C Reaktivni Protein: CRP

C reaktivni protein – CRP, predstavlja supstancu koju produkuje jetra kao odgovor na inflamaciju, zapaljenje u organizmu. Drugi nazivi su visoko senzitivni C reaktivni protein – hsCRP ili ultra senzitivni C reaktivni protein – usCRP.

CRP je marker inflamacije, dakle, koncentracija CRP-a u organizmu raste prilikom različitih stanja i oboljenja, od infekcije do karcinoma. Iz ovih razloga, CRP spada u nespecifične markere inflamacije i bilo koje stanje može izazvati njegov porast.

C Reaktivni Protein: CRP; FOTO: https://www.kvantum-tim.hr/vacutainer-epruvete-za-vadenje-krvi.html
C Reaktivni Protein: CRP; FOTO: https://www.kvantum-tim.hr/vacutainer-epruvete-za-vadenje-krvi.html

Šta znači povišen nivo CRP-a?

S obzirom na njegovu nespecifičnost i doktori imaju podeljenja mišljenja o njegovim povišen koncentracijama. Po nekim istraživanjima, povišen nivo CRP-a u nekim situacijama može indikovati na povišen rizik za razvoj infarkta miokarda (srčanog udara) ili šloga. U zdravoj populaciji, odraslih muškaraca, osobe sa povišenim nivoom ovog proteina imaju čak do tri puta veći rizik od razvoja srčanih oboljenja, poput srčanog udara, bez istorije problema sa srcem.

Kod žena, povišene koncentracije ovog proteina, indikuju povišen rizik za razvoj koronarnih oboljenja ili šloga. Rizici se smatraju višim i od mogućnosti nastanka istih oboljenja kod žena sa povišenim holesterolom.

Neka istraživanja su pokazala i korelaciju između povišenog nivoa CRP-a i razvoja dijabetesa tip 2.

Po novim istraživanjima, praćenje nivoa CRP-a, može biti dobar indikator progresije oboljenja kod hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP). Analiza CRP-a u krvi se može koristiti i prilikom dijagnoze inflamatornih autoimunih oboljenja poput:

CRP i bolesti srca

Povišene vrednosti C reaktivnog proteina u krvi kod srčanih bolesnika pomažu pri određivanju kojim pacijentima treba opsežniji monitoring, učestalije kontrole ili opsežnija terapija. Druga uloga ovog proteina je identifikovanje onih bolesnika kojih su u grupi sa povećanim rizikom za razvoj srčanog udara, pogotovo kod onih gde holesterol nije dovoljno dobar marker.

Sledeća stanja se smatraju važnim faktorom rizika za razvoj srčanih oboljenja:

Test

Posebne pripreme za ovaj test nisu neophodne. Pacijent može normalno da jede i pije na dan testa.

Procedura se svodi na regularno vađenje krvi iz vene kao i za bilo koju drugu analizu.

Test spada u rutinske metode i ne nosi sa sobom komplikacije. U izuzetno malom broju slučajeva, može doći do sledećih pojava:

 • Prekomerno kvarenje – nemogućnost zaustavljanja krvarenja
 • Vrtoglavica
 • Pojava hematoma (modrice) ili infekcije na mestu punkcije

Dobiti sprovođenjem ovog testa su nemerljivo više od mogućih komplikacija.

Rezultati

C reaktivni protein se iskazuje u miligramima (mg) na litri (L) krvi – mg/L. Generalno govoreći, niže vrednosti CRP-a su bolji prognostički znak jer ukazuju na niži stepen inflamacije u organizmu.

Kada govorimo o srčanim oboljenjima, rezultati ukazuju sledeće:

 • Nizak rizik – vrednosti manje od 1mg/L krvi
 • Srednji rizik – vrednosti 1-2.9 mg/L krvi
 • Povišen rizik – vrednosti više od 3mg/L krvi

Vrednosti više od 10 mg/L krvi ukazuju na potrebu daljih analiza kako bi se ustanovio uzrok povišenih vrednosti.

Ove posebno visoke vrednosti mogu ukazivati na sledeća stanja:

Ne smemo zanemariti činjenicu da nivoi C reaktivnog proteina mogu biti povišeni i kod pacijentkinja koje uzimaju kontraceptivne pilule, bez abnormalnih vrednosti drugih markera inflamacije.

Povišene vrednosti CRP-a tokom trudnoće, mogu ukazivati na eventualne komplikacije, ali ova tema zahteva dalja istraživanja.

Pre samog testa, porazgovarajte sa doktorom o mogućim stanjima koja mogu uticati na rezultate testa.

Ovaj test ne daje kompletnu sliku o rizicima za razvoj kardiovaskularnih oboljenja. Za kompletnu sliku neophodno je razmotriti i ukupni stil života individue, druga medicinska stanja i porodičnu istoriju bolesti.

Dodatni testovi:

 • Elektrokardiogram – EKG
 • Ehokradiogram – ultrazvuk srca
 • Test opterećenja
 • CT sken koronarnih arterija
 • Kateterizacija srca

Kako postupiti kada je nivo CRP-a povišen?

Snižavanje vrednosti CRP-a ne donosi nužno i snižen rizik za razvoj kardiovaskularnih ili autoimunih oboljenja.

Kao što je napomenuti, CRP je biomarker, faktor koji se uzima u obzir zajedno sa celokupnom slikom pacijenta, nikada zasebno.

Istraživanja pokazuju da odgovarajuća ishrana dovodi do sniženih vrednosti ovog proteina u krvi. Kod srčanih bolesnika ili osoba u grupi sa povišenim rizikom, ishrana svakako predstavlja jedan od najvažnijih faktora celokupne slike.

Vitamin C i probiotik takođe mogu imati pozitivan efekat na nivo CRP-a u krvi i snižavanje istog.