Borrelia – Povratna groznica (Borelija)

Rodu Borrelia pripadaju gram negativne spiralne bakterije. Prenose se vektorima, vašima i krpeljima. Uzročnici su povratnih groznica (Febris recurrens) i to:

Povratne groznice – simptomi
Dijagnoza
Lečenje

Povratne groznice – simptomi

Epidemijski tip povratne groznice izaziva bakterija iz roda Borrelia – B. Recurrentis. Bakteriju prenosi bela vaš. Infekcija nastaje kad se zbog svraba pri ujedu vaši, češanjem i trljanjem zgnječi vaš i bakterija utrlja u kožu. Čovek je jedini rezervoar bakterije B. Recurrentis. Inkubacioni period traje obično 7 dana. Prvi znaci bolesti su glavobolja, bolobi u mišićima i visoka temperatura, 40ºC. Bakterija je prisutna u krvi i unutrašnjim organima. Ovo stanje traje 3-7 dana posle čega sledi afebrilni period, koji traje različito. Posle se ponovo smenjuje bolest jednakih simptoma kao na početku, samo nešto blažeg oblika. Obično se smenjuje od 3 do 5 ovakvih ciklusa.

Endemski tip povratne groznice, ovaj tip izaziva 15 različitih Borelijela koje često nose naziv po vektoru koji ih prenosi. Vektori su meki krpelji koji pri ujedu unose boreliju. Rezervoar zaraze su glodari i krpelji. Kliničke manifestacije ovog tipa su slične prethodnom tipu.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja pregledom preparata iz krvi uzete u febrilnom periodu. Jer u periodu kada je bolesnik pod visokom temperaturom u krvi se broji veliki broj Borelija.

Lečenje

Za lečenje se uzima antibiotik, lek izbora su tetraciklini.