Bacillus cereus

Bacillus cereus nalazi se svuda u prirodi kao Gram-pozitivna bakterija.

Simptomi
Dijagnoza
Lečenje

Simptomi

B. cereus najčešće izaziva alimentarne intoksikacije (trovanje hranom). Dominantna klinička slika za emetični oblik je gađenje i povraćanje, ima kratku inkubaciju od 4 sata. Za pojavu simptoma odgovoran je termostabilni toksin. Ovaj tip intoksikacije je najčešće vezan za hranu koja se sprema od pirinča.

Dijareja kao oblik oboljenja ima inkupaciju od 17 sati i kao simptomi se pojavljuju grčevi u stomaku i proliv. Za pojavu simptoma je odgovoran termostabilni enterotoksin. Ovaj tip intoksikacije je najčešće vezan za hranu od mesa i kobasice. Kod ovog oboljenja spore dospevaju sa hranom u digestivni trakt i tek tu se oslobađa toksin. Mikrobiološka dijagnoza se postavlja izolacijom B. cereusa iz sumljivih namirnica i/ili stolice i to u broju većem od 105/g uzorka. Moguće je dokazati ove enterotoksine u namirnicama.

B. cereus kod imunodeficijentnih osoba (osobe sa oslabljenim imunitetom) može prouzrokovati bakterijemiju, sepsu, endokarditis ili meningitis. Kod intravenskih narkomana se takođe može javiti sepsa jer je visok procenat „uličnih doza“ heroina kontaminiran sporama ove bakterije.

Panophtalmitis je teška bakterijska infekcija svih struktura očne jabučice koju mogu izazvati virulentni sojevi B. cereus-a.

Dijagnoza

Izolacija i identifikacija B. cereus-a iz bolesničkih uzoraka je jednostavna i brza. Pri proceni značaja rezultata treba imati na umu da je česta kontaminacija ovim mikroorganizmom.

Lečenje

Digestivni poremećaji izazvani enterotoksinima B. cereus-a leče se dijetom i simptomatskom terapijom. Generalizovane infekcije se leče antibioticima.