Bakterijske fimbrije (pili)

To su izrasline koje pokrivaju bakterije. Prave su, kraće od flagela i rigidne su. Sastavljene su od proteina pilina, helikalne strukture, koji ima osobine antigena. Nalaze se uglavnom kod Gram negativnih bakterija. Razlikuju se dva tipa pila, koji imaju različite funkcije:

Fimbrije (obični pili) nalaze se u velikom broju na površini bakterija i omogućavaju vezivanje bakterije za humanu ćeliju, što je značajno u nastanku bakterijske infekcije. To je jedna od faktora virulencije.

Seks pili se nalaze prvenstveno kod Gram negativnih bakterija. Ima ih manje (1-4), i učestvuju u procesima razmene DNK materijala između bakterija, tako što formiraju mostiće između dve bakterijske ćelije.

Pili mogu da izazivaju hemaglutinaciju – slepljivanje eritrocita.