Bacillus subtilis

B. subtilis pripada rodu Bacillus, kao Gram-negativna bakterija. Pokretna je bakterija sa sporom koja je položena centralno ili supterminalno.

Spore B. subtilis-a su ubikvitarne, nalaze se slobodno u prirodi, povrću, mleku, kobasicama. B. subtilis je deo normalne mikroflore čoveka.

Međutim, B. subtilis može izazvati neke oportunističke infekcije. Npr. sepsu kod imunokompromitovanih bolesnika i konjuktivitis kod osoba koje već imaju lezije ili hroničnu iritaciju sluzokože vežnjače. Treba naglasiti da izolacija B. subtilis-a iz hemokulture mora biti kritični procenjiva u sklopu kliničke slike jer je ova bakterija čest kontaminat bakterioloških podloga.