Amplifikacija (umnožavanje) gena

Amplifikacija (umnožavanje) gena – proces u tumorskim ćelijama u kome se formiraju brojne kopije određenih gena, čiji su vidljivi dokaz homogeno obojeni regioni i dvostruki minutni hromozomi.