Krvna slika

Laboratorijske analize krvi su jedne od dopunskih dijagnostičlih metoda jer dopunjuju osnovne dijagnostičke metode u koje spadaju anamneza i fizikalni pregled. Kako bi se u potpunosti informisali o određenim laboratorijskim parametrima izdvojili smo jednu tabelu u kojoj se nalaze najčešće određivani laboratorijski parametri u kliničkoj praksi, a klikom na željeni parametar možete doći do opširnijeg teksta. Svi tekstovi su informativnog karaktera i ni jedan tekst ne može zameniti Vaš direktan kontakt sa lekarom.

Tabela najčešće određivanih laboratorijskih parametara u kliničkoj praksi.

1 2