Arbovirus

Arbovirusi od arthopod borne – što bi značinlo „rođen u artropodama“ „prenošen artropodama“.

Kako se prenose?
Arbovirusne infekcije
Kliničke manifestacije – simptomi arbovirusnih infekcija
Porodice arbovirusa

Kako se prenose?

Vektori koji prenose ove viruse su hematofagne artropode: krpelji, komarci, hematofagni insekti i muve. Oni prenose viruse sa jednog na drugog domaćina. Sisajući krv obolelog kičmenjaka, artropode se doživotno zaraze. Zaražena artropoda onda ugrize drugog kičmenjaka i prenese mu virus. U nekih artropoda se vrši transovarijalno prenošenje virusa na potomstvo.

Arbovirusne infekcije

Javljaju se samo u određenim geografskim područjima (nisu kosmopolitska). Nastaju samo u određeno godišnje doba (vezano za životni ciklus vektora).

Kliničke manifestacije – simptomi arbovirusnih infekcija

Mogu biti subkliničke infekcije kao lake bolesti. Međutim mogu prozrokovati i teška oboljenja: groznice, encefalitisi, aseptični meningitisi, hemoragične groznice (sa ili bez renalnog sindroma), osipne promene na koži, akutni artritis, hepatitis i retinitis.

Porodice arbovirusa

TOGAVIRIDAE (genus Alphavirus)
FLAVIVIRIDAE (genus Flavivirus)
BUNYAVIRIDAE (genusi Bunyavirus, Phlebovirus, Nairovirus, Uukuvirus, Hantavirus)
[li]REOVIRIDAE (genus Orbivirus i genus predviđen za virus krpeljske Kolorado groznice)
RABDOVIRIDAE (genus Vesiculovirus)