Polne bolesti

Polno prenosive bolesti su infekcije koje se prenose sa jedne na drugu osobu isključivo seksualnim putem. Uzročnici polno prenosivih bolesti mogu biti bakterije, paraziti, gljivice i virusi. Postoji više od 20 polno prenosivih bolesti, a studenti medicine su izdvojili one najčešće u jednom tekstu do kojeg možete doći klikom na navedeni link.

Mnoge polne bolesti mogu oštetiti zdravlje i kod muškaraca i kod žena. Međutim obično polne bolesti uzrokuju teže posledice kod žena, jer ukoliko žena sa nekom polnom bolešću ostane u drugom stanju dete može imati ozbiljne kongenitalne anomalije, odnosno zdravstvene probleme.

1 2