Astigmatizam: uzroci, simptomi i lečenje

Astigmatizam se definiše kao nepravilnost u zakrivljenosti rožnjače ili sočiva oka.

Anatomski (normalno) rožnjača i sočivo, su glatki i jednako, ravnomerno zakrivljeni u svim pravcima. Ovakva građa omogućava pravilno prelamanje svetlosti i padanje zraka na zadnji deo oka, retinu. Ukoliko postoji poremećaj u zakrivljenosti ovih struktura oka dolazi do refrakcije zraka svetlosti i oštećenja vida.

Ukoliko je do poremećaja zakrivljenosti došlo na nivou rožnjače u pitanju je kornealni astigmatizam, ili na nivou sočiva lentikularni astigmatizam.

U oba slučaja dolazi do mutnog viđenja i bliskih i udaljenih predmeta ili do poremećene percpecije predmeta (predmeti su previsoki, preniski, preširoki,…)

Odrasli sa astigmatizmom mogu primetiti pogoršanje vida, dok deca ne moraju biti svesna postojanja poremećaja i ne žale se na zamagljen vid.

Zašto nastaje astigmatizam?

Dakle, u osnovi astigmatizma stoji nepravilna zakrivljenost rožnjače li sočiva oka. Ovaj poremećaj dovodi do nepravilne refrakcije svetlosti.

Astigmatizam je vrlo učestalo stanje. Veruje se da postoji i nasledna komponenta u pojavi astigmatizma.

Astigmatizam može da nastane kao posledica:

Čitanje sa lošim osvetljenjem ili sedenje preblizu televizora ne može dovesti do pojave astigmatizma ili do pogoršanja već postojećeg.

Koji su simptomi astigmatizma?

  • Zamagljen vid
  • Polja sa poremećenim vidom
  • Naprezanje očiju
  • Glavobolja
  • Žmirkanje da bi slika postala jasno vidljiva
  • Neprijatan osećaj u oku

Ukoliko imate ove simptome ili neke od njih, to ne znači da imate i astigmatizam, jer su ovi simptomi nespecifični i javljaju se i u drugim oboljenjima. Za postavljanje dijagnoze neophodno je obratiti se doktoru za oči, oftalmologu za detaljno ispitivanje i otkrivanje problema.

Dijagnoza

Kao jedan od prvih koraka u dijagnostici astigmatizma je određivanje oštrine vida, što se proverava jednostavnim testom čitanja slova sa table. Na ovaj način se dobija informacija o oštrini vida na različitim udaljenostima.

Zatim se različitim instrumentima pristupa daljem pregledu.

U daljem pregledu doktor će pokušati da odredi na koji način treba da ispravi Vaše sočivo kako bi Vam poboljšao vid. To se postiže kroz seriju sočiva koja se stavljaju ispred Vašeg oka i na osnovu podataka koje Vi date se dalje pristupa radu.

Autorefraktor je instrument koji sam meri pogrešnu zakrivljenost sočiva i određuje koju vrstu korektivnih sočiva je neophodno koristiti za poboljšanje vida.

Takođe se meri i posmatra površina i zakrivljenost rožnjače.

Ovi testovi omogućuju doktoru precizne informacije o stanju Vašeg oka, zatim postavljanju dijagnoze i određivanje adekvatne terapije baš za Vaš slučaj.

Kako lečiti astigmatizam?

Blagi ili umereni oblik astigmatizma je moguće korigovati sa naočarama za vid ili kontaktnim sočivima. To se postiže kompenzacijom (nadomešćivanjem) nepravilnih kurvatura rožnjače ili sočiva.

Astigmatizam: uzroci, simptomi i lečenje
Astigmatizam: uzroci, simptomi i lečenje

Mogu se koristiti i rigidna i meka sočiva, u zavisnosti od težine astigmatizma. Kod težih oblika neophodna su rigidna sočiva ili naočare.

Kao vid terapije postoji opcija i laserske operacije očiju u nekim slučajevima.

Prava terapija se određuje u dogovoru sa doktorom i na osnovu težine Vašeg slučaja i drugih propratnih stavki.

Astigmatizam se meri u dioptrijama. Perfektno oko bez astigmatizma ima 0 dioptrija. Većina ljudi ipak ima vrednosti od 0.5 do 0.75 dioptrija. Osobe sa vrednostima od 1.5 i više moraju nositi naočare ili sočiva za korekciju vida.