Bolesti Jezika

Vrlo snažan mišićni organ sa funkcijom pri žvakanju i mešanju hrane sa pljuvačkom, ali i značajnom funkcijom pri gutanju i artikulaciji.

Lingua geographica

Više je različitih naziva pod kojim se isto oboljenje opsuje, glossitis migrans, rythema migrans.

Javlja se kod oko 2 posto populacije.

Nepoznatog je uzroka. Promena na jeziku je lokalizovana samo na jeziku i ne javlja se na drugim delovima tela. Primećeno je da se javlja kod ljudi koji imaju neku vrstu preosetljvisti na okolinu u vidu ekcema, astme, alergije i reakcije na stres.

Dovodi se u vezu sa deficitom vitamina B i cinka. Nastanak promena može izazvati konzumiranje previše začinjene, vruće hrane ili alkohola.

Iznenađujuće, kod pušača je vrlo retka. Promene su u nivou okolne sluznice, a izgled im se svakodnevno menja, crvenkaste, glatke, a mogu biti i bleđe.

Promene mogu izazvati poteškoće u žvakanju, gutanju i pri govoru.

Nema jedinsvenog tretmana lingve geografika. Na prvom mestu je izbegavanje hrane koja je okidač za njen nastanak. Preporučuje se korišćenje mentola, lokalnih steroida, antihistaminika.

Lingua nigra

Promena jezika nepoznate etiologije. Nastaje zbog uvećanja filiformnih papila bilo cirkumskriptno ili difuzno.

Površina papila pod dejstvom bakterija, duvana ili antibiotika postaje crna.

Papile su nekada tako velike da drže okolnu sluznicu nepčanih lukova, zida ždrela iazivajući neprijatan osećaj u ustima ili čak nagon za povraćanjem.

Preporučuje se ispiranje usta sodom bikarbonom jer mehaničko odstranjenje papila nema efekta.

Glossitis

Zapaljenja sluzokože jezika javljaju se u sklopu inflamacije okolnih struktura ali i kao samostalne promene.

Kao uzrok zapaljenja jezika javljaju se: mehaničke iritacije, ostacima karioznih zuba, proteza, preosetljivosti na različite materijale od kojih se proteze prave, povrede tokom pranja zuba, preosetljivosti na lekove, nedostatka vitamina, dijabetesa, ciroze jetre, mikotičnih inflamacija.

Ispoljava se crvenilom, otokom i izraženom bolnošću jezika pri svakom pokretu sa parageusijom ili hipergeusijom.

Na jeziku se uočava cirkumskriptno zapaljenje sluznice sa gubitkom papila.

Dijagnostika

Lokalni nalaz uz dobro uzetu anamnezu ukazuje na mogući etiološki uzrok promene. Dolazi u obzir i alergijski glositis ali i pad imunoloških odbrambenih mehanizama.

Terapija

Odnosi se na tretman uzroka promena i najčešće aplikaciju lokalnih antiseptika.

Alergijski glositis (glossitis allergica)

Alergijska reakcija sa lokalizacijom na jeziku. Kao alergeni se javljaju antibiotici, hrana, antihipertenzivi.

Klinički se manifestuje naglo nastalim bledim otokom jezika koji može biti praćen bolovima.

Zbog uvećanja jezika može doći do zatvaranja orofarinksa i poteškoća sa disanjem pa i potrebe za hitnom traheostomijom.

Dijagnostika

Anamnestički podaci o toku nastanka bolesti, i lokalnom izgledu jezika upućuju na alergijsku prirodu promene. Neophodno je alrgološko ispitivanje.

Terapija

Preporučuje se dijeta bez alergena u ishrani.

Antihistaminici i kortikosteroidi koriste se u konzervativnoj terapiji, a ponekad se radi traheostomija.

Glossitis Hunteri

Promene na jeziku su najčešće prvi znak postojana perniciozne anemije, nastale usled nedostatka B12 vitamina.

Jezik postaje gladak, površina atrofična a na vrhu i ivicama javljaju se ovalne glatke površine sa glatkom sluznicom svetlocrvene boje.

Prisutno je pečenje jezika, a kod pojedinih pacijenata i bolovi u jeziku.

Terapija se odnosi na terapiju osnovne bolesti.

Benigni tumori jezika

Retki su, ali se javljaju sve patohistološke forme od fibroma, angioma, mioma, preko epitelnih tumora papiloma, keratoakantoma, pleomorfnog adenoma.

Hemangiomi i limfangiomi

Najčešće se javljaju kao kongenitalni tumori na jeziku, ali mogu biti i na drugom delu usne duplje.

Češći su kod devojčica (90 posto).

Veličina tumora je različita, od manjih do izrazito velikih, koji onemogućavaju normalnu ishranu pa čak i disanje.

Mogu ići sa krvarenjima koja ponekad nose opasnost od asfiksije.

Spontano involuiraju oko druge godine života te ih stoga, ako je moguće ne treba dirati pre treće do četvrte godine života.

Radioterapija je kontraindikovana jer može uticati na usporenje rasta skeleta lica.

Kod brzorastućih hemangioma može se raditi embolizacija krvnih sudova.

Maligni tumori baze jezika

Prema ujedinjenom internacionalnim kancer komiti baza jezika pripada orofarinksu i ograničena je gore i napred papilama cirkumvalatama, pozadi valekulama i lingvalnom površinom epiglotisa, a sa strane lateralnim glosoepiglotičnim naborom.

Valekule su predstavljene sa oko 1 centimetar glatkog epitela koji je spona baze jezika sa epiglotisom.

Površina baze jezika je neravna, naborana i izbrazdana zbog submukoznih limfnih folikula, mada je sama površina baze jezika glatka u poređenju sa površinom prednje dve trećine jezika koja je pokrivena gustatornim papilama.

Etiologija malignih tumora baze jezika

Pravo poreklo tumora baze jezika nije poznati, mada se kao potencirajući faktori navode pušenje i konzimiranje alkohola.

Javlja se u starosti od pete, šeste i sedme decenije života, nešto češće kod muškaraca.

Kao faktore spoljašnje srednie navode se policiklični aromatični ugljovodonici, azbestoza, isparenje kod autogenog zavarivanja, pothranjenost, a moguće je da neki infektivni agensi (papiloma virusi i gljivice) imaju ulogu u nastanku bolesti.

Baza jezika je građena od višeslojnog pločastog epitela, ima male pljuvačne žlezde i limfatično tkivo, te je histološki tip tumora baze jezika različit.

Dominira karcinom pločastog epitela kod 95 posto, dok se maligni limfom javlja kod oko jedan do dva posto pacijenata.

Drugi tipovi tumora su retki.

Maligna transformacija ciste tiroglosalnog kanala može zahvatiti bazu jezika.

Pravci širenja karcinoma baze jezika

Karcinom baze jezika ima više puteva širenja.

Ponekad ga je zbog izgleda baze jezika teško otkriti jer submukoznim širenjem stvara tihe duboke invazije koje se klinički teško otkrivaju.

Karcinom tonzila često ima tendenciju širenja ka bazi jezika, a vrlo retko se karcinom baze širi na tonzile.

Tumor ide pozadi, zahvata valekule i širi se na lingvalnu stranu epiglotisa.

Lateralnim širenjem prelazi faringoepiglikotični nabor, zahvata zid ždrela i ide na lateralni zid piriformnog sinusa.

Lateralnim širenjem može zahvatiti glosotonzilarni sulkus.

Ukoliko se tumor napred širi duž muskulature jezika, ne mora davati nikakve vidljive znake niti biti palpabilan, a da je zahvatio dobar deo jezika i poda usne duplje.

Tumor se može direktno širiti u vrat zbog odsustva bilo kakve barijere.

Metastaziranje

Najčešće drugo širenje je putem limfnih sudova u subdigastrične čvorove a preko njih u lanac jugularnih limfnih čvorova.

Smatra se da sedamdeset pet posto pacijenata sa lokalizacijom u vreme dijagnostike ima metastaze u limfne čvorove vrata, a da su kod 30 posto one obostrane.

Klinička slika

U kliničkoj slici dominiraju poteškoće sa gutanjem jer je baza jezika najznačajniji klip koji potiskuje bolus u hipofarinks.

Javljaju se odinofagija, disfagija ili je prvi simptom prisustvo čvorova u vratu.

Dijagnostika

Dijagnostika počiva na indirektnoj laringoskopiji, palpaciji.

Fiberoptička endoskopija sve všie dolbija na značaju.

Od imidžing dijagnostike radi se kompjuterizovana tomografija, magnet i ultrazvuk vrata kao najpouzdanija metoda za detekciju metastatskih čvorova u vratu.

U novije vreme se koristi pozitron emisiona tomografija (pet) sama ili u kombinaciji sa magnetom.

Posebno je dobra u slučaju nepoznatog primarnog tumora i kod pacijenata gde se ne planira hirurški tretman.

Zadatak dijagnostike je da ukaže na lokalnu raširenost bolesti, prisustvo vratnih i udaljenih metastaza.

Definitivna potvrda tumora se postiže biopsijom i histološkom klasifikacijom tumora.

TNM klasifikacija i određivanje stepena tumora

Određivanje stepena tumora se vrši prema lokalnoj veličini tumora na:

T1 tumore manje od 2 centimetara,

T2 tumore od 2 do 4 centimetara,

T3 tumore veće od 4 centimetara

T4 tumore koji infiltruju okolne strukture, kosti, meka tkiva vrata, duboke mišiće jezika.

Terapija

Zbog izvanrednog značaja koji jezik ima u dvema vrlo važnim životnim funkcijama gutanja i govora, svaki poremećaj u funkciji jezika odražava se na ove dve funkcije.

Promena na bazi jezika ili efekat terapija na malignome baze jezika remete posebno gutanje i transport kompaktnog bolusa u hipofarinks, zbog čega nekompaktni bolus (tečnost) skreće sa svoje putanje i upada u disajni put dovodeći do aspiracije hrane.

Nema jednostavnog terapijskog modela koji omogućava visoko preživljavanje. Koristi se hirurška resekcija karcinoma baze jezika transhioidnim pristupom, radioterapija i polihemioterapija.

Često je potrebna kombinacija ove terapije da bi se postigli što bolji rezultati.