Bolesti bubrega (nefrologija)

Bubrezi su parni organi sa zadatkom da eliminišu višak vode i sve otpadne produkte metabolizma iz krvi. Takođe su učestvuju u procesu produkcije crvenih krvnih zrnaca i regulacije krvnog pritiska, elektrtrolita. Dotični organi se nalaze u gornjem delu abdomena neposredno ispred mišića leđa i spolja od kičnemog stuba.

Simptomi poremećaja bubrežnog rada nastaju zbog nagomilavanja otpadnih produkata u telu i ovo može uzrokovati slabost, otežano disanje, otok i konfuziju.

Bol u bubregu

Bol u bubregu i u leđima je teško razlikovati, međutim bol u leđima se obično javlja u donjem delu neposredno iznad karlice. Bol u bubregu se obično javlja zbog kamena u bubregu ili urinarnom traktu.


Akutna renalna insuficijencija

Prerenalna
Intrarenalna

Hronična renalna insuficijencija

Hronični glomerulonefritis
Pijelonefritis
Ateroskleroza krvnih sudova bubrega

Bubrežna hipertenzija

Nefrotski sindrom
Specifični poremećaji tubula

Akutna renalna insuficijencija

Akutna renalna insuficijencija je iznenadni potpun ili gotovo potpun prestanak rada bubrega, ali uz mogućnost oporavka.

  • Prerenalna – kada se poremećaji dešavaju pre bubrega, transfuziona reakcija – opterećenje tubula hemoglobinom;
  • Intrarenalna – usled poremećaja unutar samog bubrega, akutni glomerulonefritis nastaje usled abnormalne imune rekacije, imuni kompleksi se talože u bazalnoj membrani glomerula i proliferišu epitelne, mezanglijalne i druge ćelije glomerula, nekroza tubula (toksinima ili ishemijom).

Efekti su zadržavanje vode i soli, što dovodi do porasta pritiska i stvaranje edema.

Hronična renalna insuficijencija

Hronična renalna isuficijencija je ireverzibilno smanjenje broja funkcionalnih nefrona, ozbiljni klinički simptomi se javljaju tek kada se broj nefrona smanji za više od 70%.

  • Hronični glomerulonefritis – slične promene kao i kod akutnog, glomeruli se zamenjuju fibroznim tkivom;
  • Pijelonefritis – oštećenje renalnog intersticijuma;
  • Ateroskleroza krvnih sudova bubrega

Efekti hronične renalne isuficijencije – kako je 1/3 očuvanih nefrona je dovoljna da očuva funkciju bubrega, kompenzatorno se povećavaju protok i GFR i do 50-100% pa dolazi do smanjene reapsorpcije što utiče na porast diureze i stvaranja izostenurije (nemogućnost bubrega da koncetriše mokraću).

Bubrežna hipertenzija

Nefrotski sindrom – je povećana propustljivost glomerularne membrane koja omogućava proteinima da se isfiltriraju, pa dolazi do gubitka negativnosti na unutrašnjoj strani membrane i proteinurije.

Specifični poremećaji tubula – kod genetski uslovljenih nedostataka nekih enzima i transportnih struktura može doći di renalne glikozurije, gihta (povećana reapsorpcija urata) i nefrogenog dijabetes insipidusa (nedostatak receptora za ADH).

Terapijska dijeta obolelih od bubrežnih oboljenja

3 одговора на „Bolesti bubrega (nefrologija)“

  1. Zamolio bih vas da mi odgovorite,da li postoje suplementi ili tome slicno za regeneraciju i poboljsanje funkcije bubrega ??

    1. Ne postoje specifični suplementi za navedenu indikaciju.

  2. ja sam cula da se moze koristiti medicinska gljiva cordyceps kod bolesti bubrega da bas pomaze

Затворено за коментаре.