Bolesti

Iako se ne čini lako ponekad je bolest teško definisati. U medicini postoje nekoliko definicija bolesti, a ja ću Vam navesti samo jednu koja je najpopularnija u narodu.

Bolest (Morbus) je svaki poremećaj građe i funkcije ćelija raznih tkiva, organa i sistema organa.

1 2 3 5