Biotin

          Hemijsku strukturu ovog vitamina, nazivanog i vitamin H, objasnio je 1924. godine du Vigneaud. To je po strukturi derivad imidazola sa bočnim lancem valerijanske kiseline. Organizam čoveka nema mogućnosti da sintetiše ovu materiju, nego je mora unositi hranom. Međutim, avitaminoza ne nastaje ni onda ako biotina u hrani nema, jer ga sintetišu mikroorganizmi crevne bakterijske flore, kao i kod K vitamina. Iz creva se apsorbuje i koristi.

          Kako nastaje avitaminoza ovog vitamina?

          Avitaminoza nastaje na dva načina: ako se uništi bakterijska flora creva pri istodobnom nedostatku u hrani, ili ako se belance jajeta koristi kao pretežni deo ishrane. Naime, u belancetu se nalazi jedna belančevina nazvana avidin koja vezuje biotin i tako sprečava njegovu apsorpciju. Poremećaji koji nastaju pri nedostatku ovog vitamina u ćelijama organizma ogledaju se u promenama na koži i u sferi nervnog sistema.

          Funkcija biotina i njegovo mesto u bihemijskim zbivanjima nisu potpuno poznati. Smatra se da učestvuje u nekoliko enzimskih reakcija kao što su: fiksacija ugljen-dioksida na pirogrožđanu kiselinu, dezaminacija asparaginske i nekih drugih aminokiselina, dekarboksilacije nekih kiselina.

Један одговор на „Biotin“

Затворено за коментаре.