kako kako ga prepoznati, po čemu se razlikuje od hroničnog bronhitisa, ali i drugih bolesti sa sličnim simptomima. Uopšteno o bronhitisu Bronhije su deo respiratornog sistema u našem organizmu. Šire se iz traherobronhijalnog stabla, a imaju ulogu da sprovode vazduh do pluća . U …

Peptički ulkus želuca i duodenuma

Peptički ulkus (ulcus pepticum) predstavlja cirkumskriptne rane koje nastaju na sluznici donjeg dela jednjaka, želuca ili dvanaestopalačnog creva (duodenum) uglavnom kao rezultat bakterijske infekcije izazvane od strane Helicobacter pylori. Najčešći simptom je jak bol u želucu koji se prostire od pupka do grudne kosti. Ukoliko se ne tretiraju, vremenom, čirevi se pogoršavaju i mogu dovesti do …

Genitalni herpes

Genitalni herpes je bolna infekcija genitalija i okolnog područja kože prouzrokovana herpes simplex virusom. Obično se prenosi polnim aktom. Posle početne infekcije virus ostaje u korenu nerva i može s vremena na vreme da prouzrokuje rekurentne simptome. Ako mislite da bolujete od ove infekcije, ili je Vaša sumnja potvrđena od strane lekara, prvo što će …

Upala jednjaka • Ezofagitis

Ezofagitis predstavlja bilo kakvu iritaciju ili upalu jednjaka tj. ezofagusa. Jednjak je organ koji spaja usnu duplju i želudac i omogućava transport hrane do želuca. Najčešći uzroci ezofagitisa uključuju gastroezofagealni refluks, primenu određenih lekova, bakterijske infekcije. Ezofagitis može izazvati različite simptome, poput poteškoća u gutanju, bolno grlo, gorušicu i veliki broj komplikacija poput čireva ili …

Kronova bolest (Morbus Crohn): simptomi, komplikacije i lekovi

Kronova (Chronova) bolest je hronična inflamatorna bolest creva koja utiče na kvalitet Vašeg života. Povezana je sa abdominalnim bolom i dijarejom i karakterišu je promenjive faze pogoršanja i remisije. Ime je dobila po dr Burill B. Crohn koji je 1932. godine prvi identifikovao ovu bolest. Uopšteno o Kronovoj bolesti Kronova bolest je uključena u veliku grupu bolesti poznatih …

Lek za gorušicu

Dve glavne grupe lekova za terapiju gorušice su: inhibitori protonske pumpe i H2 blokatori. Iako obe grupe rade istu stvar, tj. sprečavaju produkciju želudačne kiseline, ali samo na drugačiji način. Inhibitori protonske pumpe blokiraju protonsku pumpu u želucu, dok H2 blokatori vrše blokadu histaminskih receptora u ćelijama koje produkuju želudačnu kiselinu. Šta je gorušica i …

Gorušica

Jednjak je organ koji spaja usnu duplju i želudac, njegova uloga je da sprovodi hranu. Na mestu spajanja jednjaka i želuca nalazi se mišić, koji sprečava hranu da se vrati u jednjak. Kada hrana dospe u želudac meša se sa želudačnom kiselinom i enzimima u procesu varenja. Građa želuca je takva da ona štiti sam …

Refluks • (GERB)

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) ili u narodu samo refluks nastaje kada donji ezofagealni sfinkter, mišić koji razdvaja jednjak i želudac, ne funkcioniše pravilno, tj. ne zatvara dovoljno dobro jednjak pa dolazi do refluksa tj. vraćanja hrane iz želuca u jednjak. Jednjak sprovodi hranu od usta do želuca. Ukoliko sfinkter ne funkcioniše pravilno, dolazi do vraćanja hrane …

Želudačna kila • Hiatus hernia

Jednjak je organ lociran u grudnom košu. Polazi od usne duplje i završava se u abdominalnoj duplji, na mestu uliva u želudac. U abdominalnu duplju ulazi kroz otvor na mišićnoj dijafragmi, koji se naziva ezofagealni hijatus. Želudačna kila ili hijatalna kila (hiatus hernia) označava stanje u kojem deo želuca, koji je normalno lociran u abdominalnoj …

Mučnina i povraćanje

Mučnina predstavlja nelagodan osećaj u stomaku koji se često javlja pre povraćanja. Povraćanje predstavlja forsirano, voljno ili nevoljno, izbacivanje sadržaja želuca kroz usta.UzrociDa li je povraćanje štetno?Kada se obratiti doktoru?LečenjePrevencija mučninePrevencija povraćanja nakon osećaja mučnine Uzroci Mučnina i povraćanje nisu bolesti, već simptomi. Oni se javljaju u sledećim situacijama: Uzroci povraćanja se razlikuju po starosnoj …

Gastroskopija

Gastroskopija je procedura kojom se ispituje gornji deo digestivnog trakta (jednjak, želudac i duodenum tj. dvanaestopalačno crevo) uz pomoć endoskopa – duge, tanke, fleksibilne cevi sa kamerom na svom vrhu, koja omogućava vizualizaciju sluznice ovih organa. Drugi naziv koji lekari koriste za ovu proceduru je ezofagogastroduodenoskopija (EGD). Zašto se radi gastroskopija? Gastroskopija, takođe poznata u …

Celijakija • Alergija na gluten

Celijakija je zapaljenje tankog creva koje nastaje kao posledica napada imunog sistema organizma na sopstvene ćelije, a uzrokovano je preosetljivošću na gluten. U ovom članku ću Vam opisati način na koji se dolazi do dijagnoze i terapiju navedene bolesti. Šta je celijakija?Kako gluten oštećuje creva?Faktori rizikaSimptomi Simptomi kod deceSimptomi kod odraslih Dijagnoza Endoskopija i biopsija …

Gastropareza

Gastropareza predstavlja poremećaj koji se javlja kada želucu treba previše vremena da se isprazni. Poremećaj je poznat i pod nazivom odloženo pražnjenje želuca, rezultat je oslabljenih ili abnormalnih mišića želuca. Ne postoji lek za gastroparezu, ali uz medicinski tretman moguće je kontrolisati simptome. Uzroci Tačan uzrok bolesti je nepoznat. Međutim, veruje se da je bolest …

Dispepsija • loše varenje

Da li Vam se dešava da često imate osećaj sitosti i neprijatnosti u stomaku tokom ili nakon jela? Nekad i sa propratnim bolovima u želucu? Radi se o lošem varenju ili dispepsiji. Loše varenje često predstavlja znak za neki drugi skriveni problem, poput bolesti gastroezofagealnog refluksa (GERB), čireva (peptički ulkus) ili bolesti žučne kese, ređe …

Žuta stolica

Stolica je normalno braon boje. Isto tako je normalno da stolica menja boju s vremena na vreme, što predstavlja posledicu različite hrane koju unosimo svakodnevno. Svaka promena boje stolice ne mora značiti da postoji neki ozbiljan medicinski problem. Žuč i bilirubin daju stolici boji. Bilirubin nastaje razlaganjem eritrocita, ćelija krvne loze. Produkuje se u jetri …

Autoimune bolesti: uzroci, simptomi i lečenje

Autoimuna bolest nastaje kada imuni sistem, koji brani organizam od bolesti, odlučuje zdrave ćelije da gleda kao strane. Kao rezultat toga, imuni sistem direktno napada zdrave ćelije organizma. U zavisnosti od tipa, autoimune bolesti mogu da utiču na jedan ili više različih tkiva. Takođe mogu uzrokovati abnormalan rast i promene u funkciji organa. Vrste autoimunih …

Okultno krvarenje

Test okultnog krvarenja pretstvavlja traženje krvi u stolici (količina krvi ispod 50 ml koja se teško može makroskopski zapaziti (golim okom) u stolici). To može biti znak problema u sistemu organa za varenje (gastrointesnitalnom traktu). Ukoliko rezultati pokazuju da je krv prisutna, važno je da lekar pronađe izvor krvarenja za dijagnostiku i lečenje problema. UzrociFaktori …

Zelena stolica

Boja stolice je u normalnim okolnostima braon, i ta boja nastaje kao posledica mešavine svarene hrane, bakterijskih produkata i žuči. Različite boje stolice se javljaju kao posledica unete hrane ili prilikom dijareje (proliva) gde se hrana ne zadrži dovoljno dugo u organizmu da promeni svoju boju u braon. S obzirom da se zelena stolica može javiti …

AST • Aspartat aminotransferaza

Test aspartat aminotransfraze (AST) meri nivo enzima u krvi. Ovaj enzim se normalno nalazi u crvenim krvnim zrncima, jetri, srcu, mišićnom tkivu, pankreasu i bubrezima. AST se ranije zvao serum glutamat oksalsirćetna transaminaza (SGOT). Niske vrednosti AST-a se normalno nalaze u krvi. Povećane vrednosti AST-a se mogu naći u krvi prilikom oboljenja ili oštećenja nekog …

Crna stolica

Crna stolica ne mora uvek da znači da postoji neki zdravstveni problem. Postoji niz razloga zašto je stolica crna, uključujući i hranu, zatim preparate koji sadrže gvožđe. Između ostalog, razlog crnoj stolici može biti i hirurški zahvat koji ste imali u prošlosti, poput kolektomije. Međutim, ukoliko ste ranije imali probleme sa gastrointestinalnim krvarenjem ili vaši …

ALT • Alanin aminotransferaza

Test alanin transferaze (ALT) meri nivo enzima u krvi. Alanin aminotransferaza se uglavnom nalazi u jetri, ali se u malim količinama može naći i u bubrezima, mišićima, srcu i pankreasu. ALT se ranije zvao serum-glutamat-piruvična transaminaza (SGPT). Nivo ovog enzima se meri da bi se odredilo oboljenje ili oštećenje jetre. Niske vrednosti ALT-a se normalno nalaze u …

Gastritis

Gastritis predstavlja zbirni naziv za više stanja koja imaju jednu stvar zajedničku – zapaljenje sluznice želuca. Najčešće nastaje kao posledica infekcije bakterijom koja izaziva najveći broj ulceracija (čireva) želuca. Redovna upotreba analgetika ili redovno konzumiranje alkohola takođe mogu doprineti nastanku gastritisa. Gastritis se javlja u dva oblika, kao akutni i hronični gastritis. Komplikacije bolesti dovode …

Akutna upala prostate

Acute prostatitis je akutna upala prostate koja se javlja iznenada uzrokovana uglavnom istim bakterijama koje uzrokuju urinarne infekcije ili polno prenosive bolesti. S obzirom da prostatu imaju samo muškarci, upala ovog organa se može javiti samo kod njih i nezavisno od starosne dobi bolesnika. Ovo oboljenje ne predstavlja faktor rizika za razvoj raka prostate. Uopšteno …

Tvrda stolica

Jedna grupa ljudi s vremena na vreme ima problema sa tvrdom stolicom, dok za drugu grupu ljudi tvrda stolica predstavlja jedan hroničan problem. Ovo se događa jer je varenje hrane prilično složen i promenjiv proces. Na ovoj strani ćemo obraditi potencijalne uzroke zbog kojih se javljaju tvrde stolice i šta sve možemo učiniti da omekšamo …

Bolesti creva

Creva su deo digestivne cevi koja se pružaju od želuca do anusa i pretežno su smeštena u abdominalnoj šupljini. Creva možemo podeliti na nekoliko segmenta: U tankom crevu se odvija završna faza varenja hrane i apsorpcija dobijenih hranjivih materija tokom procesa varenja. Na unutrašnjoj površini tankog creva prisutne su resice koje povećavaju površinu a time …

Debelo crevo

Debelo crevo (lat. intestinum crasum) je organ smešten u trbuhu i koji predstavlja završni segment digestivne cevi i koji se proteže od kraja tankog creva pa do čmarnog ili analnog otvora (anus). Njegova uloga se sastoji u apsorpciji većeg dela vode i elektrolita iz crevnog sadržaja, a od ostataka ovog sadržaja se formira izmet (feces) …

Opstrukcija

Opstrukcija je termin kojim nazivamo situaciju kada neka struktura začepi, blokira, zatvori, … lumen nekog cevastog organa. Npr. opstrukcija creva, hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP), opstrukcija žučnog kanala, opstrukcija limfnih sudova, venska opstrukcija, opstrukcija urinarnih kanala, itd.

Organi u ljudskom telu

Na ovoj strani ćemo prikazati spisak organa u ljudskom telu. Lokomotorni sistem Digestivni sistem Respiratorni sistem Urinarni sistem Porni organi Sistem polnih organa žene Muški reproduktivni sistem Endokrine žlezde Kardiovaskularni sistem Limfni sistem Nervni sistem Čulni organi

Upala slepog creva • Appendicitis

Slepo crevo ili cekum od latinske reči caecum je početni, prošireni deo debelog creva koji prima crevni sadržaj koji dolazi iz tankog creva. Iznad ovog ušća se nastavlja ushodni deo kolona odnosno deo debelog creva, a ispod pomenutog ušća se nalazi dno cekuma odnosno slepi završetak debelog creva. Crvuljak ili apendiks je ime za uzan, crvoliki …

Tumor • Karcinom • Rak • Neoplazma

Tumori (lat. tumor – otok) su patološke tvorevine koje nastaju kao posledica prekomerene proliferacije abnormalnih ćelija. Nazivaju se još neoplazmama (grč. neos – nov, plasia – rast, odnosno novi rast) ili novotvorevinama. Za zloćudne tumore, koji mogu biti opasni po život, koristi se i izraz rak (lat. cancer). Tumori spadaju u najčešća oboljenja u humanoj …

Bolovi u stomaku

Bolovi u stomaku se mogu definisati kao neprijatni senzorni i emocionalni doživljaji koji su povezani sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjem organa u abdomenu. Skoro su svi u jednom trenutku doživeli bol u stomaku. Najčešće bol predstavlja prvi znak ozbiljne bolesti, međutim postoje slučajevi kada je uzročnik bezopasan i ne zahteva specifičnu terapiju. UzrociPrateći simptomiKako odrediti uzrok …

Hronični pankreatitis

Hronični pankreatitis je dugotrajna upala pankreasa koja tokom vremena postaje sve teža i dovodi do trajnog oštećenja i poremećaja funkcije pankreasa. Bolest zbog koje organizam gubi mogućnost da vari hranu i produkuje hormone koji su odgovorni za normalnu regulaciju šećera u krvi. Hronični pankreatitis se obično razvija kod bolesnika starosne dobi između 30 i 40 godina, …

Pankreatitis • Upala pankreasa (gušterače)

Pankreatitis predstavlja inflamaciju tkiva pankreasa (gušterače), a javlja se u obliku akutnog ili hroničnog pankreatitisa. Inflamacija ili upala pankreasa nastaje kao posledica aktivacije pankreasnih enzima unutar pankreatičnih izvodnih kanala koja bi u normalnim uslovima trebala da se događa u lumenu duodenuma odnosno tankog creva. U daljem tekstu ću pisati o najčešćim uzrocima i potencijalnim komplikacijama …

Pankreas • Gušterača

Pankreas (lat. pancreas, sr. gušterača) je žlezda pridodata organima za varenje. Pankreas se nalazi iza želuca, uz zadnji zid abdomena. Na prednjem zidu abdomena projekcija pankreasa u dobroj meri odgovara predelu iznad pupka. Na zadnjem zidu abdomena pankreas se projektuje u nivou prva dva lubalna pršljena. Ova žlezda se odlikuje spoljašnjom i unutrašnjom sekrecijom. Produkt …

Trombociti

Trombociti (platelets, PLT) su uobličeni elementi krvi, krvne pločice, i njihova fiziološka koncentracija se kreće od 140 – 400 * 10^9 u jednoj litri (l) periferne krvi. Određuju se u okviru kompletne krvne slike (KKS-CBC) kao deo opšteg pregleda zdravstvenog stanja. (Krvna slika) Uopšteno o trombocitima Trombociti ili krvne pločice su bezjedarni fragmenti džinovskih ćelija megakariocita …

Upala • Zapaljenje

Zapaljenje (lat. inflammatio, upala, inflamacija) je reakcija živog tkiva na povredu. To je zbir morfoloških i biohemijskih reakcija veziva i krvnih sudova koje su izazvane različitim oštećenjima. Zapaljenje ili upala nekog tkiva, organa nije stanje već reakcija. Ono predstavlja odbrambeni mehanizam (do određenog stepena) jer ovom reakcijom organizam pokušava da uništi štetni agens ili da …

Infekcija

Infekcija (lat. inficere = uprljati, okužiti, otrovati) jeste skup poremećaja izazvanih prodiranjem u ljudski organizam patogenih mikroorganizama njemu stranih (heteroinfekcija) ili ređe, razvojem klica koje se nalaze normalno u organizmu (autoinfekcija). Uzročnici infekcije mogu biti bakterije, virusi, gljivice, protozoe i više organizvani paraziti. Ulazna vrata za ove mikroorganizme u humani organizam su respiratorni trakt, digestivni …

Bakterije u urinu bez simptoma (mokraći)

Asimptomatska bakteriurija je termin koji predstavlja pojavu kada se urinokulturom dokaže postojanje bakterije u urinu, odnosno urinarne infekcije ali bez ispoljavanja karakterističnih simptoma kod pacijenta. Ova pojava nije alarmantna i ne zahteva bilo kakvu lekarsku intervenciju. Međutim, komplikacija može nastati u slučaju trudnoće, transplantacije bubrega ili nekog drugog oboljenja. Ali je kod ovih pacijenata u …

Urinokultura

Urinokultura je test koji se koristi za utvrđivanje prisustva bakterija u urinu koji je inače sterilan. Takođe, ovaj test, osim utvrđivanja samog prisustva bakterija, omogućava i njihovu identifikaciju. Prisustvo bakterija u urinu ukazuje na urinarnu infekciju čiji su simptomi otežano mokrenje, bol i peckanje pri mokrenju, učestalo mokrenje, povišena telesna temperatura i zamućen izgled urina …

Upala bešike • Cistitis

Cistitis je upala mokraćne bešike. Zapaljenje ili upala je složena reakcija u živom tkivu koja se razvija nakon štetnog delovanja spoljašnjih faktora, kao što u ovom slučaju najčešći patogeni mikroorganizmi bakterije i virusi, zatim hemikalije ili fizička oštećenja. U velikom broju slučajeva, upala mokraćne bešike je prateća pojava urinarne infekcije. Urinarne infekcije najčešće uzrokuju bakterije kada …

Tromboza

Tromboza (thrombosis) predstavlja zaživotni proces koagulacije krvi tokom kojeg se formira krvni ugrušak u neprekinutom vaskularnom sistemu odnosno u krvnim sudovima i/ili srcu. Formacija, odnosno krvi ugrušak koji se stvara prilikom procesa tromboze naziva se tromb (thrombus). Krvni ugrušci sprečavaju da izgubite veliku količinu krvi nakon povrede, takođe zaustavljaju prodor bakterija kroz ranu i omogućava …

Prostata

Prostata je neparni žlezdano-mišićno-fibrozni organ. Zbog oblika koji podseća na plod kestena ona je dobila ime kestenjača. Ona predstavlja raskrsnicu puteva mokraćnog i polnog sistema. Nalazi se u najnižem delu karlične šupljine iza donje ivice simfize i pubičnog luka a ispred rektuma. Kroz kestenjaću prolazi deo mokraćne cevi kroz koju prolazi urin na putu od …

Uretra (urethra) • Mokraćna cev

Uretra je sluzokožno mišićni kanal koji povezuje mokraćnu bešiku sa otvorom na telu iz koje se urin izbacuje u spoljašnju sredinu. Ovaj organ istovremeno pripada i mokraćnom i reporduktivnom sistemu. Anatomska struktura uretre se međusobno razlikuje kod muškaraca i žena. Mokraćna cev žene Mokraćna cev žene (urethra feminina) dužine je oko 4 cm. Počinje od …

Leukociti u urinu

Leukociti odnosno bela krvna zrnca pripadaju imunskom sistemu i razlikuje se 5 vrsta ovih celija: neutrofilni, bazofilni i eozinofilni granulociti, monociti i limfociti. Normalno je da se oni nadju u urinu, ali u vrlo malim količinama (normalnim se smatra do 5 leukocita, mada vrednosti variraju u zavisnosti od laboratorije u kojoj radite analize). Ukoliko su …

Proteini u urinu (mokraći) • Proteinurija

Proteini u urinu (mokraći) je pojava kada se laboratorijskom analizom uzorkovanog urina dokaže prisustvo istih u velikim količinama. Drugi termin kojim se u kliničkoj praksi karakteriše opisana pojava je proteinurija. U fiziološkom stanju, kada je čovek zdrav, količine proteina u urinu su minimalne. Privremeno se kod zdravih osoba mogu javiti povišene vrednosti proteina u urinu, naročito kod …

Krv u spermi (ejakulatu) • Hematospermija

Krv u spermi (hematospermija) je pojava koja može biti veoma zastrašujuća, ali uzrok je često benigan odnosno ne mora uvek predstavljati posledicu ozbiljnog poremećaja reproduktivnog sistema. Kod mlađih muškaraca uzrok krvarenja usled čega se vidi krv u spermi vrlo brzo prolazi. Uopšteno o simptomuUzroci Urinarna infekcijaPovreda ili hirurška intervencijaOpstrukcija urinarnih kanalaTumori i polipiOštećenje krvnih sudovaPreostali …

Cistoskopija

Cistoskopija je endoskopska dijagnostička procedura koja omogućava urologu da pregleda sluzokožu mokraćne bešike i uretre. Procedura se izvodi sa cistoskopom, aparatom u obliku cevi koji na jednom kraju ima kameru sa složenim sistemom sočiva i izvor svetlosti. Specijalizovani apart se aplikuje u spoljašnji otvor uretre kada pregled počinje i polako se uvlači do mokraćne bešike …

Lek za urinarne infekcije • Top 12

Urinarne infekcije su danas jedne od najčešćih infekcija kod žena. Više od 50% svih žena na planeti je imalo ili će imati urinarnu infekciju u svom životu. Lekari obično prepisuju antibiotike za lečenje ovih upala, ali vremenom bakterije postaju otporne na sve dostupne antibiotike, a infekcije se javljaju sve češće i češće i ovo može predstavljati veliki …

Krv u urinu (mokraći) • Hematurija

Krv u urinu (hematurija) obično nije jak razlog za paniku, ali ponekad uzrok pojave krvi u urinu može biti rezultat ozbiljne bolesti i ovu pojavu ne bi trebalo ignorisati. Svaki put kada vidite krv u mokraći (urinu) ne obilazite put lekaru. On ili ona će adekvatnim testovima utvrditi primarni uzrok pojave hematurije. Ne postoji specifičan …

Mokraćna bešika

Mokraćna bešika (hr. mokraćni mehur, lat. vesica urinaria, eng. bladder) supalj je mišićno-sluzokožni organ koji ima ulogu rezervoara mokraće. Zavisno od svog sadržaja ona može da menja veličinu, oblik i odnose sa susednim organima. Mokraćna bešika je umetnuta između dva mokraćovoda (ureteri), preko kojih prima mokraću iz bubrega, i mokraćne cevi koja je povezuje sa …

Antibiotici za urinarne infekcije

Na ovoj strani se možete upoznati sa antibioticima koji imaju najveću moć ubijanja bakterija koje najčešće izazivaju urinarne infekcije (UTI – urinary tract infections = infekcija urinarnog trakta). Generičko ime Fabričko ime ciprofloxacin Ciprocinal fosfomycin Monurol levofloxacin Levaquin, Levoxa nitrofurantoin Furadantin, Macrobid, Macrodantin sulfamethoxazole sa trimethoprim Bactrim, Septra Zašto koristimo ove antibiotike? Antibiotici se ne koriste samo …

Urinarne infekcije: uzroci, simptomi i lečenje kod žena i muškaraca

Infekcija urinarnog trakta se može javiti u bilo kom organu ovog sistema, uključujući bubrege, mokraćne kanale i bešiku. Veći broj infekcija ovog sistema zhvata donje mokraćne puteve (bešiku i uretru). Nažalost, žene imaju veći rizik za razvoj infekcija urinarnog trakta nego muškarci. Bešika, zahvaljujući svojoj strukturi, predstavlja idealno mesto za ravoj infekcija koje mogu biti dosadne …

Hemohromatoza

Hemohromatoza je nasledni poremećaj u kojem dolazi do prekomerene absorpcije gvožđa iz hrane koja se konzumira. Višak absorbovanog gvožđa se skladišti unutar organa, naročito u jetru, srce i pankreas. Previše gvožđa unutar organa može prouzrokovati stanja koja su opasna po život, najčešće je to neka bolest jetre, srčani problemi i diabetes mellitus (šećerna bolest). Geni …

Polne bolesti kod muškaraca i žena

Znanje je ključ kada je u pitanju Vaše seksualno zdravlje. Prepoznavanje simptoma je početak, ali nećete uvek primetiti simptome hlamidije, gonoreje, genitalnog herpesa i druge simptome vezane za polno prenosive bolesti. Potrebno je da se redovno testirate kako bi zaštitili sebe, pa i Vašeg partnera. Srećom, za veliki broj polno prenosivih bolesti postoji adekvatna terapija …

Uvećana slezina • Splenomegalija

Slezina je organ koji se nalazi neposredno ispod levog rebarnog luka. Veliki broj stanja, uključujući infekcije, bolesti jetre i neke vrste raka, mogu izazvati uvećanje slezine. Ova pojava se još naziva i splenomegalija. Uvećana slezina obično neće prouzrokovati simptome. Splenomegalija se obično može prepoznati tokom rutinskog fizikalnog pregleda. U fiziološkom stanju kod odraslih osoba lekar ne …

Kolposkopija

Kolposkopija je procedura tokom koje lekar koristi složeni aparat sličan lupi (dvogled) da preglega vaginu i grlić materice. Ako lekar primeti neke nepravilnosti, on ili ona može uzeti mali uzorak tkiva (biopsija) iz cerviksa ili vagine. Uzorkovani uzorak će biti detaljno analiziran pod mikroskopom. Ovaj postupak se najčešće izvodi kada rezultat PAPA testa nije uredan. …

PAPA test

Papanikolau test, PAP test ili Papa test je test sa kojim se dokazuju abnormalne, kancerogene promene u ćelijama uzorkovanih iz sekreta grlića materice ili unutrašnjih zidova vagine. Nekada se u rezultatu ovog testa mogu pronaći blago izmenjene ćelije na osnovu kojih se prognozira da li postoji mogućnost da dođe do razvitka raka grlića materice. Papa …

TORCH test

TORCH test je test krvi koji rade trudnice. Ovaj test lekarima pomaže da otrkiju da li trudnica boluje od neke zarazne bolesti koje mogu biti prenete na bebu u toku trudnoće ili pri porođaju. Sa TORCH testom se mogu otkriti brojne bolesti kao što je sida, rubeola, infekcije herpes virusima i druge. Rano otrkivanje i lečenje …

Diabetes insipidus • Insipidni dijabetes

Insipidni dijabetes (lat. diabetes insipidus) je retka bolest koja se javlja kada vaši bubrezi nisu u stanju da sačuvaju vodu. Insipidni dijabetes se ne odnosi na dijabetes melitus, u ovom slučaju je mokraća bez ukusa, dok je kod dijabetesa melitusa mokraća slatkog ukusa. Diabetes insipidus možete imati bez dijabetesa melitusa, odnosno može ga imati bilo …

Bronchopneumonia • Lobularna pneumonija

Bronhopneumonija (lat. bronchopneumonia) je vrsta pneumonije. Upala pluća (lat. pneumonia) je zapaljenje pluća nastalo zbog infekcije izazvane etiološkim agensima kao što su virusi, bakterije ili gljivice. Infekcija u ovom slučaju izaziva zapaljenje u zidovima disajnih puteva gde se u lumenu bronha nakuplja gnoj i tečnost. Daljim širenjem upale dolazi do pojave lobularne pneumonije gde su …

Poliurija

Poliurija je termin za diurezu veću od 2500ml u toku 24h. Pojavu poliurije mogu prouzrokovati pojedina zdravstvena stanja, kao što je dijabetes melitus, dijabetes insipidus i prisustvo kamena u bubregu ili uzrok može biti Vaš način života. Normalnu količinu izlučenog urina je teško definisati jer ona zavisi od Vašeg pola i doba života. Međutim, obično …

Oligurija

Oligurija je medicinski termin za smanjenu količinu izlučene mokraće. Pojam se koristi kada je količina izlučene mokraće tokom 24h manja od 500ml. Uzroci smanjene količine mokraćeDehidratacijaInfekcija ili traumaZačepljenje urinarnog traktaLekoviKada zatražiti medicinsku pomoć?Kako se dijagnostikuje oligurija?LečenjePrevencija Uzroci smanjene količine mokraće Postoje mnogi potencijalni uzroci oligurije, oni mogu biti privremeni ili stalni u određenim poremećajima. Dehidratacija …

Načini primene lekova

Način primene leka zavisi od toga da li se od istog očekuje lokalni ili sistemski efekat. Za postizanje lokalnog efekta lekovi se primenjuju na kožu ili pristupačne sluznice, dok se sistemska aplikacija leka odvija se preko gastrointestinalnog trakta, respiratornog trakta ili direktnim ubrizgavanjem u pojedina tkiva. Lokalna primena lekova Sistemska primena lekova Primena lekova preko …

Talasemija

Talasemije spadaju u grupu naslednih bolesti, a najučestaliji oblik u humanoj populaciji jeste beta (β) talasemija. Pokušaću da na Vama što bliži način razjasnim kakav je to poremećaj i koje kliničke manifestacije možete očekivati. Pre nego što se informišete o dotičnoj bolesti, potrebno je da znate šta je i koja je uloga hemoglobina u našem organizmu. Šta …

Epstein Barr virus • EBV

Epštein Barrov virus (EBV, Epstajn Barov virus) je uzročnik infektivne mononukleoze, u narodu poznata kao „bolest poljupca„. Primarna infekcija se javlja kod dece i mladih osoba i protiče u vidu srednje ili teške bolesti. Epstein barr virus može biti uzročnik i kancera, što bi značilo da poseduje onkogeni potencijal. Veličina, morfologija i opšte osobine Epštajn …

Humani Citomegalovirus • CMV • Cytomegalovirus

Citomegalovirus (lat. Cytomegalovirus) retko izaziva simptomatska oboljenja kod odraslih i dece, iako može kod njih dugo vremena da bude prisutan u pljuvačnim žlezdama i bubrežnim tubulima. Opasnost ovog virusa se krije u njegovoj sposobnosti da uzrokuje teške kongenitalne anomalije ploda u trudnoći. Takođe može biti opasan kod imunosupresivnih osoba (hiv, tumor, transplantacija organa, …). Veličina, morfologija, struktura …

Humani herpes simplex virus • (HSV tip 1 i 2)

Reč herpes prvi put je upotrebio Hipokrat, opisujući promene na koži. Ova reč potiče iz grčkog jezika,a na našem jeziku znači mileti, nečujno doći. Postoje dva antigenska tipa herpes virusa, 1 i 2. Ranije se smatralo da herpes simplex tip 1 virus uzrokuje samo infekciju sluzokože usta (usne) i oka, dok herpes simplex tip 2 …

Adenovirus

Adenovirusi najčešće izazivaju blage respiratorne infekcije ili gripozni sindrom, i često ove infekcije prolaze bez simptoma. Međutim, pored navedenih stanja adenovirusi imaju moć da izazovu niz drugih kliničkih manifestacija. Veličina, morfologija, struktura i osobine AdenovirusaRazmnožavanje i kultivisanjeAntigene osobineAdenovirus simptomiImunitetDijagnozaVakcinacijaEpidemiologija Kako se prenosi Adenovirus? Veličina, morfologija, struktura i osobine Adenovirusa Veličina Adenovirusnih čestica se kreću između 70-90nm. …

Rubeola • Virus Rubellae

Rubeola ili crvenka je blaga infektivna osipna bolest koju izaziva virus Rubellae. Kod odraslih rubeola može čak proći nezapaženo, dok je u trodnoći virus Rubellae veoma štetan za plod. Morfologija, struktura i osobine virusa Virus Rubellae poseduje genom izgrađen od RNA, koji je pozitivan. Pri ulasku u domaćinsku ćeliju virus odmah može da započne razmnožavanje. …

Enzimi • biološki katalizatori

Enzimi su po hemijskoj strukturi proteini. Ova jedinjenja kontrolisano mogu ubrzavati specifične hemijske reakcije. Učestvuju u: metaboličkim reakcijama, pretvaranju i prenošenju energije, u sintezi različitih makromolekula i sintezi ćelijskih komponenti. Svi metabolički procesi uključuju enzime koji su funkcionalni proteini koji katalizuju sve metaboličke rekacije u ćeliji. Enzimi povećavaju intezitet hemijske rekacije, a da se pri …

Corynebacterium

Rod Corynebacterium čine Gran-pozitivne, nepokretne, asporogene bakterije. Corynebacterium Diphtheriae je jedina patogena vrsta ovoga roda i uzročnik je difterije. Difterija je prototip toksemične bolesti. Primarne lezije su najčešće u ždrelu i nazofarinksu gde se stvaraju karakteristične pseudomembrane. Bacili difterije luče egzotoksin koji se sa mesta lokalne infekcije širi po organizmu, sprečava sintezu ćelijskih proteina, usled …

Haemophilus

Rod Haemophilus ( od grčkih reči αίμα – krv i φιλικός – prijateljski) obuhvata sitne Gram-negativne pleomorfne bacile, aerobne i fakultativno anaerobne. Njihova osobina je da za svoj rast zahtevaju faktore rasta koji su obeleženi sa X i V (neki oba, a neki samo jedan od faktora) što se koristi za njihovu identifikaciju. Oba faktora rasta nalaze …

Rod Yersinia

U ovom rodu nalazi se 11 vrsta, primarno patogenih za životinje, od kojih su tri značajne za čoveka: Ostale vrste mogu da zrokuju oportunističke infekcije čoveka.

Bacillus

Rod Bacillus čine Gram-pozitivni bacili koji u nepovoljnim uslovima stvaraju endosporu. Spora je manja od tela bacila i ne deformiše ga. U ovom rodu nalazi se 51 bakterijska vrsta. Za medicinu imaju značaj sledeće bakterije iz ovog roda: Sporama bakterija ovog roda vrši se biološka kontrola efikasnosti procesa sterilizacije i to:

Diphyllobothrium latum • Difilobotrioza • Rečna pantljičara

Diflobotrijum latum (lat. Diphyllobothrium latum) je najveća pantljičara (cestode) čoveka. Ona je najređa od svih pantljičara u našim krajevima. Odrasla pantljičara živi u tankom crevu čoveka, mačke, psa, svinje, goveda, a larva u ribama i račićima. Izaziva oboljenje difilobotriozu. Morfologija D. Latum je duga 1-12m ima oko 3000 proglotida. Na glavi se umesto kukica nalazi dorzalni …

Taenia solium • Svinjska pantljičara

Taenia solim ili svinjska pantljičara je pripadnik klase Cestoda. Pantljičara se kreće u svim krajevima sveta gde se jede termički nedovoljno obrađeno svinjsko meso. Nazvana je prema svinji iako u njoj parazitira samo u larvenom obliku. Čovek može biti i stalni i ređe prelazni domaćin. Oboljenja koja ova pantljičara izaziva su tenijaza (taeniosis) i cisticerkoza (cysticercosis). …

Pantljičare • Cestodes

Cestode ili pantljičare su klasa crva iz roda platihalmintes (pljosnati crvi). Dakle, to su pljosnati i segmentisani crvi. Telo im je izduženo, pljosnato, oblika trake ili vrpce, dugačko od nekoliko mm do nekoliko metara i pokriveno kutikulom. Odrasli crvi su beličaste ili žućkaste boje. Oni nemaju digestivni trakt, nego se preko kutikule hrane putem osmoze. …

Leishmania tropica

Parazit iz roda Leishmania,uzrokuje kožnu lišmanijazu ili orijentalni čir. Nešto je manji od Leishania donovani i slične patogeneze kao pomenuta leishmania. Kožna lišmanijaza je hronična ulceracija kože lokalizovana na licu, rukama i nogama. Zapaljenska zarišta na mestu ujeda imaju nekrotični centar i zapaljenske ivice. Bolest ima 3 stadijuma: čvorića, ulceracije, cicatrizacije. Prenosi se ubodom zaraženog nevida, …

Leishmania donovani • kala-azar

Parazit Leishmania donovani pripada rodu Leishmania, koji je otkriven davne 1903. godine od strane naučnika Donovana. Uzročnik bolesti pod imenom kala-azar, prevedeno na naš jezik značilo bi crna, smrtonosna bolest. Kod čoveka se parazit nalazi intracelularno (unutar ćelije) u makrofagima, polimorfonuklearima i endotelnim ćelijama. Parazit se u čoveku nalazi u formi amastigota, veličine 2-4 µm. Na mikroskopskom preparatu …

Rod Leishmania

Paraziti iz rod Leishmania su rasprostranjeni u celom svetu izuzev Australije i Antartika. To su intracelularni paraziti, protozoe iz porodice tripanozomida, one su paraziti krvi i tkiva raznih životinja (guštera, malih glodara i pasa) i nažalost čoveka. Žnačajne vrste za čoveka Za čoveka su značajne 3 vrste: Ove različite vrste mogu da daju iste kliničke manifestacije, …

Stafilokoke • Rod Staphylococcus

Stafilokoke (lat. staphylococcus) su gram pozitivne bakterije, loptastog su oblika i najčeće su raspoređene u vidu grozdastih formacija po čemu su i dobile ime (grčka reč staphylos – grozd). Nemaju flagele, ne stvaraju spore i fakultativno anaerobne su bakterije. Osnovna karakteristika koja omogućava brzo i lako razlikovanje od svih streptokoka jeste produkcija katalaze. Rod staphylococcus …

Paramyxoviridae

Virusi ove porodice poseduju genom izgrađen od jednostruke linearne RNK u vidu negativnog lanca. U strukturi viriona je i enzim RNK polimeraza zavisna od RNK. Nukleokapsid je helikalne simetrije i obavijen je omotačem. Omotač je izgrađen od dugih peplomera glikoproteinske i glikolipidne građe. Virusi imaju 6-10 velikih polipeptida. Razmnožavaju se u citoplazmi ćelije za razliku …

Herpesviridae

Građa i izgled virusa Opšte osobine porodice Herpesviridae Kao što se može videti sa šeme, poseduju spoljašnji lipidni omotač, sa čije površine polaze izbočine. Pa su virusi ove porodice osetljivi na etar i organske rastvarače. Između omotača i kapsida se nalazi amorfna masa tj. tegmentum. Genom je izgrađen od dvolančane DNK. Otpornost virusa Osetljivi su na povišenu …

Virus zapadnog nila

Virus pripada porodici Flaviviridae (genus Flavivirus). Rezervoari ovog virusa su divlje ptice. Virus je rasprostranjen u Africi, Australiji, SADu, u Evropi. Zabeležene su epidemije u Francuskoj, Rumuniji, neki slučajevi i u Srbiji (Avgust 2015.). Kako se prenosi? Simptomi virusa zapadnog nila Zaštita Kako se prenosi? Čovek se slučajno zarazi ujedom zaraženog komarca. Virus se može preneti …

Virus denge

Virus denge pripada familiji Flaviviridae (genus Flavivirus). Postoje 6 seroloških tipova. Tip 1 je prisutan u Grčkoj. Rezervoar ovog virusa je čovek. Sa čoveka na čoveka se prenosi vektorima, i to komarcima (AEDES aegypti i albopictus). Kliničke manifestacije Česti su asimptomatski oblici, kategorišu se u laka oboljenja praćena temperaturom, ospom, mialgijom i glavoboljom. U teške oblike …

Virus krpeljskog meningoencefalitisa

Virus iz familije Flaviviridae (genus Flavivirus). Postoje dva podtipa virusa evropski podtip (srednjeevropski krpeljski meningoencefalitis) i dalekoistočni podtip (ruski prolećno letnji krpeljski meningoencefalitis). Virus je prisutan i na našim prostorima, prvenstveno u alpskim predelima Slovenije i u zapadnoj Hrvatskoj. Virus se prenosi vektorima i to: krpeljom Ixodes ricinus i Dermacentor pictus. Rezervoar ovog virusa su divlji …

Flaviviridae (genus Flavivirus)

Rod unutar ove porodice je Flavivirus grupa B arbovirusa. Veličina virusa je između 40-50nm. Ikozaedarne su simetrije. Genom je izgrađen od jednostruke, linearne RNK, pozitivnog lanca. Od strukturnih proteina poseduju 3 velika polipeptidna lanca. Broj kapsomera se kreće od 32 do 42. Spoljni omotač je prisutan, sa hemaglutininskim izdacima (hemaglutinacija II tipa). Razmnožavaju se u …

Togaviridae (genus Alphavirus)

Togaviridae je familija virusa iz porodice arbovirusa. Veličina ovih virusa je oko 65nm. Genom je gradi linearna RNK, pozitivnog lanca. Imaju 3 ili 4 strukturna proteina, a broje 32 ili 42 kapsomere. Ikozaedarne su simetrije. Spoljni omotač im je prisutan sa glikoproteinskim izdancima. Koji je ustvari hemaglutinin (virusna hemaglutinacija drugog tipa koja zavisi od ph). Rezervoari ovih …

Arbovirus

Arbovirusi od arthopod borne – što bi značinlo „rođen u artropodama“ „prenošen artropodama“. Kako se prenose? Vektori koji prenose ove viruse su hematofagne artropode: krpelji, komarci, hematofagni insekti i muve. Oni prenose viruse sa jednog na drugog domaćina. Sisajući krv obolelog kičmenjaka, artropode se doživotno zaraze. Zaražena artropoda onda ugrize drugog kičmenjaka i prenese mu …

Hromozom

Reč hromozom je dobijena od grčkih reči chroma – boja i soma – telo. Struktura hromozoma Hromozomi se sastoje od oko 15% DNK i 83% proteina. Prosečan hromozom sadrži oko 4cm DNK duplog heliksa. U 46 hromozoma nalazi se oko 2m DNK. Heterohromatin je kondezovani oblik koji sadrži DNK koja se ne transkribuje. Osnovnu strukturu …

Tropizam virusa

Tropizam je histološka selektivnost, odnosno osobina virusa da se umnožavaju samo u ćelijama određenih tkiva domaćina (virusi respiratornog tropizma – razmnožavaju se u ćelijama respiratornog trakta, neurotropini…).

Ikosaedar

Ikosaedar (grč. εἰκοσάεδρον, eikosáedron – telo sa 20 površina) – geometrijsko telo iz grupe pravilnih poliedara. Telo sa 20 ravnostranih trouglova, 30 ivica i 12 vrhova.

Q groznica – Coxiella burnetii

Uzročnik Q groznice je Coxiella burnetii. Bolest je dobila ime od strane australijskog doktora Edward-a Derrick-a koji je 1935. godine ferbrinu bolest sa nepoznatim uzrokom nazvao Q groznica (eng. Query fever). Morfološke osobine uzročnika Vrsta Coxiella burnetii iz roda Coxiella je fakultativno intracelularna bakterija. Mala, izrazito pleomorfna bakterija u obliku kokobacila ili bacila, manjih dimenzija od …

Bakterijske fimbrije (pili)

To su izrasline koje pokrivaju bakterije. Prave su, kraće od flagela i rigidne su. Sastavljene su od proteina pilina, helikalne strukture, koji ima osobine antigena. Nalaze se uglavnom kod Gram negativnih bakterija. Razlikuju se dva tipa pila, koji imaju različite funkcije: Pili mogu da izazivaju hemaglutinaciju – slepljivanje eritrocita.

Interferon

Interferon (IFN) je glikoprotein, protein koji stvaraju ćelije sisara kao odgovor na virusnu infekciju ili druge stimuluse. Informacija za sintezu interferona nalaze se u DNK sisara, a ne u DNK (RNK) virusa. U normalnim uslovima interferon se ne nalazi u ćelijama, nego tek ulaskom virusa dolazi do aktivacije mehanizma koji dovode do produkcije interferona. Ovaj …

Geni

Geni su delovi DNK koji se sastoje od sekvencijalnih baznih parova koji sadrže informaciju za RNK i sintezu proteina. Drugim rečima, strukturni geni određuju aminokiselinsku strukturu proteina preko nukleotidnih sekvenci različitih tipova iRNK. Neki geni su prepisani u RNK, kao što je ribozomalna RNK (rRNK) i transfer RNK (tRNK) koje se kasnije ne prevode u …

Hlamidijalna infekcija novorođenčadi

Inkluzioni konjuktivitis novorođenčadi nastaje prolaskom kroz inficiranu vaginu majke. Ovaj tip konjuktivitisa se beleži kod 2% – 5% neonatusa, i obično se javlja 2-30 dana nakon rođenja. Posle inkubacije od 5 do 12 dana javlja se otok očnih kapaka, hiperemija i purulentni eksudat. Nelečena infekcija može potrajati i 12 meseci ostavljajući za sobom ožiljke na …

Klostridija – infekcija rana i mekih tkiva

Klostridije (lat. Clostridium) su bakterije široko rasprostranjene u prirodi. Lako dospevaju u ranu i izazivaju infekcije. U rani su prisutne različite vrste klostridija, npr. Clostridium tetani , ali i neke druge aerobne bakterije. Infekcije su podeljene prema težini na: Klostridijalnu mionekroza (gasna gangrena) Klostridijalna mionekroza je akutno oboljenje. Nastaje kada se povredi mišićno tkivo, a u …

Bolesnik

Bolestan čovek, bolesnik ili po engleskoj reči često govori pacijent, predstavlja izuzetno osetljivu socijalnu kategoriju. Bolesnik stavlja svakog ko se sa njim susretne pred ljudske, moralne, etičke i stručne izazove. Nažalost, povremeno se dešava da neko tim izazovima ne odgovori i dovede bolesnika, njegove bližnje i samoga sebe u situaciju koja može da ima brojne …

Svest bolesnika

Svest kod čoveka predstavlja jednu od najmađih funkcija kore velikog mozga i ujedno nas razlikuje od drugih vrsta. Bolesnik može biti očuvane ili izmenjene svesti. Za procenu očuvane svesti osim fizičkih znakova koristi se i procena takozvane orijentisanosti u tri pravca, prema vremenu, prostoru i ličnostima. Izmenjena svest prema dubini i intezitetu može biti: Sinkopa …

Mikobakterioza – Oportunističke mikobakterije

Uslovno patogene vrste iz roda Mycobacterium su veoma rasprostranjene u čovekovoj sredini. Često su nazvane i atipične, jer su za razliku od M. Tuberculosis i M. Bovis apatogene za zamorče. Nakon inhalacije ili ingestije ovih mikroorganizama, dolazi do privremene ili stanlne kolonizacije respiratornog ili digestivnog trakta. Ove vrste se mogu naći i na površini kože. …

Borrelia – Povratna groznica (Borelija)

Rodu Borrelia pripadaju gram negativne spiralne bakterije. Prenose se vektorima, vašima i krpeljima. Uzročnici su povratnih groznica (Febris recurrens) i to: Povratne groznice – simptomi Epidemijski tip povratne groznice izaziva bakterija iz roda Borrelia – B. Recurrentis. Bakteriju prenosi bela vaš. Infekcija nastaje kad se zbog svraba pri ujedu vaši, češanjem i trljanjem zgnječi vaš i …

Leptospiroza

Bolest je dobila ime po njenom uzročniku, bakteriji Leptospira. Uzročnik leptospiroze – LeptospiraKako se prenosi?Patogeneza i simptomiDijagnozaLečenje Uzročnik leptospiroze – Leptospira Rod leptospira čine gram negativni spiralni bacili. Ovom rodu pripadaju dve vrste, leptospira interrogans (patogena vrsta) i leptospira biflexa (saprofitna vrsta). Na osnovu antigenskih osobina izdvojeno je preko 200 serotipova L. interrogans od kojih …

Sifilis (lues) – Treponema Pallidum

Sifilis (syphilis) ili lues je teška, hronična bolest, koja zahvata samo čoveka. Dominantan je seksualni put prenosa (95%). Može se preneti na drugi način i na drugo mesto na telu, ali veoma retko. Uzročnik sifilisa – Treponema pallidum Uzročnik ove teške bolesti je spiralna bakterija T. Pallidum iz roda Treponema. Mikroorganizam obavija kapsula od fibronektina, …

Trahom – Hlamidija u oku

Trahom predstavlja hornični keratokonjuktivitis izazvan Chlamydia Trachomatis-om. Bolest započinje kao folikularni konjuktivitis sa daljim proširenjem koji zahvata celu konjuktivu. Ako se bolest ne leči, javljaju se ožiljci na konjuktivi, abrazije kornee, ulceracije i oštećenje kornee i na kraju nastaje panus i gubitak vida. Infekcije su dominantne kod dece, koja su glavni rezervoar C.Trachomatis u endemskim …

Psitakoza – Chlamydia psittaci

Chlamydia psittaci (klamidija) je uzročnik psitakoze, bolest koja je prvi put zabeležena kod papagaja, i po tome je dobila ime. Chlamydia psittaciSimptomiDijagnozaLečenje infekcije Chlamydia psittaci Chlamydia pisttaci je gram negativna bakterija, pripada rodu chlamida-e. Ovaj mikroorganizam je uzročnik psitakoze, bolest koja je prvi put zabeležena kod papagaja, i po tome je dobila ime – pistakos …

Dijetetska vlakna

Deo hrane koji je otporan na varenje humanim digestivnim enzimima su upravo vlakna. Pretežno se nalaze u biljnoj hrani i sadrže derivate polisaharida i lignina. U zavisnosti od ponašanja u vodi, vlakna su podeljena u 2 grupe, rastvorna i nerastvorna vlakna. Grupi rastvornih vlakana spadaju pektini, mucilage i gume. A grupi nerastvornih vlakana pripadaju celuloza, …

Varenje i apsorpcija proteina – metabolizam

Proteini uneti hranom u digestovnom traktu podležu razgradnji. Ove makromolekule su molekule „velike dimenzije“. Zato je zadatak digestivnog trakta da razgradi ove velike molekule na gradivne jedinice. Aminokiseline predstavljaju osnovne gradivne jedinice proteina do kojih se razgrađuju, i na kraju bivaju apsorbovane preko creva u cirkulaciju. Organi odgovorni za razgradnju proteina jesu želudac, pankreas i tanko …

Mrtve komponentne vakcine (subjedinične vakcine)

Među komponentnim vakcinama koje se baziraju na primeni bakterijskih proteinskih antigena, posebnu kategoriju čine vakcine koje su po sastavu toksoidi bakterijskih toksina. Dve takve vakcine koje ulaze u globalni program imunzacije jesu vakcine za zaštitu od difterije i tetanusa. U pitanju su vakcine odlične efikasnosti i bezbednosti. Kompletna patogeneza difterije i tetanusa zasnovana je na …

Steatoreja

Steatoreja – masna stolica. Kao što se iz prevoda može zaključiti, steatoreja predstavlja gubitak masti putem fecesa. Nastaje usled poremećaja u lučenju žuči i pankreasne lipaze, takođe ovi poremećaji dovode i do malnutricije masti.

Žive vakcine – BCG vakcina

Princip živih bakterijskih vakcina je unos živih, atenusanih bakterija koje stimulišu imunski odgovor, ali bez nastanka bolesti. Efekat atenuacije može se postići na različite načine, kao što su ponavljano supkultivisanje, kultivisanje pod suboptimalnim uslovima, primenom rekombinantne DNK tehnologije i drugo. Kritična faza u razvoju živih vakcina jeste postizanje odgovarajućeg stepena atenuacije. Atenusana bakterija, s jedne …

Mrtve celoćelijske vakcine

Danas je dostupan veći broj celoćelijskih mrtvih vakcina koje se koriste za zaštitu od pertusisa, kolere, antraksa, kuge i drugih bolesti. Samo vakcina za zaštitu od pertusisa ulazi u globalni program obavezne imunizacije. U sastav ove vakcine ulaze cele inaktivisane ćelije bakterije izazivača pertusisa, Bordetellae pertussis. U pitanju je vakcina koja je tokom više decenija …

Podela bakterijskih vakcina

Danas se ravnopravno koriste dve osnovne podele bakterijskih vakcina. Prema hronološki gledano starijoj podeli, razlikujemo žive i mrtve bakterijske vakcine. Žive vakcine podrazumevaju unos živih, ali atenusianih bakterija kojima je na različite načine smanjena virulencija, a zadržana sposobnost umnožavanja i imunogenosti. Mrtve bakterijske vakcine mogu biti celoćelijske i komponentne ili subjedinične. Celoćelijske podrazumevaju unos celih …

Mrtve (inaktivisane) bakterijske vakcine

Mrtve celoćelijske vakcine se dobijaju ubijanjem bakterija, najčešće delovanjem toplote ili nekih hemijskih agensa, a pojedinačni bakterijski antigeni za komponentne vakcine purifikacijom, primenom rekombinantnih DNK tehnika i na druge načine. Prema tome, prave se od potpuno virulentnih bakterija i ne zahtevaju atenuaciju, generalno su stabilnije od živih vakcina i smatra se da su bezbednije, jer ne …

Da li je vakcinacija bezbedna?

S obzirom na masovnu primenu vakcina i činjenicu da se vakcine koje su deo obaveznog programa imunizacije daju celokupnim populacijama, bezbednost bakterijskih, kao i svih ostalih vakcina, jeste problem od velikog značaja. Pojava neželjenih reakcija prati primenu praktično svih vakcina, a njihova težina je u širokom opsegu od veoma blagih do veoma ozbiljnih. Mogu biti …

Homeostaza kalcijuma

Koje funkcije kalcijum obavlja u organizmu čoveka? Jon kalcijuma reguliše nekoliko važnih fizioloških i biohemijskih procesa u organizmu. Najvažnije funkcije kalcijuma u organizmu su: Koliko i gde je smešten kalcijum u organizmu? U organizmu postoji otrpilike 1kg kalcijuma, 99% ove količine je smešteno u kostima, u kojima sa fosfatom gradi kristale hidroksiapatita, dajući neorgansku strukturnu …

Šećer u krvi – homeostaza glukoze

Koncentracija glukoze u krvi (glikemija) je jedna od najpreciznije kontrolisanih homeostaznih vrednosti u organizmu. U kliničkoj praksi ova vrednost se obično naziva šećer u krvi (ŠUK), a pod tim nazivom, normalno, podrazumevamo koncetraciju glukoze, iako posle obilnih obroka bogatih fruktozom i galaktozom mogu i ovi monosaharidi da se prolazno pojave u krvi. Iz nje brzo …

Varenje ugljenih hidrata

Varenje ugljenih hidrata se vrši postepenom enzimskom hidrolizom glikozidnih veza, u okviru disaharida – disaharidazama, a u oligosaharidima i polisaharidima – endoglikozidazama. Ovi enzimi razlažu ugljene hidrate do njihovih redukujućih komponenti. Iako skrob kao polisaharid i saharoza, laktoza, pa i maltoza, kao disaharidi nisu jedini ozidi ishrane, mi ćemo se samo na njima zadržati. Ugljeni …

Ugljeni hidrati u hrani

Ugljeni hidrati čine važan deo ishrane čoveka. Smatra se da je za obezbeđenje normalnog života i za obezbeđenje organizma od metaboličkih poremećaja potrebno unošenje najmanje toliko ugljenih hidrata da obezbede 10-15% ukupnih energetskih potreba. Na portalu možete videti da razgradnja glicida, sem što pruža organizmu najveći deo potrebne energije, omogućuje i normalnu razgradnju lipida, a na …

Kortizol: funkcija, regulacija i fiziologija stresa

Glukokortikoidi su grupa hormona koje luči kora nadbubrežne žlezde. Hormoni nadbubrežne žlezde zajedno sa hormonima jajnika i testisa spadaju u grupu steroidnih hormona. Nastaju iz holesterola. Glukokortikoidi pretežno imaju dejstvo na metabolizam glukoze, proteine i masti tako što povećavaju koncetraciju glukoze u krvi. Luči ih zona fascikulata kore nadbubrega, a ono je kontrolisano hipotalamo-hipofiznim kompleksom …

Glukagon i njegove funkcije

Glukagon je hormon koga sekretuju alfa-ćelije Langerhansovih ostrvca u pankreasu. Glukagon luče i ćelije želuca i duodenuma, ali nije isti kao pankreasni i pokazuje slabije dejstvo. Dolazi do lučenja ovog hormona kada koncetracija šećera u krvi opada, zato se zove i hiperglikemijski hormon. Hormon ima mnoge funkcije koje su upravo suprotne funkcijama insulina. Uticaj na …

Insulin

Insulin je hormon udružen sa viškom energije, što bi značilo, kada u ishrani postoji obilje hrane bogate energijom, insulin se sekretuje u velikoj količini i ima ulogu u deponovanju viška energetskih supstanci: Hemijske osobine insulina Insulin je molekula male molekulske mase, sastoji se od dva lanca, a lanci su povezani sa dve disulfidne veze. Kao …

Metabolizam organizma

U najširem smislu, i to naročito u kliničkoj medicini, kada se govori o metabolizmu neke materije, onda se podrazumeva njena sudbina u organizmu počev od unošenja (ili sinteze) do ekskrecije (ili razgradnje). Kada su u pitanju sastojci hrane onda metabolizam uključuje sledeće procese. Prva faza katabolizma Prvu fazu katabolizma hrane koja se odigrava u gastrointestinalnom …

Štitna žlezda: simptomi i principi lečenja poremećaja

Štitasta žlezda (lat. glandula thyroidea) a ne štitna žlezda kako je u široj populaciji poznata (iako to nije pravilan naziv) je lokalizovana sa prednje strane vrata, iza Adamove jabučice i oblika je leptira raširenih krila. Njena funkcija u organizmu je vrlo bitna i široka, jer je ona zadužena za regulaciju telesne temperature, gladi i nivoa energije …

Koje su uloge krvi u organizmu?

Oslovna uloga krvi je da održava homeostazu, stalnost sredine u kojoj se nalaze sve ćelije, na taj način što svim ćelijama donosi hranjive materije i kiseonik, a odnosi metabolički otpad i ugljen dioksid. Krv takođe ima važnu ulogu u imunološkoj odbrani celog organizma. Pošto skoro sve bolesti dovode do određenih promena u sastavu krvi, lakoća …

Imunitet sa aspekta biohemije

U toku evolucije humani organizam je razvio dva sistema odbrane, nespecifični i specifični. Koja je primarna funkcija imuniteta? Specifični sistem odbrane koji se sveobuhvatno naziva imuni sistem, je specijalizovani ćelijski sistem rasprostranjen u čitavom organizmu čiji je prvenstveni zadatak prepoznavanje mikroorganizama, razgradnja mikroorganizama i njihova eliminacija. Pored toga imuni sistem ima sposobnost da razlikuje strane …

Keratin

Keratin je holoproteid iz grupe skleroproteina, predstavnik je cele grupe. Fizičke i hemijske osobine Karakteriše ga izrazito vlaknasta struktura molekule, ako se o molekuli ove belančevine uopšte može govoriti. Naime, ona je nerastvorljiva, ne rastvara se ni u vodi, ni u organskim rastvaračima, a ni razblaženim rastvorima kiselina i baza. Ako se delovanjem reduktivnih sredstava …

Karijes

Iako je karijes odavno poznata i veoma rasprostranjena bolest zuba koju karakteriše gubitak kalcificiranog materijala sa zuba, njen način nastanka još nije u potpunosti rešen. Zbog toga postoje mnoga objašnjenja a jedno od njih dovodi karijes u vezu sa metabolizmom i incidencije karijesa, a da pojava karijesa zavisi od vrste šećera i bakterija, kao i …

Granični dekstrin

Granični dekstrin – makromolekula iz grupe šećera, odnosno oligosaharid koji čine 6-8 molekula glukoze koji sadrže osim α(1,4) glikozidne veze i α(1,6) glikozidnu vezu koju α-amilaza ne može da razgradi (hidrolizuje). Moć razgradnje ovog oligosaharida poseduje oligo-1,6-glukozidaza, koji ovaj šećer razgrađuje na mnonosaharide – glukozu.

Clostridium botulinum – Botulizam

Clostridium botulinum je Gram-pozitivna bakterija. Raste u anaerobnim uslovima. U nepovoljnim uslovima stvara sporu. Izaziva botulizam (botulus lat. kobasica), bolest nastaje usled dejstva neurotoksina koji se unosi hranom i izaziva mlitave paralize. Botulinumski toksin je jedan od najjačih bakterijskih egzotoksina. Postoje različiti tipovi ovih bakterija u zavisnosti od njenih antigenskih odlika (A, B, C, D, …

Clostridium tetani – Tetanus

Bakterija Clostridium tetani pripada grupi Gram-pozitivne bakterije. Raste u anaerobnim uslovima. Spore C. tetani su ubikvitarne. Bakterije kada dospeju u tetanigenu ranu, prelaze u vegetativni oblik i luče neurotoksin. Kod neimunizovanih osoba javlja se tetanus, oboljenje koje karakterišu spastične paralize mišića. Opšte osobine bakterije C. tetani je tanak, pokretan bacil. U nepovoljnim uslovima stvara sporu. …

Bacteroides fragilis

Bacteroides fragilis je bakterija koja izaziva infekcije najčešće kod ljudi. Opšte osobine bakterije To je nepokretna, Gram-negativna bakterija, sa zaobljenim krajevima. Ima moć stvaranja polisaharidne kapsule, dok ne može da stvara spore. B. fragilis je jedna od bakterija koja je rezistentna na žuč. tako da raste na žuč-eskulin hranjivoj podlozi na kome se može zapaziti …

Actinomyces – Aktinomikoza

Rod Actinomyces čine Gram-pozitivni anaerobni asporogeni bacili koji su deo normalne flore usne duplje, gingivalnog plaka, tonzilarnih kripti i genitalnog trakta žena. U humanoj medicini značajna vrsta je Actinomyces israelii, dok je od manjeg značaja Actinomyces naeslundii. Actinomyces israelii Actinomyces israelii je gram-pozitivan prav ili lako savijen bacil. Dužina varira od kratkih bacila do dugih …

Francisella Tularensis – Tularemia – Tularemija

Genetičari su utvrditi da vrsta Francisella tularensis sadrži tri tipa: F. tularensis tip tularensis, F. tularensis tip palearctica i F. tularensis tip novicida. Prva dva tipa izazivaju infekcije kod ljudi. F. tularensis tip tularensis (tip A) je jako virulentna bakterija, rasprostranjena predominantno u Severnoj Americi. F. tularensis tip palearctica (tip B) izaziva bolest sa blažom …

Bordetella pertussis – Veliki kašalj

Bordetella pertussis izaziva pertusis, oboljenje poznato pod imenom veliki ili magareći kašalj. B. pertussis je Gram-negativna, okrugla bakterija, obavijena tankom kapsulom. Ova bakterija je biohemijski slabo aktivna. Fermentuje samo glukozu i laktozu do kiseline bez gasa. Oksidaza je pozitivna, a test katalaze je varijabilan. Rod Bordetella sadrži termostabilne, somatse, O aglutinogene, zajedničke svim vrstama roda …

Brucella – Bruceloza

Rodu Brucella pripadaju male, nepokretne, Gram-negativne bakterije. Brucele su lokalizovane untar ćelija životinja i ljudi. Kod životinja izazivaju epizootske pobačaje, a kod ljudi septikemičnu bolest poznatu pod drugim nazivom talasasta, undulantna, maltska ili mediteranska groznica. Vrste koje pripadaju ovom rodu su B. abortus, B. melitensis, B. suis, B. canis, B. ovis i B. neotomae, a …

Haemophilus ducreyi

Haemophilus ducreyi je uzročnik polno prenosive bolesti, koja se naziva meki šankr ili ulcus molle. Većina oboljenja se javlja u toplijim predelima, među stanovništvom nižeg socioekonomskog statusa. To je sitna Gram-negativna bakterija, raspoređena u parovima, kraćim lancima ili grupicama. Za kultivisanje zahteva samo faktor X. Raste na podlogama za izolovanje gonokoka koje sadrže vitamine, minerale, …

Haemophilus influenzae

Bakterija Haemophilus infuenzae prvi put je izolovao Pfeifer 1892. godine, u sputumu obolelih od influence. Lokalizovana je na sluzokožama gornjeg respiratornog trakta, a infekcije izaziva, uglavnom kod dece, a ređe kod odraslih. Ovo je bakterija, a o virusu influenzae možete pročitati ovde. Opšte osobine bakterijeFaktori virulencijePatogenezaUloga imunitetaSimptomiBolestiDijagnozaLečenje Opšte osobine bakterije Pripadaju grupi Gram-negativnim bakterijama, asporogene …

Eikenella Corrodens

Predstavnik roda Eiknenella je E. corrodens. Radi se o malom probrirljivom, kapnoičnim Gram-negativnom bacilu. Kod 40-70% ljudi čine deo normalne flore usta i gornjih respiratornih puteva. Na ovoj lokaciji udružen je sa dentalnim i peridentalnim infekcijama, infekcijama oka, infekcijama glave i vrata (sinuzitis, apsces mozga, duralni i ekstraduralni emipiem, tiroidni apsces), pleuropneumonija, bakterijemija i endokarditis. …

Acinetobacter

Acinetobacter je aerobna, Gram-negativna bakterija. Prisutna je u zemlji i vodi, a povremeno se može izolovati sa kože, sluznica ili sekreta čoveka. Rod acinetobacter obuhvata sledeće vrste: A. baumanii, A. johnsonii, A. haemolyticus, A. calcoaceticus, A. junii, A. lwoffi i drugi. Najjčešće se izoluje A. baumanii. Klasifikacija Acinetobaktera može se izvršiti na saharolitičke i asaharolitičke …

Xanthomonas

Xanthomonas maltophilia ili Stenotrophomons maltophilia je ranije imao naziv Pseudomonas malthophilia. Ovaj bacil je široko rasprostranjen u prirodi. Bakterija je pokretna zahvaljujući svojim flagelama na jednom polu. Obično je oksidaza negativan, koristi lizin, DNAza pozitivan. Ima moć da fermentuje maltozu. Kolonije su na krvnom agaru rapave, zelenkaste boje i mirišu na amonijak. Može biti slabo …

Pseudomonas mallei – maleus

Psedomonas mallei izaziva maleus (sakagija, gunturača) oboljenje od kojeg oboljevaju konji i magarci, zatim se preko njih može preneti na čoveka. Kod ljudi je ovo oboljenje smrtonosno, a počinje kao ulceracija na koži ili sluzokoži sa limfangitisom i sepsom. Udisanje ovih mikroorganizma dovodi do primarne pneumonije. Oboljenje se retko javlja. Pseudomonas mallei je jedina nepokretna …

Pseudomonas Pseudomallei – Melidoza

Pseudomonas pseudomallei izaziva endemsko oboljenje melidozu. Bakterija se može naći u zemlji, vodi, pirinču, povrću i glodarima, odakle se prenosi na ljude izazivajući teško oboljenje sa visokim procentom smrtnosti. Mikroorganizmi prodiru kroz oštećenu kožu, a moguć je unos oralnim putem i udisanjem. Pseudomonas pseudomallei je mali, pokretan, aeroban, Gram-negativni bacil. Raste u prisustvu različitih organskih komponenti …

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa je otkrivena 1872. godine (Schroeter) i nazvan Bacillus pyocyaneus. Veoma je otporna bakterija, uzročnik infekcija (urinarnih, opekotina, pneumonija, rana, sepse) obično kod osoba sa oslabljenim imunim sistemom. Živi u slobodnoj prirodi, najčešće u zemlji i površinskim vodama. Može da kolonizuje digestivni trakt ili druge regione kao oportunista. Bakteriju karakteriše produkcija dva egzopigmenta: piocijanina …

Rod Pseudomonas – bakterije

Rodu Pseudomonas pripadaju otporne, Gram-negativne, nefermentujuće bakterije. Ove bakterije ne pripadaju tzv. crevnim bakterijama. Najčešće su prisutne u slobodnoj prirodi, a u oko 10% ljudi se mogu naći u sastavu fiziološke mikroflore. Za medicinu je najznačajniji Pseudomonas aeruginosa, uzročnik raznovrsnih infekcija ljudi i čest etiološki agens intrahospitalnih infekcija. Pored fluorescentne grupe pseudomonasa u kojoj je P. …

Campylobacter

Vrste bakterija koje danas pripadaju rodu Compylobacter otkrivene su 1909. godine od strane MacFadyean i Stockmann. Danas je rod Compylobacter svrstan u porodicu Compylobactericeae. U ovaj rod smešteno je više vrsta i podvrsta ali njegova definitivna klasifikacija još nije završena. Medicinski značajne vrste su: C. jejuni, C. fetus subspecies fetus, C. coli, C. lari i …

Plesiomonas shigelloides

Plesiomonas shigelloides je jedina vrsta roda Plesiomonas. Prirodno boravište ove bakterije su površinske vode i zemlja, a često mogu biti inficirane hladnokrvne životinje (žabe, zmije, kornjače). Čovek se inficira ingestijom kontaminirane hrane. Morfološki, to je Gram-negativni bacil raspoređen pojedinačno, u parovima i kratkim lancima. Pokretan je bacil. Optimalna temperatura potrebna za rast iznosi 30ºC. Oksidaza …

Aeromonas

Bakterije koje pripadaju rodu Aeromonas su Gram-negativni pokretni bacili, mada neke vrste mogu imati oblik kokobacila ili filamenta. Mesto boravka ovih mikroorganizma je slatka voda, mada se mogu naći čak i u hlorisanoj i destilovanoj vodi, a povremeno i u morskoj. Takođe kao mesto boravka može biti hrana, zemlja, a povezane su sa oboljenjima hladnokrvnih …

Vibrioni – izvor zaraze na obali

Vibrio parahemolyticusV.parahemolyticus – bolestiVibrio vulnificusVibrio mimicusVibrio hollisae i Vibrio fluvialisVibrio alginolyticusVibrio damsela Vibrio parahemolyticus V. parahemolyticus je halofilna bakterija koja izaziva akutni gastroenteritis vezan za ingestiju kontaminirane morske hrane (sveža riba, školjke). Oboljenje se javlja sporadično ili u vidu epidemija duž priobalnih područja širom sveta. Morfološki je mikroorganizam sličan V. cholerae. V.parahemolyticus – bolesti Bolest počinje …

Vibrio Cholerae serogrupa O139

Serogrupa O139 prvi put je identifikovana kao uzročnik klasične kolere 1992. godine u Indiji, da bi godinu dana kasnije, epidemijski zahvatila azijsi kontinent. Sličnost serogrupe O139 sa klasičnom grupom O1 Vibrio cholerae serogrupa O139 je neaglutinišuća O1 serogrupa, koja izaziva epidemijsku koleru. Mikroorganizam produkuje kolera toksin koji je identičan toksinu V. cholerae serogrupe O1, takođe …

Vibrio cholerae – Kolera

Vibrio cholerae je Gram-negativan bacil, oblikom podseća na zarez. Ima moć kretanja uz pomoć jedne polarno postavljenje flagele. V. cholerae raste na temperaturi od 37ºC i pri veoma visokom pH (8,5-9,5). Patogeneza bolesti Mikroorganizmi dospevaju duboko u zidove creva i prodiru u mukus zahvaljujući svijim faktorima virulencije. V. cholerae produkuje jak termolabilni enterotoksin. To je polimerni …

Proteus, Morganella, Providencia

Rodove Proteus, Morganella, Providencia čine Gram-negativni bacili, izrazito pokretni zahvaljujući prisustvu peritrihijalnih flagela. Široko su rasprostranjeni u prirodi. Nalaze se u zemlji, otpadnim vodama i materijama i veoma često u intestinalnom traktu ljudi i životinja. Zauzimaju značajno mesto među bakterijama koje učestvuju u razgradnji organskih materija. U rodu proteus nalaze se vrste: P. mirabilis, P. …

Klebsiella pneumoniae

Predstavnici Klebsiella roda su Gram-negativni bacili, nepokretni sa izraženom kapsulom. Široko su rasprostranjeni u prirodi, nalaze se u zemlji, vodi kao i u intestinalnom traktu ljudi i životinja. Značajni su uzročnici oportunističkih infekcija naročito u bolničkim ustanovama u kojima su najčešće prisutni multirezistentni sojevi. U ovom rodu nalaze se četiri vrste: Klebsiella pneumoniae sa podvrstama …

Enterobacter

Pripadnici roda Enterobacter široko su rasprostranjeni u prirodi. Nalaze se u vodi, zemlji, otpadnim vodama, na biljkama i u intestinalnom traktu ljudi i životinja. Uzročnici su oportunističkih infekcija, najčešće u bolničkim uslovima, naročito u odeljenjima intezivne nege i urologije. E. cloacae i E. aerogenes najčešće su izolovane vrste iz kliničkih uzoraka kao uzročnici infekcija urinarnog …

Citrobacter

Bakterije ovog roda prisutne su u zemlji, vodi, otpadnim vodama, hrani i kao deo normalne flore u intestinalnom traktu ljudi i životinja. Najčešće se izoluju iz urina, sputuma, briseva, rana, likvora i krvi kao uzročnici oportunističkih i sekundarnih infekcija. Od 11 vrsta za humanu medicinu značajni su C. diversus (C. koseri, levinea malonatica),C. freundii i …

Yersinia Pseudotuberculosis

Ova vrsta je po svojim morfološkim, kulturelnim i biohemijskim osobinama slična bakteriji Y. enterocolitica. U prirodnim uslovima izaziva oboljenja raznih vrsta glodara,a retko infekcije čoveka koje se obično manifestuju kao enterokolitis ili limfadenitis mezenterijalnih limfnih žlezda, koji može da liči na tuberkulozu. Prvi klinički znaci (povišena temperatura i abdominalni bol) mogu da imaju akutni apendicitis. …

Yersinia Enterocolitica

Ova bakterija je sve do sedamdesetih godina prošlog veka smatrana za nevažnog oportunistu digestivnog trakta. Danas se zna da ona izaziva dijarejni sindrom, ali i čitav niz sekundarnih manifestacija. Faktori virulencije Virulentni sojevi produkuju invazin (protein značajan za vezivanje i ulazak bakterija u ćelije domaćina) i enterotoksin sličan termostabilnom enterotoksinu E. coli. Značaj ovih faktora …

Yersinia Pestis – Kuga

To su sitni Gram negativni kokobacili, koji se često boje bipolarno. Nepokretni su, asporogeni, najčešće poseduju kapsulu. Imaju moć razlaganja ugljenih hidrata do kiseline bez gasa. Na osnovu biohemijskog ispitivanja razlikuju se vrste u okviru roda Yersinia, a u okviru vrste Y. pestis biotipovi. Antigenska građa je kompleksna i još uvek nedovoljno poznata. Sveže izolovani …

Shigella (Šigela) – Dizenterija

Shigella su Gran-negativni, strikno patogeni mikroorganizmi koji izazivaju bacilarnu dizenteriju. Genus Shigella spada u porodicu Enterobacteriaceae. Sh. Dysenteriae Sh. Flexneri Sh. Boydii Sh. Sonnei Patogeneza bolesti Kako se prenosi? Simptomi Otpornost bakterije Dijagnoza Lečenje Podela Na osovu biohemijskih osobina i antigenske građe ovaj rod se deli u četiri podgrupe. Sh. Dysenteriae (podgrupa A). Po biohemijskim …

Escherichia Coli – Dijareja

Akutna dijarejna oboljenja su problem u svim zemljama širom sveta, a naročito u zemljama u razvoju. Po učestalosti, ova oboljenja su na drugom mestu, odmah iza respiratornih, svakog dana 200 miliona ljudi boluje od dijareje, a svakog minuta umire desetoro dece mlađe od 5 godina. Na osnovu faktora virulencije i mehanizma dejstva, ove enteroviruentne ešerihije …

Escherichia coli – van crevne infekcije

Escherichia coli može da dovede do infekcije urinarnog trakta, sepse i meningitis novorođenčadi. Takođe mogu izazvati infekcije žučne kese, apendicitis, peritonitis i dr. Ove vrste ešerihije imaju brojne osobine i faktore virulencije koje ešerihije normalne flore čoveka ne poseduju. Infekcije urinarnog traktaSepsaMeningitis kod bebaOtpornost bakterijeBakteriološka dijagnozaLečenjeZnačaj higijene Infekcije urinarnog trakta Najčešći uzročnik infekcije urinarnog trakta …

Porodica Enterobacteriaceae

Mnogobrojni članovi porodice enterobacteriaceae su Gram-negativni, fakultativno anaerobni štapići. Široko su rasprostranjeni u prirodi, nalaze se kao deo normalne flore intestinalnog trakta čoveka i životinja, a mogu izazvati i brojna oboljenja. Dužina štapića je 1,0 do 6,00 mikro metara. Mogu biti pokretni, kada imaju peritrihijalne flagele, ili nepokretni. Mnogi poseduju pile. Ne stvaraju spore. Neke …

Moraxella

Vrste iz roda Moraxella su Gram-negativni kokobacili ili bacili. Njihova morfološka sličnost sa najserijama i pozitivna reakcija oksidaze rezultira u ponekad pogrešnoj identifikaciji kao bakterijama iz roda Neisseria. Od najserija se razlikuju po nemogućnosti fermentovanja ugljenih hidrata i produkciji DN-aze. Vrste iz roda Moraxella su deo fiziološke flore gornjeg respiratornog trakta i povremeno izazivaju respiratorne …

Neisseria meningitidis (meningokok)

Neisseria meningitidis (meningokok) je Gram-negativan diplokok oblika kafe. PatogenezaBolestiDijagnozaImunost bakterijeLečenje[/li]EpidemiologijaPrevencija Patogeneza Meningokok izaziva isključivo humane infekcije. Bakterija se normalno nalazi na slizokoži gornjeg respiratornog trakta bez izazivanja simptoma kod 5-30% zdravih odraslih osoba i dece. Iz nazofarinksa može dospeti u krv izazivajući bakterijemiju, meningokoknu sepsu i meningitis. Prvi korak u nastajanju infekcije je vezivanje meningokoka …

Neisseria gonorrhoeae bakterija

Neisseria gonorrhoeae je Gram-negativan diplokok, bubrežnog oblika. Ova bakterija izaziva infekcije isključivo u urinarnom traktu – gonoreju. Patogeneza i simptomi Gonokok napada sluzokože urogenitalnog trakta, oka, rektuma, i ždrela izazivajuci akutnu supuraciju, posle cega slede hronicna inflamacija i fibroza. Kod muškarca izaziva gnojni uretritis mada infekcija može poticati i asimptomatski. Ukoliko se infekcija ne prepozna …

Difteroidni bacili – difteroidi (Corynebacterium)

Rod Corynebacterium broji puno članova koji se zajedničkim imenom nazivaju difteroidni bacili. To su C. pseduodiphthericum s. hofmani, C. diphteriae var.ulcerans, C. xerosis, C. renale, C. minutissimmum, C. pseudotuberculosis, C. pyogenes, C. haemoliticum, C. jeikeum i C. kutscheri (JK grupa). Samo neki od pobrojanih difteroida imaju značaja u medicini. C. pseudodiphtericum C. pseudodiphtericum (hofmani), i …

Corynebacterium Diphtheriae – Difterija

Rezervoar i izvor zaraze kod difterije je čovek, bolesnik ili kliconoša. Infekcija se prenosi kapljično ili direktnim kontaktom. Difterija se retko može preneti korišćenjem nepasterizovanog kravljeg mleka. Patogenost za ljude Difterija je lokalna infekcija udružena sa toksemijom. Najčešća lokalizacija difterije je u ždrelu i na krajnicima – difterijska angina, ređe u nosu, na vežnjači oka, …

Helicobacter pylori • Heliko bakterija simptomi i lečenje

Infekcija izazvana bakterijom Helicobacter Pylori (H. Pylori) predstavlja najčešći uzrok želudačnog i duodenalnog čira, a ponekad može biti uzrok i neulcerične dispepsije. Dijagnoza infekcije se može postaviti analizom krvi, stolice ili biopsijom. Terapija je u trajanju od nedelju dana i obično obuhvata kombinaciju lekova, dva antibiotika i supresore želudačne kiseline. Šta je H. pylori? Naime, …

Rigor mortis

Nekoliko sati posle smrti, svi mišići tela ulaze u stanje kontrakture nazvane „rigor mortis„, što znači, mišići se kontrahuju i postaju rigidni, čak i bez akcionih potencijala. Ova rigidnost nastaje zbog gubitka celokupnog ATP koji je potreban za odvajanjeporečnih mostova od aktinskih filamenta prilikom procesa relaksacije. Mišići ostaju u rigoru sve dok se proteini mišića …

Hipertrofija i atrofija mišića

Sadržaj članka objašnjava pojmove hipertrofije i atrofije mišićnih ćelija. Ukratko, u procesu hipertrofije dolazi do povećanja obima mišićnih ćelija, a u atrofiji dolazi do smanjenja obima mišića. Veliki broj čitalaca se pita da li dolazi i do povećanja broja mišićnih vlakana nakon dužeg treninga? Odgovor je NE ! Povećanje broja mišićnih vlakana se naziva hiperplazija, i najčešće …

Hronobiologija

Još davno je uočeno da homeostazne vrednosti kod čoveka osciluju u određenom vremenskom intervalu. Te oscilacije su prvo registrovane na primeru telesne temperature, frekvencije srca u mirovanju ili koncetracije nekog od hormona u krvi. Tako telesna temperatura dostiže najveću vrednost poslepodne oko 6 časova a pik koncetracije kortizola je između 8 i 10 sati prepodne. …

Vrste treninga

Trening je vrlo jednostavna stvar jer u sebi sadrži samo nekoliko elemenata koje međusobno treba uskladiti. Svaki sportski trening koji se sprovodi određeni vremenski interval sastoji se iz sledećih elemenata. Intenziteta i obima opterećenja te učestalosti trenažnih sesija. Tome bi se moglo dodati još kvalitet vežbi koje se sprovodi i to bi bilo sve. Naizgled …

Principi treninga

Da bi trening bio svrsishodan, a to znači da se vodi tako, kako bi maksimalno iskoristio genetske protencijale sportiste, on mora da poštuje određene principe. Ti principi su se sami nametali tokom višedecenijskih iskustva u procesu treninga i ovde će biti govora samo o onim koji su do sada označeni kao najvažniji. Princip individualnostiNadopterećenjePrincip specifičnostiKontinualnostRaznovrsnostPrincip …

Regulacija metabolizma proteina

Proteini su uglavnom gradivni materijal za produkciju sopstvenih ćelija i njihovih organela. Oni se moraju svakodnevno unositi jer organizam nema sposobnost stvaranja depoa proteina, kao što je slučaj sa ugljenim hidratima i mastima, kao što je slučaj sa ugljenim hidratima i mastima. Osnovna jedinica proteina je dvadeset vrsta aminokiselina. Deset aminokiselina možemo sami produkovati i …

Regulacija kalcijuma u krvi

Kalcijum (Ca++) je mineral koji je od izuzetne važnosti za pravilno funkcionisanje čitavog organizma. Evo nekoliko primera gde se ogleda njegova funkcija: Uloga kalcijuma u kontrakcija mišića je već spomenuta u drugom tekstu na protalu o mehanizmu kontrakcije mišića. Razdražljivost – U nervnom sistemu kalcijum ulazi u nervno vlakno i deluje na oslobađanje vakula medijatora …

Regulacija šećera (ugljenih hidrata)

Najosnovnija podela ugljenih hidrata je na: Najpoznatiji pilisaharidi su skrob (biljni) celuloza i glikogena (životinjski). Čovek iskorištava skrob iz biljaka i glikogen koji je životinjski polisaharid dok za celulozu u digestivnom traktu ne postoji enzim koji bi je razložio na osnovni sastojak. Polisaharidi, kako im ime kaže, se sastoje od više jedinice monosaharida. Najpoznatiji disaharidi …

Pluća i bubrezi – fiziološki puferi

Fiziološki puferi označavaju funkcije dva moćna organa: Tokom ventilacije pluća obavljaju osnovnu funkciju razmene kiseonika i ugljendioksida između atmosfere i krvi. Eliminišući CO2 u atmosferu, eliminiše se i ugljena kiselina (H2CO3), neorganska kiselina koja se permanentno stvara u svim ćelijama prilikom razlaganja šećera, masti u proteine. Na taj način pluća imaju značajnog udela u regulaciji …

Mlečna kiselina (laktati)

Mlečna kiselina ili još više njene soli (laktati) jedno je od najispitivanijih fenomena fiziologije, a još više biohemije sporta. Mlečna kiselina nastaje neposredno iz pirogrožđane kiseline. Kada je opterećenje velikog inteziteta i nema vremena čekati na „sporu“ aerobnu energiju mišić poseže za razlaganjem novvie molekule glikoze. Kranji produkt glikolize je piruvat a ne laktat i …

Refleks

Refleks je zakonomerna reakcija organizma na draži iz spoljašnje ili nutrašnje sredine uz učešće CNSa (centralnog nervnog sistema). To je jedan od vidova nervne delatnosti do sada najviše ispitan. Materijalna osnova refleksa je refleksni luk koji se sastoji iz pet karika: Receptor Receptor je obično neka ćelija koja se specijalizovala da registruje neku vrstu energije …

Pražnjenje i punjenje glikogena

Superkompezacija (premašivanje) glikogena Superkomenzacija glikogena je postupak koji se primenjuje u sportu i evidentno može poboljšati sportski rezultat. Nije zabranjen ali i nije sasvim bez zamki koje mogu dovesti do suprotnih efekata. Suština sprovođenja superkompenzacije glikogena je postupak sa kojim se neposredno pred veliko takmičenje, depo glikogena u mišićima i jetri značajno poveća u odnosu …

Imunitet

Imunološki sistem organizma je organizovan tako da se uspešno brani od svih mogućih „napadača“. Očigledno je da se tokom evolucije obaj sistem usavršavao kako bi što bolje odgovorio postavljenom zadatku. To se ostvaruje na dva načina: Nespecifičan odgovor podrazumeva identičan proces usmeren na više vrsta različitih „agresora“. Osnovna prednost ovog odgovora je njegova brzina. Specifičan …

Bolesti imunološkog sistema

Svima nama je jasno kolika je važnost pravilnog funkcionisanja našeg odbrambenog sistema. Imunologija je oblast gde će još mnogo toga biti otkriveno i razjašnjeno u vrlo bliskoj budućnosti. Bolesti imunološkog sistema su izuzetno opasne, jer ih je sa ovim znanjem kojim danas raspolažemo iz medicine, još uvek teško tretirati. Svi poremećaji imunološkog sistema se mogu …

Mehanizam mišićne kontrakcije

Za mehaničko skraćenje mišića su odgovorni miofibrili. Negde šezdesetih godina prošlog veka pronalaskom elektronske mikroskopije uspostavljena je teorija klizećih filamenata koju su objavili Huxly i saradnici i za to dobili nobelovu nagradu. Teorija u potpunosti objašnjava ono što se tokom kontrakcije događa i do danas nije ni najmanje poljujana. Mišićna kontrakcija se odvija po sledećem …

Uzimanje uzorka i analiza urina

[toggle title=“Sadržaj“ load=“show“] [list style=“arrow-right“] [sc name=“ul“] [li]Davanje urina[/li] [sc name=“ul“] [li]Tehnika srednjeg mlaza[/li] [li]Kateterizacija mokraćne bešike[/li] [li]Punkcija mokraćne bešike[/li] [sc name=“/ul“] [li]Pregled urina[/li] [sc name=“ul“] [li]Makroskopsi (fizičk) pregled urina[/li] [li]Mikroskopsi (citološki) pregled urina[/li] [li]Hemijski pregled urina[/li] [li]Bakteriološki pregled urina (urinokultura)[/li] [sc name=“/ul“] [sc name=“/ul“] [/list] [/toggle] Davanje urina [opsirnije]Kako dati urin? – Tehnika davanja …

Sterilizacija instrumenata

Po završetku manjeg ili većeg operativnog zahvata, previjanja ili bilo koje druge medicinsko-tehničke radnje za koju su bili potrebni hirurški instrumenti, iste je potrebno sakupiti i pripremiti za sterilizaciju, odnosno novu upotrebu. Postupak procesovanja instrumenata je sledeći:

Sta je lekarska vizita?

Vizita je pojam koji označava lekarsku posetu bolesniku. Ona može biti grupna ili pojedinačna. Grupna vizita podrazumeva da grupa lekara jednog odeljenja, zajedno sa glavnom medicinskom sestrom, poseti sve bolesnke tog odeljenja. Tokom grupne vizite najčešće nema dovoljno vremena da bi se sa svakim bolesnikom popričalo dovoljno dugo, te taj problem nadomeštava pojedinačna vizita. Pojedinačna …

Diureza

Diureza je naziv koji označava količinu urina za 24 sata. Normalna vrednost diureze iznosi od 1500 do 2000ml. Oligurija je naziv za diurezu manju od 500ml, poliurija je naziv za diurezu veću od 2500ml, a potpuni prestanak lučenja mokraće se naziva anurija. Diureza se može pratiti koristeći kao vremenski interval: Za praćenje minutne, satne ili …

Bolesti bubrega (nefrologija)

Bubrezi su parni organi sa zadatkom da eliminišu višak vode i sve otpadne produkte metabolizma iz krvi. Takođe su učestvuju u procesu produkcije crvenih krvnih zrnaca i regulacije krvnog pritiska, elektrtrolita. Dotični organi se nalaze u gornjem delu abdomena neposredno ispred mišića leđa i spolja od kičnemog stuba. Simptomi poremećaja bubrežnog rada nastaju zbog nagomilavanja otpadnih …

Edem (otok)

Edem je prisustvo viška tečnosti u tkivima organizma, može biti dvojakog porekla. Edem intracelularnog porekla Edem ekstracelularnog porekla Kada se višak vode nakuplja u ekstracelularnom prostoru, postoje dva opšta uzroka ekstracelularnog edema. Uzroci edema Edem izazvan nenormalnim izlaskom tečnosti iz kapilara ili opstrukcijom limfnih sudova može imati različite uzročnike: Povećan kapilarni pritisak A – retencija …

Erysipelotrix rhusiopathiae – erysipeloid

Erysipelotrix rhusiopathie je Gram-pozitivan nepokretan bacil, bez kapsule i spore. Kultiviše se u mokroaerofilnim uslovima. Bakterija u prirodi i klinička slika kod čoveka E. rhusiopathieae se kao komensal nalazi kod domaćih i divljih životinja, ptica i riba. Svinje obolevaju od erizipeloida. Infekcije ljudi su retke, najčešće se viđa erizipeloid, i od njih dolazi u profesionalnom …

Listerioza – Listeria monocytogenes

U rodu Listeria se nalazi više bakterijskih vrsta, ali samo Listeria monocytogenes ima značaja u medicnini, jer je uzročnik listerioze, oboljenja ljudi i životinja. Faktori virulencije Listerija luči listeriolizin O, protein koji ima hemolitičku aktivnost. Najznačajniji je faktor virulencije L. monocytogenes i odgovoran je za destrukciju fagolizouomalne membrane. L. monocytogenes je fakultativno intracelularni mikroorganizam. Internalin …

Bacillus cereus

Bacillus cereus nalazi se svuda u prirodi kao Gram-pozitivna bakterija. Simptomi B. cereus najčešće izaziva alimentarne intoksikacije (trovanje hranom). Dominantna klinička slika za emetični oblik je gađenje i povraćanje, ima kratku inkubaciju od 4 sata. Za pojavu simptoma odgovoran je termostabilni toksin. Ovaj tip intoksikacije je najčešće vezan za hranu koja se sprema od pirinča. Dijareja kao …

Bacillus anthracis – Antraks

Bacillus anthracis je Gram-pozitivan, nepokretan dugačak bacil, koji izaziva antraks (prostrel, bederenicu, crni prišt), bolest biljojeda koja kod životinja ima akutni tok i letalni ishod. Antraks je tipična zoonozoa. Bolest se retko javlja kod ljudi. Najčešći je kožni antraks, zatim crevni i plućni. Sva ti oblika mogu preći u antraksnu sepsu. Spore antraksa su potencijalno moćno …

Enterococcus Faecalis i Faecium

Rodu enterococcus pripadaju više vrsta, ali su dve najčešće: E. Faecalis i E. Faecium. Ove vrste se čine deo normalne flore intestinalnog i bilijarnog trakta, a u malom broju mogu se naći i u usnoj duplji, vagini i uretri muškarca. Faktori virulencije ovih predstavnika nisu dovoljno poznate. Enterokoke poseduju citolizin, agregacionu supstacu, feromone, želatinozu i …

Povraćanje (vomitus)

Povraćanje je proces pri kojem se sadržaj želuca kroz usta nasilno izbacivanje u spoljašnju sredinu. Ovo je zaštitni refleks čiji se centar nalazi u retikularnoj formaciji produžene moždine. Povraćanje i muka su najčešće rezultat neke bolesti ili stanja koje je neophodno identifikovati i lečiti. Povraćanje je potrebno zaustaviti što pre, jer u ovim situacijama telo gubi …

Puls srca

Puls je ritmičko izbočenje zida krvnog suda koje nastaje zbog izbacivanja krvi iz srca u krvne sudove. On se najčešće utvrđuje palpacijom arterija. Mogu da se palpiraju sve dostupne arterije koje su površne i čija je podloga kost ili jači mišić. Ipak, najpogodnije su: a. radialis, a. temporalis, a. carotis communis i a. dorsalis pedis. …

Krv u stolici

Krv u stolici može biti znak za veliki broj oboljenja. Iako deluje loše i zastrašujuće, ne mora uvek da predstavlja znak ozbiljnog medicinskog stanja. Pre nego što počnete da paničite, pročitajte tekst do kraja i informišite se na pravi način. UzrociSimptomiDijagnozaLečenjeZaključak Uzroci Ukoliko se krv pojavi u stolici, predstvalja znak krvarenja negde u digestivnom traktu. …

Značaj ishrane u prevenciji tumora

Nepravilna ishrana smatra se uzrokom nastanka tumora kod jedne trećine od ukupnog broja obolelih. Loša ishrana u ovom slučaju podrazumeva više od 30% masti u dnevnom unosu, pri čemu najveći deo unetih masti čine zasićene masne kiseline. Preventivna intervencija u ovom slučaju podrazumeva smanjenje ukupnog dnevnog unosa lipida na 10-20% ukupnog dnevnog energetskog unosa, da …

Terapijska dijeta obolelih od gastrointestinalnih oboljenja

Važan deo terapije hroničnih bolesti koje zahvataju gastrointestinalni trakt je zapravo dijeta i stil života. Ezofagealni refluksGastritisUlkusna bolestKronova bolestCiroza jetreHolelitijaza Ezofagealni refluks Terapijska dijeta ezofagealnog refluksa, oštećenja sluznice jednjaka zbog vraćanja kiselog sadržaja iz želuca kroz oslabljen donji ezofagealni sfinkter, obuhvata češće i manje obroke, smanjen unos masti i čokolade (dodato smanjuju tonus sfinktera) i …

Terapijska dijeta obolelih od bubrežnih oboljenja

Cilj dijete kod obolelih od hronične bubrežne insuficijencije je da se povećanim unosom normalizuje nivo hranjivih materija koje se gube iz organizma zbog smanjene bubrežne funkcije, da se smanji unos i stvaranje štetnih materija koje se nakupljaju u organizmu i koriguje metabolički disbalans koji ima uticaj na funkcionalno stanje bubrega i drugih sistema. U nefrotskom …

Terapijska dijeta obolelih od šećerne bolesti

Šećerna bolest predstavlja ozbiljno oboljenje koje podrazumeva ne samo poremećaj metabolizma ugljenih hidrata, već i poremećaje metabolizma proteina i masti. Osnovni ciljevi dijete su održavanje optimalnog unosa hranjivih materija, sprečavanje značajnih kolebanja koncentracije glukoze u krvi i prevencija komplikacija šećerne bolesti. Jedan od osnovnih postulata je kontrola ukupnog energetskog unosa koji bi trebalo da odgovara …

Terapijska dijeta obolelih od kardiovaskularnih oboljenja

Nepravilna ishrana je važan promenljiv faktor za kardiovaskularna oboljenja. Uticaj ishrane na razvoj ateroskleroze i kardiovaskularnih oboljenja odvija se posredno preko uticaja nepravilne ishrane na biološke faktore rizika, odnosno na lipide u plazmi, na krvni pritisak i gojaznost. Evropsko udruženje kardiologa definisalo je cilj da nijedno novorođeno dete u trećem milenijumu ne umre i ne …

Osnovne vrste dijeta – terapijska ishrana

Materije koje su neophodne za razvoj organizma i za održavanje zdravlja, su materije koje se nalaze u hrani. Osnovne hranjive materije su proteini, masti i ugljeni hidrati, zatim vitamini, minerali, aminokiseline iz proteina. Ove materije bi trebalo obezbediti iz različitih namirnica jer ne postoji nijedna koja sadrži sve neophodne sastojke u odgovarajućoj količini. Neophodno je …

Endoskopija digestivnog sistema

Endoskopija digestivnog sistema je postupak koji omogućava lekaru da dijagnostikuje i leči probleme gornjeg digestivnog trakta. Instrumen koji se koristi za ovaj postupak je dug i fleksibilan koji ima sopstveni izvor svetlosti i naziva se endoskop. Endoskop se plasira kroz usta i ždrelo u jednjak, želudac sve do početnog dela dvanaestopalačnog creva. Na ovaj način …

Priprema bolesnika za preglede gastrointestinalnog trakta

Ako na osnovu anamneze, kliničkog pregleda i laboratorijskih analiza nije moguće odrediti uzrok pacijentovih tegoba, tada se u dogovoru sa pacijentom pristupa sa detaljnijim ispitivanjem. Redovne, detaljnije vrste pregleda su sledeće: Pregled trbušnih organa ultrazvukom Ovom metodom se mogu prikazati nekoliko trbušnih organa: jetra, žučna kesa, pankreas, slezina, bubrezi, polni organi žena, prostata kod muškaraca, …

Bacillus subtilis

B. subtilis pripada rodu Bacillus, kao Gram-negativna bakterija. Pokretna je bakterija sa sporom koja je položena centralno ili supterminalno. Spore B. subtilis-a su ubikvitarne, nalaze se slobodno u prirodi, povrću, mleku, kobasicama. B. subtilis je deo normalne mikroflore čoveka. Međutim, B. subtilis može izazvati neke oportunističke infekcije. Npr. sepsu kod imunokompromitovanih bolesnika i konjuktivitis kod osoba …

Streptococcus viridans

Streptococcus viridans su alfa hemolitičke i anhemolitičke vrste roda Streptococcus, od kojih većina predstavlja deo normalne flore gornjih partija disajnih puteva. Nazivaju ih i oralne streptokoke. Mogu se naći i u digestivnom i urogenitalnom traktu zdravih osoba. Mogu se naći i u digestivnom i urogenitalnom traktu zdravih osoba. Vrste koje se najčešće izoluju su: S. …

Streptococcus pneumoniae

S. pneumoniae je jedan od vodećih uzročnika bakterijskih infekcija respiratornog trakta i meningitisa kod ljudi. Klinička slika – simptomiEpidemiologijaDijagnozaLečenje i prevencija Streptococcus viridansStreptococcus pyogenesStreptococcus agalactiae Klinička slika – simptomi U prošlosti je Streptococcus pneumoniae bio glavni uzročnik bakterijske, lobarne pneumonije. U današnje vreme pneumokok znatno češće izaziva zapaljenje srednjeg uha i konjuktiva i sinuzitise. Jedan je od …

Streptococcus pyogenes

Ukoliko je soj streptococcus pyogenes virulentniji ili je domaćin osetljiv (mala deca, imunodeficijentne osobe, hronični bolesnici, …) dolazi do razvoja znatno invazivnih oboljenja. Može doći do infekcije bilo kog organa ili sistema – meningitis, pneumonia, osteomyelitis, arthitis, erysipelas, puerperalna sepsa, infekcija rana, fasciitis necroticans… Materijal za dijagnostiku infekcije izazvanih streptokokama veoma je raznovrstan i zavisi …

Streptococcus agalactiae

Streptococcus agalactiae (BHS grupe B) je mnogo godina bio poznat kao uzročnik mastitisa kod krava. Najznačajnija oboljenja koja izaziva kod ljudi jesu teške infekcije novorođenčadi. Klinička slika – simptomi Grupa B streptokoka izaziva teške oblike infekcija novorođenčadi. Javlja se u dva klinička oblika, sa ranim i kasnim početkom bolesti. Oboljenje sa ranim početkom nastaje tokom …

Akutna reumatska groznica (ARG)

ARG se karakteriše inflamatornim promenama na srčanim zaliscima, zglobovima, krvnim sudovima i supkutanom tkivu. Postoji više teorija o nastanku ove bolesti. Hipoteza o autoimunoj reakciji je najšire prihvaćena i po njoj oštećenje tkiva nastaje kao posledica unakrsne reakcije antitela sintetisanih na pojedine antigene Streptococcus pyogenes-a i tkiva domaćina. Postoje tzv. „reumatogeni“ sojevi piogenog streptokoka koji češće …

Akutni glomerulonephritis

Pojava predstavlja akutnu inflamaciju glomerula bubrega, praćenu edemom, hipertenzijom, hematurijom i proteinurijom. Nastaje desetak dana posle preležane kožne infekcije S. pyogenes-om, kao posledica formiranja imunih kompleksa između antigena streptokoka i antitela, a potom i njihovim taloženjem na bazalnoj membrani glomerula bubrega. Inflamacija nastaje usled aktivacije sistema komplementa. Smatra se da postoje tzv. „nefrogeni“ sojevi beta …

Staphylococcus saprophyticus

Staphylococcus saprophyticus je široko rasprostranjen u spoljašnjoj sredini. Kao i ostale koagulaza-negativne stafilokoke, može da kolonizuje kožu i pojedine sluzokože. Utvrđeno je da ima sposobnost izazivanja oportunističkih infekcija, ali znatno ređe od Staphylococcus epidermidis-a. S. saprophyticus ima izražen afinitet za urinarni trakt. Kolonizaciju urinarnog trakta ostvaruje pretežno kod mladih seksualno aktivnih žena i ona u većini …

Lečenje stafilokoknih oboljenja (staphylococcus)

Tokom nekoliko poslednjih decenija kod stafilokoka je registrovana rezistencija na gotovo sve antibiotike. Zbog toga ja najbolje da se terapija stafilokoknih oboljenja određuje na osnovu rezultata antibiograma, a u slučaju teških oboljenja izazvanih multirezistentnim sojevima stafilokoka preporuka je da se koriste kombinacije antibiotika sa sinergističkim dejstvom.

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus je gram-pozitivna bakterija, loptastok oblika. Ime je dobila po karakterističnom pigmentu koji joj daje zlatno žutu boju. Poseduje veliki broj faktora virulencije koji mu omogućava veliku prodornost, uništavanje tkivnih elemenata, izazivanje zapaljenske rekacije, intoksikaciju organizma domaćina i izbegavanje dejstvu imuniteta. Zahvaljujući tome, u stanju je da izazove oboljenja gotovo svih organa i tkiva čovečijeg organizma. Bolesti Stafilokokno trovanje …

Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus epidermidis je tipičan predstavnih oportunističkih bakterija. Dobro je prilagođen na parazitski način života i lako kolonizuje gotovo sve dostupne regije čovekovog organizma ulazeći u sastav fiziološke mikroflore. Ima znatno manju virulenciju od Staphylococcus aureus-a i sa domaćinom formira uravnotežnu perzistentnu asocijaciju. Zbog toga je relativno često prisutan u različitim kliničkim uzorcima kao kontaminant. Pored …

Bolesti štitaste žlezde

Hipertireoidizam Simptomi hipertireoidizma Lečenje hipertireoidizma Hipotireoidizam Simptomi hipotireoidizma Miksedem Kretenizam Uzroci kretenizma Hormoni štitaste zlezde i njihovo dejstvo Hipertireoidizam Oboljenje hipertireoza se još naziva Grejsova bolest, toksična struma i tireotoksiloza. U obolelih od ove bolesti štitasta žlezda (glandula thyroidea) je povećana dva do tri puta. Hiperplastična žlezda luči 5-15x više hormona nego normalno. Navedene promene su slične …

Želudac

Želudac je mišićni organ, smešten većinski u gornjem levom kvadrantu abdominalne duplje. Povezan je sa usnom dupljom preko jednjaka, koji služi za sprovođenje hrane. Na mestu spajanja jednjaka i želuca, tj. na početnom, kardijalnom delu želuca, nalazi se mišić, donji ezofagealni sfinkter, koji svojim tonusom sprečava vraćanje hrane u jednjak. Glavna funkcija želuca je skladištenje …

Bazalni metabolizam: vrednosti zavise od mišićne mase

Bazalni metabolizam je minimalna dnevna količina energije potrebna za normalno održavanje telesnih funkcija, čini oko 50-70% dnevne energetske potrošnje kod većine osoba koje miruju. Kako izmeriti bazalni metabolizam?Na šta se troši bazalni metabolizam?Šta utiče na vrednost bazalnog metabolizma?Na koje procese čovek troši energiju u njegovom organizmu? Kako izmeriti bazalni metabolizam? Merenje BM je korisno jer …

Protein – razlog zašto živimo

Reč protein potiče od grčke reči „protos“ što znaci prvi element. Proteini su esencijalne makromolekule, neophodne za rast i regeneraciju, i dobro funkcionisanje i strukturu svih zivih celija.Kada jedete hranu koja sadrži proteine, sokovi za varenje u zelucu i crevima krenu da se luce.Oni razlažu proteine u hrani na osnovne jedinice, koje se nazivaju aminokiseline. Aminokiseline se onda ponovo …

Zamor mišića

Zamor je privremeno smanjenje ili prestanak funkcije nekog sistema ili organa. Kada su u pitanju mišići, može se reći da je zamor kratkotrajna i prolazna nesposobnost mišića da vrši rad, jer se nakon oporavka, zamor gubi i mišić potpuno uspostavlja svoju funkciju. Brzina razvoja zamora zavisi od ritma rada i veličine opterećenja, pa se zamor …

Krvni pritisak

Pritisak u fizici označava silu na jedinicu površine. Krvni pritsak je mehanička sila kojom krv deluje na površinu krvnog suda. Svojom kontrakcijom srce stvara pritisak, koji omogućava kretanje krvi kroz zatvoreni sistem krvnih sudova i pri tome trošiti tu enegriju savlađujući otpor krvnih sudova. Proticanje krvi kroz krvne sudove je izuzetno složen proces iz oristig …

Homeostaza

Homeostaza je sposobnost organizma da pojedine varijable održava u stabilnom stanju. U hemostazu spadaju svi kompenzatorni mehanizmi koji se uključuju da bi se neki parametar koji je izvučen iz ravnotežog položaja ponovo u njega vratio. Kada se želi dobiti informacija o radu nekog organa onda se to čini najbolje u njegovoj funkciji mereći upravo sposobnost …

Trening

Trening je postupak kojim se postižu funkcionalne ili tehničke sposobnosti (veština izvođenja složenih lokomocija) organizma. Fiziologija treninga proučava upravo zakonitosti promena koje se događaju u celokupnom organizmu na primenjeno opterećenje. Trening u sportu i njegove posledice su lep primer za diskusiju da li morfološka struktura diktira funkciju ili pak obrnuto da funkcija, menja morfologiju. U …

Pretreniranost

Pretreniranost je stanje organizma u kome dolazi do pada radne sposobnosti. Svrha treninga je podizanje opštih i specifičnih sposobnosti sportista do nivoa koje su genetski determinisane. Ali dostići maksimum nije ni malo jednostavni pa je stoga i slaganje treniga permanentna igra na oštrici noža. Nedovoljno izdozirano opterećenje će kroz duži vremenski period pokazati stagnaciju. Preveliko …

Fizički stres

Stres je stanje organizma u kojem dolazi do interakcije sa spoljašnjim okruženjem, ili se može definisati kao sve ono što nam remeti homeostazne vrednosti organizma predstavlja stres. Dati definiciju stresa, s obzirom na toliku šarolikost pojave nije nimalo lako. To nije uspeo čak ni tvorcu teorije stresa Hansu Seleju koji je stres definisao kao stanje …

Smanjite rizik od kancera i teških bolesti antioksidansom

       Iako su biološke oksidacije glavni izvor energije za životne funkcije ćelije, zbog nedovoljne biološke savršenosti ovog procesa, on je praćen i stvaranjem proizvoda delimične redukcije molekulskog kiseonika koji su veoma štetni po tu istu ćeluju. Molekulski kiseonik, postepenim primanjem elektrona u toku biološke oksidacije, prolazi kroz čitav niz međuproizvoda: superoksid, vodonik peroksid, …

Vitamin E

Poznat je pod imenom antisterilitetnog vitamina zbog činjenice da ženke pacova ne mogu da iznesu pold usled izumiranja žačetka i njegove resorpcije, a kod muškaraca prestane spermatogeneza ako se hrane bez ovog vitamina. Kod čoveka se to ne događa, iako je sigurno da trudnoća zahteva veću količinu E-vitamina. Njegovo delovanje je daleko šire od uloge …

Značaj biohemije za medicinu

          Još u devetnaestom veku zapazilo se da u svakoj bolesti postoje određene morfološke promene u ćelijama koje čine osnovu te bolesti. Danas je ovaj pojam tzv. celularne patologije znatno unapređen, jer se dokazalo da osnovu tada zapaženih morfoloških promena ustvari čine biohemijske promene ćelija. U većini bolesti osnovni patološki poremećaj …

Klasifikacija aminokiselina po karakteristikama rezidualne R grupe

Pored osnovne hemijske klasifikacije, danas se veoma mnogo koristi i klasifikacija aminokiselina po karakteristikama rezidualne R grupe koje veoma mnogo utiču na karakteristike proteina koje grade određene aminokiseline. Po ovoj klasifikaciji aminokiseline se dele na:           1. Aminokiseline sa nepolarnim (hidrofobnim) bočnim lancima          U ovu grupu spadaju: Glicin …

Klasifikacija aminokiselina

Postoje mnogobrojne klasifikacije aminokiselina zavisno od toga u odnosu na koju osobinu se vrši klasifikacija. Iako se danas klasifikacija aminokiselina najčešće obavlja u odnosu na njihove fizičko-hemijske osobine, čini se da osnovna klasifikacija mora da se izvrši prvo na osnovu hemijskog sastava kako bi se prvenstveno upoznala građa aminokiselina. Sve ostale klasifikacije se mogu posle …

Hemijski sastojci i molekulska struktura žive ćelije

          Posmatrano sa stanovništa hemije, hemijski sastojci žive ćelije su vodonik, kiseonik, ugljenik i azot koji čine 96% mase tela, a ostatak od 4% otpada na natrijum, kalcijum, fosfor, sumpor, kalijum, hlor, gvožđe, magnezijum, mangan, kobalt, cink, jod, molibden i selen. Međutim biohemija ne može na ovaj način da analizira hemijski …

Hondroitin – sulfati ( Glucosamin )

          Hondroitin-sulfati su dva odvojena mukopolisaharada, kisela karaktera: hondroitin-4-sulfat i hondroitin-6-sulfat, sa vrlo sličnim hemijskim sastavom, optičkom aktivnosti, elektroforetskom mobilnosti, viskozitetom i drugim veličinama, ali ne i identičnim. Izolovani su iz raznih skeletnih tkiva: rskavice, kosti, tetiva, zatim kože, srčanih zalistaka, kornee i sklera oka, pa i iz nekih malignih neoplazmi. …

Glikozaminoglikani

          Glikozaminoglikani su veliki kompleksi negativno nabijenih heteropolisaharidnih lanaca. Obično sadrže i manju količinu proteina, gradeći proteoglikane koji obično sadrže preko 95% glicida. Na portalu je napomenuto da to čini glavnu razliku u odnosu na glikoproteine koji se pretežno sastoje od proteina, sa samo malom količinom glicida. Glikozaminoglikani imaju specijalnu sposobnost …

Heterozidi

           Kao što je već objašnjeno, heterozidi su glikozidi nastali kondezacijom između hidroksilne grupe jednog monosaharida i hidroksilne grupe nekog drugog jedinjenja koje nije monosaharid i čini tzv. aglikonsku komponentu. To je veoma raznovrsna grupa organskih jedinjenja naročito rasprostranjenih u biljnom svetu. Hidrolizom ovih jedinjenja se dobiju monosaharidi i hemijska tela …

Glikoproteini (biohemija)

         Glikoproteini su grupa specijalizovanih heterporoteina koji sadrže kovalentno vezane razgranate heteropolimere oligosaharide kao prostetičnu grupu. Ugljenohidratni lanac je relativno kratak, obično 2 do 10 glicidskih rezidua po dužini. Proteinski deo glikoproteinske makromolekule je veoma različit i često je ugrađen u ćelijske strukture. Glikoproteini sadrže veoma varijabilne količine glicida, obično od 4 …

Globularni proteini

         Ako aminokiseline ne obrazuju suviše duge peptidske lance kao na primer u molekulama belančevina plazme, albuminima i globulinima, na primer, peptidski nizovi su kraći i sa posebnim međusobnim rasporedom. Oni su izuvijani i kompaktno sabijeni u vidu klupka zbog čega makromolekula ovih belančevina zauzima sferičan oblik. Ta sferična, loptasta molekulska struktura …

Koje sve funkcije proteini imaju u organizmu?

          Ova podela ne može obuhvatiti sve fiziološke funkcije proteina, pa je redukovana na najmanji mogući broj od 10 grupa. Proteini imaju ključnu ulogu u svim biološkim procesima, a prvih deset po važnosti vrše sledeći proteini: Faktori rasta – su specifični proteini koji mogu da utiču na deobe i diferencijaciju ćelija. …

Medicinski značaj strukture proteina

          Mnogima se nameće pitanje zašto je potrebno lekaru da tako detaljno poznaje građu proteina. Pre svega potrebno je zbog toga što su mnoge fizičko-hemijske osobine belančevina kao što su molekulska težina, oblik i veličina belančevinske molekule, denaturisanje belančevina, karakteristike belančevinskog rastvora (optička aktivnost, difuzija, dijaliza, i ultrafiltracija, sedimentacija, osmotski pritisak), …

Antibiogram

Da bi doneo pravu odluku o terapiji određene infekcije kliničar mora znati na koje antimikrobne lekove (antibiotike) je izolovani mikroorganizam osetljiv. Ispitivanje osetljivosti mikroorganizma na antibiotike i hemioterapeutike in vitro naziva se antibiogram. Tehnike koje se koriste u laboratorijama za dobijanje podataka o osetljivosti bakterija na antimikrobne lekove su: Tumačenje rezultata antibiograma Bakterije su prema …

Sta su za biohemiju aminokiseline?

         Prirodne aminokiseline su organske kiseline, alifatične, aromatične i heterocikljične koje poseduju jednu amino-grupu (-NH2), vezanu za ugljenikov atom koji je susedan karboksilnoj grupi (-COOH), tj. koji se nalazi u alfa položaju u odnosu na karboksilnu grupu.          Aminokiseline su ugrađene u belančevinsku molekulu prema jednom redu koji je …

Primena enzima u kliničkoj dijagnostici i terapiji

Enzimi zauzimaju veoma značajno mesto u kliničko-biohemijskoj dijagnostici. Enzimi se u prektičnoj medicini koriste na dva načina: kao veoma specifični reagensi za merenje koncentracije pojedinih metabolita u telesnim tečnostima, i kao važan pokazatelj stanja pojedinih tkiva i organa. Danas se otvara i treća mogućnost, a to je terapijska primena enzima in vivo, na primer rastvaranje tromba …

Značaj vitamina i koenzima u medicinskoj praksi

         Vitamini pa i koenzimi imaju višestruki značaj u medicinskoj praksi. Supstitucionom prmenom vitaminskih preparata C odnosno B12, danas se u potpunosti leče nekada smrtonosne bolesti kao što su skorbut ili perniciozna anemja. Preventivnom upotrebom vitamina u raznim oblicima, pre svega putem ishrane, sprečavaju se mnogi poremećaji kao što su rahitis, noćno …

Koenzimi

          Ranije je već naglašeno, da mnogi enzimi ispoljavaju svoje dejstvo tek nakon sjedinjavanja sa nekim neproteinskim kofaktrom. Tih faktora ima dve vrste.           Prvu grupu čine metalni joni, najčešće kalcijuma Ca++, magnezijuma Mg++, cinka Zn++, gvožđe Fe++ i drugih, čije je prisustvo neophodno za katalitičko dejstvo …

C vitamin (Askorbinska kiselina)

         Trivijalni naziv za askorbinsku kiselinu je C-vitamin.          U nedostatku ovog vitamina u hrani, kod čoveka nastaju promene poznate pod imenom skorbut. Vidne manifestacije ovih promena su, pored promena na zglobnim površinama i zubima, izražena naklonost ka krvarenju i pojava spontanih krvarenja u koži i služokoži.       …

Vitamin B12

Vitamin B12 je zadužen za mnogo stvari u našem organizmu. Učestvuje u izgradnji naše DNK i ćelija crvene krvne loze, eritrocita, na primer. Ljudski organizam nema sposobnost da sam sintetiše vitamine, stoga ih moramo unositi putem hrane životinjskog porekla ili suplemenata, za pravilno funkcionisanje našeg organizma. Potrebno je svakodnevno unositi vitamin B12 jer naš oranizam …

Folna kiselina

Najznačajnija su tri jedinjenja: pteroil-L-glutaminska kiselina (folna kiselina u užem smislu), petroil-diglutamil-glutaminska kiselina i petroil-heksaglutamil-glutaminska kiselina. Međusobna veza glutaminskih kiselina kod druga dva jedinjenja je ostvarena preko γ-karboksilne grupe. U ovu grupu faktora spada još jedno jedinjenje koje se od folne kiseline razlikuje po tome što u pteroidinskom jezguu položaju 5, 6, 7 i 8 ima …

Pantotenska kiselina

         Hemijski je ovaj vitamin definisan kao α, γ-dioksi-β-dimetil-butiril-β-alanin.          Ovo jedinjenje je vrlo rasprostranjeno u živom svetu. Organizam čoveka ga ne sintetiše, nego ga unosi hranom. Izolovane avitaminoze ovog vitamina nisu poznate kod čoveka. Kod životinja ih je moguće izazvati. Avitaminozni pacovi pokazuju promene u boji dlake koja kod crnih …

Biotin

          Hemijsku strukturu ovog vitamina, nazivanog i vitamin H, objasnio je 1924. godine du Vigneaud. To je po strukturi derivad imidazola sa bočnim lancem valerijanske kiseline. Organizam čoveka nema mogućnosti da sintetiše ovu materiju, nego je mora unositi hranom. Međutim, avitaminoza ne nastaje ni onda ako biotina u hrani nema, jer …

Vitamin B3 (Nikotinska kiselina ili Niacin)

          Poznat je i pod nazivom PP-faktor (pelagra-preventivni faktor). Spada u grupu B-vitamina. Nedostatak ove materije u organizmu dovodi do pojave dobro opisanog sindroma pelagre, koji je sada veoma redak. U organizmu niacin prelazi u aktivni oblik, amid nikotinske kiseline. Hemijski, nikotinamid je amid-beta-piridin-karbonske (nikotinske) kiseline.           …

Vitamin K

          Više srodnih hemijskih materija uklapa se u termin K-vitamin, od kojih su najznačajnije dve prirode. Jedna je nazvana K1-vitamin, a druga K2-vitamin. Oba K-vitamina su, zapravo, derivati 2-metil-1,4-naftokinona, koji se kao sintetski preparat najviše upotrebljava u lečenju i čak je delotvorniji od prirodnog.           Postrani lanci …

Sve o A vitaminu (retinolu)

Glavni članak: Nedostatak Vitamina A Hemijske osobine A vitamina Hemijski, A-vitamin je polimerizacioni derivat izoprena, karakterističan po tome što sadrži jedan beta-jononski prsten i jednu primarnu alkoholnu grupu.            Bruto formula mu je C20H30O. Rastvorljiv je u ulju, ali ne i u vodi. Na temperaturi kuvanja hrane ne gubi vitaminsku vrednost. …

Sta su to vitamini?

          Vitamini čine neveliku grupu raznorodnih organskih jedinjenja, srazmerno male molekulske težine. Za život su neophodni, iako ne predstavljaju ni energetske izvore, niti supstance potrebne za građu ćelijskih jedara i citoplazme. Neophodni su za organizam zato što živo učestvuju u metabolizmu, pretežno kao sastavni delovi enzimskih sistema. Organizam čoveka nije u …

Heparin

          Heparin, već davno terapeutski i eksperimentalno korišćena supstanca, takođe spada u ovu grupu poliholozida, u tzv. mukopolisaharide. Poznata je kao antikoagulanc, tj. materija koja može da spreči koagulaciju krvi kada se nađe izvan krvnog suda, pa bilo da se primeni in vitro, bilo in vivo. Heparin je izolovan iz više …

Hijaluronska kiselina

Hijaluronska kiselina je osnovna supstanca vezivnih tkiva, nađena u raznim životinjskim tkivima. Rastvorljiva je u vodi, a rastvor joj se odlikuje velikom viskožnošću. U organskim solventima nije rastvorljiva. Rastvori su joj optički aktivni: ravan polarizacije svetlosti skreću ulevo za 70-80º. Navodi se da se molekulska težina kreće od 40 000 pa do 8 miliona, što …

Dermatan sulfat

Dermatan sulfat je osnovna supstanca kože, krvnih sudova i srčanih zalistaka. Disaharidni monomer je izgrađen od N-acetilgalaktozamina i L-iduronske kiseline. Hidroksilna grupa na četvrtom C-atomu galatozamina je esterifikovana sumpornom kiselinom. Pripada glikozidima, odnosno heterozidima.

Celuloza

          Najrasprostranjeniji je polisaharid u prirodi. Nalazi se skoro isključivo u biljnom svetu. Nije rastvorljiva u vodi, niti u organiskim rastvaračima. Za njeno rastvaranje upotrebljava se tzv. Schweitzerov reagens (amonijakaini rastvor bakar-hidroksida).           Hidrolizom se razgrađuje na diholozid celobiozu, koja sadrži dve β-glukopiranoze vezane kao i kod maltoze …

Glikogen

          Kao što je skrob rezerva ugljenih hidrata u biljnom svetu, tako je i glikogen rezerva ugljenih hidrata u životinjskom svetu, pa i u čoveka. Ima ga u ćelijama više tkiva, ali je glavni depo smešten u jetri i mišićima.           Hidrolizom daje glukozu. Struktura mu je …

Polisaharidi

          Kao makromolekulska jedinjenja ne prolaze kroz membrane za dijalizu, a u vodi grade koloidne rastvore. Pokazuju Tyndalov fenomen. Hidrolizom se daju rastaviti na jednostavnija jedinjenja, pa konačno i na disaharide i monosaharide. Najrasprostranjeniji i najvažniji su poliholozidi koji predstavljaju kondenzacione oridukte hekoza, a naročito glukoze. Tu spadaju, sem ostalih, mnogobrojni: …

Glikozidi

          Glikozidi su jedinjenja nastala kondezacijom između hidroksilne grupe jednog monosaharida i hidroksilne grupe nekog drugog jedinjenja koje može biti takođe monosaharid, ali i druga aglikonska komponenta. Uz izdvajanje vode obrazuje se O – glikozidna veza C – O – C. Ako se na ovaj način spoje dva ista ili različita …

Deoksiribonukleinska kiselina – DNK

          Deoksiribonukleinska kiselina, DNK je prostetična grupa nukleoproteina koji se nalaze u jedrima eukariotskih ćelija. Ona uvek ulazi u sastav hromatina u hromozomima i u jednom hromozomu se nalazi jedan molekul DNK. Ona ima ogroman biološki značaj jer obavlja dve ključne funkcije kao genetski materijal: 1) ona čuva genetsku informaciju i …

Kolagen

Kolagen se nalazi kod svih višećelijskih organizama. Najzastupljeniji protein kičmenjaka, nalazi se u svim tkivima (25% svih proteina). Ovaj protein, glavni je molekul svih vezivnih tkiva. Postoji najmanje 30 genetskih varijanti lanaca, odnosno 16 varijanti kolagena.Tip i organizacija kolagena zavisi od uloge: StrukturaOsobine kolagenaMolekulska struktura kolagena Struktura Primarna struktura – tzv. alfa-lanac Sekundarnu strukturu uslovljava …

Fibrilarni proteini

          Ako aminokiseline obrazuju duge peptidske lance i ako se ti lanci uzdužno raspoređuju, onda će i belančevinska molekula imati izdužen, vlaknast oblik i savremen metode ispitivanja će pokazati veliku sličnost sa sintetskim polipeptidima. Belančevine čije molekule imaju takvu izduženu, vlaknastu strukturu nisu rastvorljive u vodi i vodenim rastvorima. Zna se …

Lipoproteini – LDL, VLDL, HDL , Chylo

Lipoproteini su složeni proteini u kojima je neproteinski deo sastavljen od lipida. Ovi proteini su vrlo rasprostranjeni u organizmu, nalaze se i u ćelijama i u krvi. Oni se u ćelijama nalaze najvećim delom u rasprostranjenim membranoznim sistemima, subćelijskim morfoliškim formacijama, kao što su na primer mitohondrije. Manjim delom se nalaze i slobodni, rastvoreni, molekulski …

Kazein – fosfoprotein – protein u mleku

           Fosfoproteini su podgrupa heteroproteina, ova grupa specijalizovanih proteina koji sadrže fosfornu kiselinu snažno vezanu za proteinski deo kao prostetičnu grupu. Donor prostetične grupe, fosforne kiseline je adenozin-trifosfat (ATP), a ona se vezuje za one aminokiseline u peptidskom lancu koje imaju hidroksilne OH grupe na bočnim reziduama (serin, treonin, tirozin). Na taj …

Hemosiderin

Hemosiderin ima sličnosti sa fertinom ne samo po tome što se nalazi u ćelijama – pretežno retikulohistiocitnog sistema – kao oblik deponovanog gvožđa, nego i po tome što je gvožđe u njemu u istom koloidalnom kompleksu. Razlika je u kvanitativnom učešću gvožđa; u fertinu ono ide do 23%, a u hemosiderinu čak i do 41%. …

Neporfirinski metaloproteidi

          U organizmu čoveka, intracelularno i ekstracelularno, nalazi se nekoliko belančevinskih vrsta kombinovanih sa metalim, gvožđem, bakrom i cinkom. Razlikuju se, pak, od hemoproteida, pre svega, po tome što im metal nije vezan za belančevinu preko porfirinskog prstena, nego na neki drugi, neposredniji način. Oni nemaju porfirina u svom sastavu. U …

Hemoglobinopatije

Sinteza hemoglobina je strogo genski kontrolisana i u pogledu strukture i u pogledu brzine sinteze pojedinih globinskih lanaca. Geni koji kodraju sintezu alfa-globinskog i beta-globinskog polipeptidnog lanca hemoglobina nalaze se u dve odvojene skupine (ili familije) gena, smeštene na dva različita hromozoma. Na hromozomu 16 su smeštena dva gena za alfa-globinske lance (α1 i α2) kao …

2,3 – difosfoglicerat (2,3-DPG)

2,3 – difosfoglicerat (2,3-DPG) je važan regulator vezivanja kiseonika za hemoglobin što potvrđuje i njegova visoka koncentracija koja je nađena u ertrocitima. Ovo jedinjenje se sintetiše kao intermedijer metaboličkog puta anaerobne glikolize i ima afinitet da se vezuje između dva beta-globinska lanca deoksihemoglobina i time stabilizuje deoksihemoglobin. Na taj način reakcija se pomera u desnu stranu …

Bohr-ov efekat

Bohr-ov efekat je pojava da se oslobađanje kiseonika iz hemoglobina povećava kada opada pH ili kada je hemoglobin u prisustvu povećanog parcijalnog pritiska ugljen dioksida (CO2). Koncentracija i ugljen dioksida i jona vodonika je viša u kapilarima metabolički aktivnih tkiva nego ona koja se nalazi u alveolarnim kapilarima pluća. To uslovljava da je afinitet hemoglobina …

Hem-hem interakcija

          Hem-hem interakcija zasniva se na činjenici da je vezivanje kiseonika od strane četiri subjedinice hemoglobina kooperativno, tj. da između četiri molekule hema u makromolekuli hemoglobina postoji međusobni uticaj. To znači da vezivanje prve molekule kiseonika, koje se dešava pri visokom parcijalnom pritisku kiseonika, za jednu subjedinicu, utiče na ostale tri …

Mioglobin

Nalazi se u sarkoplazmi mišićnih vlakana, te i boja mišića dolazi od ovog obojenog proteina. Po sastavu i funkciji veoma je sličan hemoglobinu, pa se često i naziva mišićnim hemoglobinom. Molekulska težina mu je oko 17000, a sadrži dve osnovne komponente: jedan holoproteid i fero-protoporfirin tj. hem kao prostetičnu grupu. Fero-protoporfirin je isti kao kod …

Hemoproteini

          Hemoproteini u sastavu svoje molekule kao prostetičnu grupu imaju hem, tj. gvožđe vezano u porfirinskom prstenu, pa se po tome bitno razlikuju od drugih heteroproteina. Često ih zbog toga nazivaju metaloproteidima. U organizmu čoveka ima i drugih metaloproteida, belančevina koje sadrže metale, ali se ovi od hromoproteida razlikuju po tome …

Uzorkovanje kliničkog materija iz gastrointestinalnog trakta

Želudačni sadržaj i ispirak želucaFecesRektalni bris Želudačni sadržaj i ispirak želuca Uzorak uzeti ujutro pre jela i dok je pacijent još u krevetu. Uvesti nazogastričnu sondu kroz usta ili nos do želuca. Isprati sa 25 do 50ml hladne, sterilne, destilovane vode. Prikupiti uzorak u sterilni kontenjer. Transport do 15 minuta na sobnoj temperaturi. Za dokazivanje …

Postupak uzorkovanja urina za pregled

Urin – srednji mlaz: Uzima se prvi jutarnji urin, jer se u toku noći bakterije razmožavaju i nakupljaju u mokraćnoj bešici. Ako nije moguće uzeti prvi jutarnji urain, treba da prođe najmanje 3 sata od prethodne mikcije. Temeljno oprati područje uretre vodom i sapunom, kod muškarca i glavić penisa. Isprati područje vlažnim tupferom od gaze. …

Uzimanje i slanje materijala za bakteriološki pregled

          Etiološka dijagnoza zaraznih oboljenja može da se postavi na osnovu izolacije i identifikacije uzročnika iz kliničkog uzroka (bakteriološka, parazitološka, mikološka dijagnoza) ili dokazivanjem prisustva specifičnih antitela (serološka dijagnoza).          Neophodna je saradnja kliničara i mikrobiologa, jer je klinička dijagnoza ta koja određuje vrstu bolesničkog materijala koji će …

Heteroproteini

          Heteroproteini se nazivaju još i složene belančevine, jer se, sem ostalog, i tom složenošću razlikuju od prostih belančevina, holoproteida. Razlikuju se takođe po hemijskom sastavu i strukturi, a najviše svojom biološkom ulogom.           Produkti hidrolize heteroproteina su raznovrsniji od produkata hidrolize holoproteina. Aminokiseline su jedini hemijski …

Proteini

Proteini ili belančevine su makromolekule isključivo ili pretežno izgrađene od aminokiselina, a po tipu peptida. Zapravo su to makromolekuli sastavljeni od polipeptidnih lanaca, ali toliko velikih i sa posebnom unutrašnjom strukturom da se kvalitetno drugačije pnašaju i od najvećih sintetski dobijenih polipeptida. Dogovoreno je da se polipeptidi koji imaju veću molekulsku masu od 1000 Daltona …

Biološki značaj peptida

Svakako da je najveći značaj polipeptidnih lanaca što svojim međusobnim udruživanjem i povezivanjem putem sekundarnih hemijskih veza grade više strukture makromolekula proteina. U organizmu međutim postoje i mnogobrojni slobodni peptidi i oligopeptidi koji ne grade proteine već svoje veoma važne biološke funkcije obavljaju kao pojedinačne molekule. Pored peptida koji nastaju u postupku hidrolize proteina i …

Peptidi

Šta su to peptidi?Kako izgleda peptidska veza? I koji je njen značaj?Nomenklatura peptidaBiološki značaj peptida Šta su to peptidi?         Peptidima se nazivaju jedinjenja dveju ili više aminokiselina međusobno vezanih peptidnom vezom. Prema broju aminokiselina u sastavu nazivaju se dipeptidi, tripeptidi, tretrapeptidi itd. Naziv polipeptida se odnosi na peptide sa velikim brojem …

Neproteinske aminokiseline

        Opšte poznate amino kiseline izolovanje su iz proteinskog hidrolizata, tj. nalaze se u sastavu belančevinske molekule. Pored ovih 20 koje su konstituenti belančevina, u ćelijama je nađeno još nekoliko aminokiselina, ali koje su van belančevinske molekule, koje nisu u nju ugrađene. To znači, da pored opšte poznatih 24 aminokiseline koje grade proteinske makromolekule, …

Protidi

Među organiskim konstituentima organizma najveću grupu čine protidi. Nema žive ćelije u čijoj citoplazmi ne bi bilo belančevina. To su visoko molekulska jedinjenja vrlo kompleksnog sastava, koji dozvoljava bezgraničan broj varijacija i osobenosti, baš kao što je to u živom svetu. Protidi predstavljaju najveći deo plastičnog materijala ćelija. U njima se oni nalaze u specijalnom …

Koji je značaj vode u medicini?

        Voda je osnovni i najzastupljeniji sastojak ljudskog organizma. Ona je jedan od osnovnih preduslova za održavanje makromolekulske strukture pa time i funkcije i svih ostalih sastojaka, pre svega proteina i nukleinskih kiselina. Sposobnošću međumolekulskog privlačenja, voda kao dipol ostvaruje hidrataciju molekula i jona, fenomen od izvanredne važnosti za vezivanje vode u organizmu …

Kako voda utiče u termoregulaciji?

          Voda, pored dipolnog karaktera, pokazuje još neke osobine od značaja za medicinsku biohemiju. Važno je njeno termičko svojstvo koje se odlikuje, u poređenju sa ostalim jedinjenjima i elementima, visokom specifičnom toplotom (količina toplote potrebne da se temperature 1g vode podigne za 1ºC, od 15ºC do 16ºC). Iznosi jednu malu kaloriju. …

Voda kao biološki solvent i biomolekul

Voda je osnovni konstituent žive materije, svakog živog bića, pa i čoveka. Zbog svojih fizičko-hemijskih svojstava, ona je neophodni redovni učesnik u svim hemijskim zbivanjima u organizmu, bilo neposredno kao reagujuća materija, bilo kao sredina u kojoj se reakcije dešavaju. Kada se ima u vidu da život nastao u vodi onda nije ništa čudno što …

Antitela

Antitela – su veliki proteinski molekuli sposobni da vezuju i uništavaju antigenski agens. Drugi naziv za antitelo je aglutinin.

Imunost

        Imunost – sposobnost ljudskog organizama da se odupre svim vrstama stranih organizama ili toksina koji nastoje da oštete tkiva i organe.

Plodnost nakon upotrebe intrauterinih kontraceptiva

          S obzirom na promene u endometrijumu koje izazivaju intrauterini ulošci postavlja se pitanje reverzibilnosti kontraceptivnog dejstva, to jest da li je posle ekstrakcije intreuterinog uloška fertilnost očuvana, i da li se željena trudnoća može planirati i normalno razvijati. Pretpostavlja se da dugo nošenje intrauterinog uloška smanjuje fertilnu sposobnost žene. Najbolji dokaz …

Izbor intrauterinog kontraceptiva

Nijedan tip intrauterinog uloška nije po svim karakteristikama bolji,a ni gori od drugih, a svaki i ne odgovara svakoj ženi. Iz tih razloga pri izboru intrauterinog uloška valja se rukovoditi strogo individualnim pristupom i uzeti u obzir sve faktore koji utiču na delotvornost intreuterinog uloška, kako bi se u svakom pojedinačnom slučaju, odabrao najbolji intrauterini …

Kontracepcija

Kontracepcija (lat. contraceptio, od kontra-protiv conceptio-začeće) – Način kojim se reguliše rađanje ili sprečavanje začeća najsvrsishodniji je način kontrole plodnosti. Taj pojam obuhvata sva ona sredstva i metode pomoću kojih se, u određenom momentu, a svakako pre implantacije blastociste u endometrijumu, prekidaju prirodni procesi reprodukcije.

Leukemija

Uzrok nekontrolisane produkcije leukocita je kancerogena mutacija mijelogene ili limfogene ćelije. Ovo dešavanje u telu izaziva leukemiju koja se obično odlikuje velikim povečanjem broja normalnih leukocita u cirkulišućoj krvi. Bela krvna zrnca (leukociti) su veoma značajni faktor u borbi protiv infektivnih bolesti, kod zdravih ljudi oni se normalno produkuju u koštanoj srži i sa drugim …

Leukopenija

Ponekad se u kliničkoj praksi javlja stanje poznato kao leukopenija, stanje kada koštana srž proizvodi veoma mali broj leukocita, ostavljajući organizam nezaštićen od mnogih bakterija, virusa i drugih agensa koji mogu da napadnu tkiva. Stanje se međutim češće javlja kada je njihova proizvodnja u koštanoj srži očuvana, ali zbog određenih uzroka dolazi do smanjenja njihovog broja zbog …

Gnoj (lat. pus)

Šta je gnoj i kako nastaje? Nakon zapaljenja (upale) nekog tkiva, izazvanog bilo bakterijama, taumom, hemikalijama, toplotom ili bilo kojim drugim načinom. Oštećeno tkivo naseljavaju tkivni makrofagi. Ove ćelije uvuku u sebe veliki broj bakterijia i nekrotičnog tkiva, nakon toga dolazi do uginuća makrofaga. Posle nekoliko dana, u upaljenom tkivu često nastaje šupljina koja sadrži …

Neutrofilija

        Neutrofilija – akutno povećanje broja neutrofila u krvi. Takođe u roku od nekoliko sati od početka akutne, jake upale, broj neutrofila u krvi poraste 4 – 5 puta više. s normalnih 4-5 x 109/L na 15-20 x 109/L. Ovo je nazvano neutrofilija, što znači porast broja neutrofila u krvi. Neutrofiliju izazivaju …

Histiociti

Histiociti – tkivni makrofagi kože i potkožnog tkiva. Iako je koža pretežno neprobojna u odnosu na infektivne agense, to ne važi u slučaju kad je koža oštećena. Kada infekcija počne u potkožnom tkivu i nastane lokalna upala, lokalni tkivni makrofagi mogu da se dele in situ i da stvore još više makrofaga. Tada oni vrše uobičajne …

Aglutinin – Antitelo

Aglutinin – Antitelo. Npr. Kod osoba nulte krvne grupe, kod kojih se na njihovim eritrocitima ne nalaze antigeni A i B, u krvi su prisutna antitela (prema antinogenima A i B) koja se nazivaju aglutinini alfa i beta.

Eritroblastosis fetalis

Eritroblastosis fetalis je bolest fetusa i novorođene dece, koja se karakteriše aglutinacijom i fagocitozom fetalnih eritrocita. U većini slučajeva fetalne eritroblastoze, majka je Rh-negativna, a otac Rh-pozitivan. Dete nasledi Rh-pozitivan antigen od oca, dok majka razvija antitela za Rh-pozitivan gen. Zatim, majčina antitela ulaze kroz placentu u fetus i izazivaju aglutinaciju eritrocita. Učestalost bolestiDejstvo antitela …

Dijapedeza

Dijapedeza (grč. diapedao preskočiti) – prolazak krvnih ćelija kroz neoštećenu kapilarnu membranu u okolno tkivo. Tako na primer eritrociti prolaze kroz membranu kod začepljena krvnog suda, potisnuti krvnim pritiskom.

Prva pomoć kod trovanja

U kući se najčešće događaju sledeća trovanja: trovanje plinom i ugljen monoksidom od nedogorenog ugljenika, u konobama, podrumima i bunarima, zatim trovanje alkoholom i metilnim alkoholom, trovanje kiselinama i alkalijama te trovanje mišmorom. Zaštita od neopreznog pristupa otrovima jesu: briga da oni ne budu dostupni deci i duševno neuravnoteženim osobama, pažljivo pripremanje hrane i njeno …

Prva pomoć: povrede uzrokovane toplotom

Toplota izaziva tri vrste povreda. To su: toplotni udar, sunčanica i opekotine. Toplotni udarSunčanicaOpekotine Toplotni udar Toplotni udar nastaje ako je čovek izložen vrlo sparnom, vrućem vremenu bez mogućnosti preznojavanja. Toplota se prekomereno nakupi u telu, lice se zacrveni, nastaje glavobolja, slabost, nemoć i gubitak svesti. Prva pomoć: raskopčati odecu, skinuti gornje teže odevne predmete, staviti …

Udlaga

         Udlaga – potporni predmet, od može biti od čvrstog ili savitljivog (žica, daska, slama, karton) ili nesavitljivog (gipsana udlaga), koji služi za imobilizaciju obolelog dela tela (najčešće preloma udova).

Alkoholizam

Upotreba alkoholnih pića vrlo je proširena i opšte prihvaćena, mada u nekih ljudi izaziva niz neprilika, pojavu bolesti hroničnog alkoholizma, zdravstvenu, ekonomsku i društvenu štetu. Bilo je mnogo pokušaja da se toj pojavi stane na kraj prisilnim merama zabrane, a poduzimani su i različiti drugi disciplinski postupci i kažnjavanja. Sve te mere nisu dale rezultate. …

Preporuke kako zdravo da se hranimo i zaštitimo svoje zdravlje

Prilikom pripremanja hrane uopšte, bez obzira da li je hrana posna ili mrsna, trebalo bi da se pridržava nekih preporuka, koliko god je to moguće. Štetne uticaje hrane nekad i ne možemo izbeći, ali njihovo delovanje možemo prilično smanjiti. U daljem tekstu ćemo dati nekoliko saveta i smernica šta bi trebalo raditi, ako želimo koliko-toliko …

RNK (ribonukleinska kiselina)

RNK (ribonukleinska kiselina) – nukleinska kiselina koja je najzastupljenija u nukleolusu i ribozomima. Informaciona RNK prenosi genetičku informaciju od jedra do ribozoma u citoplazmi i služi kao matrica za sintezu proteina. Transportna RNK transportuje aktivirane amino-kiseline od citoplazme do iRNK.

Klon

Klon – grupa ćelija koje su nastale mitotskim deobama od jedne ćelije i sve imaju istu genetičku informaciju DNK.

Amplifikacija (umnožavanje) gena

Amplifikacija (umnožavanje) gena – proces u tumorskim ćelijama u kome se formiraju brojne kopije određenih gena, čiji su vidljivi dokaz homogeno obojeni regioni i dvostruki minutni hromozomi.

Nadoknada tečnosti – vode (H2O)

Celokupna tečnost ljudskog organizma sastoji se od vode u kojoj su rastvorene organske materije i soli odnosno elektroliti. Voda u organizmu odraslog sačinjava oko 70% težine tela, a raspoređena je u intracelularnom i ekstracelularnom prostoru. Ekstracelularnu tečnost čine intersticijalna i intravaskularna tečnost. Pomenuti sektori koje ispunjava voda odvojeni su membranama pa se kroz njih vrši …

Mišićno tkivo

Mišićno tkivo je izgrađeno od snopova mišićnih vlakana, neka od njih su vrlo dugačka (sve do 30cm) ili veoma kratka (manje od 1 milimetra). Mišićna vlakna, odnosno miociti (visokospecijalizovana ćelije) koji imaju moć da transformišu hemijsku energiju u mehanički rad. Mišićna vlakna funkcionišu kao motori koji razvijaju silu potrebnu za pokretanje tela. Bez njihove aktivnosti …

Dijetalna ishrana bolesnika

Već je pomenuto da je ishrana sastavni deo lečenja i nege bolesnika. Dijetalna ishrana predstavlja prilagođavanje ishrane nekom oboljenju odnosno nekom bolesniku i od nje se očekuje da iz ishrane bolesnika eliminiše hranjive sastojke koji mogu da pogoršaju njegovu bolest ili stanje, a uvede u ishranu materije koja će povoljno uticati na ozdravljenje. Dosadašnja istraživanja …

Enteralna ishrana

Ukoliko je iz bilo kojih razloga bolesniku onemogućeno uzimanje hrane prirodnim putem ili kako se najčešće kaže peroralno (preko usta), postoje i druge mogućnosti za uzimanje hrane kroz gastrointestinalni sistem odnosno sprovodi se enteralna ishrana. Ona smanjuje učestalost hirurških komplikacija kao što su infekcije, dehiscencija intestinalnih anastomoza ili otežano zarastanje rana. Uz to, ona sprečava …

Dekubitus – rana od ležanja

Dekubitus je jedan od najvećih problema sa kojima se susreću nepokretni bolesnici i oni koji ih neguju. Uz sve zdravstvene tegobe koje bolesnik ima, ovo još samo više otežava situaciju. Problem dekubitusnih rana nije vezan samo za savremeno društvo, nego o njemu postoje dokazi još iz vremena starog Egipta. Pojava dekubitusa produžava i poskupljuje lečenje. …

Temperatura tela

Temperatura tela predstavlja stepen zagrejanosti organizma. Centar za termoregulaciju je smešten u hipotalamusu i reguliše stvaranje i utrošak telesne toplote. Zahvaljujući koordinaciji više organa i sistema – krvi, kože, organa za izlučivanje i disanje, telesna temperatura se održava u normalnim vrednostima od 36-37 ℃ . Proemna telesne temperature može biti fiziološka i patološka. Fiziološka promena …

Amniocenteza

Amniocenteza podrazumeva aspiraciju 10-20ml amnionske tecnosti kroz trbusni zid trudnice,pod ultrazvucnim naodjenjem. Postupak se obicno vrsi tokom 16. nedelje trudnoce. Uzrok se centrifugira da bi se celije razdvijile od supernatantne tenosti. Tecnost moze da se koristi za prenatalnu dijagnostiku defekta neuralne cevi,na osnovu odredjivanja nivoa a-fetoproteina. Izdvojene celije se unesu u medijum za kultivaciju,kojem je …

Intrauterini kontracepcijski ulošci

SpiralaVaginalna dijafragmaPrezervativ (kondom) Spirala U šupljini maternice iza menstruacije mogu se staviti ulošci u obliku osmice dvostrukog slova S ili spirale, koji su napravljeni od plastičnog materijala. Takav uložak može postaviti bez opasnosti samo ginekolog. Za postavljanje uloška nije potrebno širenje ušća materice. Žena s uloškom ne može da zatrudni jer uložak ubrzava putovanje jajašca …