Anemije u akutnim i hroničnim bolestima kod dece

Nazivaju se i sekundarne anemije, pošto je u ovom slučaju anemija samo znak neke druge bolesti. Po učestalosti javljanja kod dece ova grupa anemija nalazi se na drugom mestu (posle anemije uzrokovane deficitom gvožđa).

Anemije koje se javljaju tokom akutnih virusnih ili bakterijskih infekcija su obično blage i tranzitorne, spontano prolaze nakon rekonvalescencije. Zbog toga u toku akutne infekcije nikada ne treba ispitivati malokrvnost. Dete će se proglasiti anemičnim tek ako nakon ozdravljenja postoje klinički i laboratorijski znaci malokrvnosti.

Anemije se javljaju i u većini hroničnih infekcija, naročito u hroničnim infekcijama piogenim bakterijama (osteomijelitis, bronhiektazija). Sekundarne anemije javljaju se u sklopu drugih bolesti. U ovim slučajevima anemija nije bolest, već nespecifičan znak drugih bolesti. Mogu se javiti u hroničnim inflamatornim procesima – npr. reumatoid artritisu, sistemskom eritemiskom lupusu, ulceroznom kolitisu, te u malignim oboljenjima i uznapredovalim bubrežnim bolestima. Klinička slika ovih anemija je nespecifična i zavisi od osnovne bolesti (npr. koža uremičnih bolesnika će biti žućkasto bleda, kod sistemskih bolesti bleda, kod ciroze jetre žućkasta ili zelenkasta sa izraženim bledilom). Mada kliničkom slikom dominiraju znaci osnovnog oboljenja, kvalitet života može biti narušen kao posledica blage do umerene anemije.

Etiologija i patogeneza ovih anemija je još uvek nerazjašnjena. U toku infekcija ili hroničnih bolesti postoji zastoj u iskorišćavanju serumskog gvožđa, uglavnom na račun snižene reutilizacije iz razorenih eritrocita. Gvožđe je blokirano u makrofagima i ne može se upotrebiti za ponovnu sintezu hemoglobina, iako u organizmu postoji dovoljna količina raspoloživog gvožđa. Verovatno da i drugi etiološki faktori (skraćen vek eritrocita, infektivna eritropoeza, relativni deficit eritropoetina i smanjena osetljivost eritroidnih prekursora na eritropoetin) doprinose razvoju ove anemije. U njenoj osnovi najverovatnije leži suprimiran proliferativni odgovor koštane srži do koga dolazi zbog neadekvatne produkcije eritropoetina i smanjene aktivnosti koštane srži koje su u raskoraku sa stepenom anemije. Ovakva neadekvatna reakcija koštane srži je najverovatnije posledica uticaja inflamatornih citokina koji se mešaju u normalnu, citokinima posredovanu signalnu transdukciju između strome koštane srži i eritroidnih prekursora.

Anemije u akutnim i hroničnim bolestima kod dece; FOTO: https://www.pediatriconcall.com/articles/pediatric-hematology/anemia/anemia-introduction
Anemije u akutnim i hroničnim bolestima kod dece; FOTO: https://www.pediatriconcall.com/articles/pediatric-hematology/anemia/anemia-introduction

Laboratorijski nalazi

Ove anemije su uglavnom blage ili umerene (koncetracija hemoglobina je oko 90 g/l, retko ispod 60g/l). ANemija je najčešće normocitna i normohromna, mada se u 1/3 obolelih mogu zapaziti blaga hipohromija i mikrocitoza. Broj leukocita je normalan ili blago povišen, a leukocitoza je relativno česta. Obrazac distribucije gvožđa je karakterističan – feremija je niska ili normalna, dok su depoi gvožđa visoki (najbolje se procenjuju kroz nivo feritina). Slobodni protoporfirin eritrocita je često povišen i predstavlja osetljiv pokazatelj poremećaja metabolizma gvožđa.

Lečenje

Specifična terapija za sada nije definisana. Lečenje infekcije, a u slučaju inflamatornih ili hroničnih bolesti što bolja kontrola osnovne bolesti, dovode do potpune ili delimične korekcije anemije. Ove anemije ne odgovaraju na terapiju gvožđem. Terapija rekombinovanim humanim eritropoetinom može popraviti koncentraciju hemoglobina i poboljšati opšte stanje u krajnjim stadijumima bubrežne insuficijencije i kod pacijenata sa hroničnim inflamatornim bolestima. Često je potrebna i upotredna terapija gvožđem da bi se postigao pun efekat eritropoetina.

Prognoza zavisi od prognoze osnovne bolesti.