Akutni abdominalni bol kod dece

Abdominalna hirurška stanja su najčešći uzroci akutnog abdominalnog bola kod dece, a vrh liste učestalosti zauzima akutni apendicitis. Često ga je vrlo teško razlikovati od mezenterijalnog adenitisa, a nekad i od drugih akutnih hirurških ili nekih ne-hirurških stanja. Zbog toga, dijagnostika akutnog abdominalnog bola kod dece zahteva koliko znanje toliko i iskustvo.

Dijagnoza

Uz detaljnu anamnezu, klinički pregled uvek treba da bude sveobuhvatan (pregled kože, auskultacija pluća, pregled testisa, hernijalnih otvora, rektuma). Nepridržavanje ovog pravila može biti jedan od razloga što kod mnogih bolesnika hospitalizovanih na hirurgiji bol prođe a da se tačna dijagnoza ne postavi. U svakodnevnoj praksi, pred detaljnog i pažljivog kliničkog pregleda, kod bolesnika sa akutnim bolom u trbuhu treba uraditi laboratorijske preglede krvi (ukupni leukociti i diferencijalna leukocitna formua) i urina, eventualno uz dodatne laboratorijske preglede, npr. amilaza i lipaza u krvi i urinu. Ultrasonografski pregled može biti od pomoći u dijagnostici mezenterijalnog limfoadenitisa i akutnog apendicitisa.

Diferencijalna dijagnoza

U uzrastu do 2 godine, najčešći hirurški uzroci akutnog abdominalnog bola jesu volvulus zbog malrotacije ili zaostatka omfaloenteričnog kanala, inkarcerirana ingvinalna hernija, nekrotični i Hiršsprungov enterokolitis, kojima se u neonatalnom periodu pridržuju gastrične i duodenalne perforacije. U istom uzrastu, najčešći ne-hirurški uzroci akutnog abdominalnog bola su infekcije gastrointestinalnog i urinarnog trakta.

Akutni abdominalni bol kod dece; FOTO: https://parenting.firstcry.com/articles/10-best-home-remedies-for-stomach-pain-in-toddlers/
Akutni abdominalni bol kod dece; FOTO: https://parenting.firstcry.com/articles/10-best-home-remedies-for-stomach-pain-in-toddlers/

Kod dece starije od 2 godine, najčešći hirurški uzroci akutnog abdominalnog bola su apendicitis, opstrukcija zbog adhezija ili volvulusa i Mekelov divertikulum. U istom uzrastu, najčešći ne-hirurški uzroci akutnog abdominalnog bola su gastrointestinalne infekcije. Ne treba zaboraviti akutnu inflamaciju pankreasa, holeciste ili jetre. Akutni abdominalni bol može se javiti kod pneumonije donjeg režnja, zbog zračenja prema abdomenu. Dijabetesna ketoacidoza i purpura Henoh-Šenlajn mogu izazvati jak bol u abdomenu. Infekcija urinarnog trakta, uključujući i akutni pijelonefritis, ređe uzrokuje akutni abdominalni bol u starijem uzrastu. Akutnu inflamaciju holeciste i početak akutnog hepatitisa jetre takođe treba uzeti u obzir.

Lečenje

Svako dete sa akutnim abdominalnim bolom koji traje 6 sati ili duže zahteva aktivno posmatranje i procenu. Ukoliko traje duže od 24h i izolovan je simptom, mora se intezivno tražiti hirurški uzrok. Kod dece mlađeg uzrasta mogu se prevideti klinički znaci osetljivog abdomena. Ovo je za njih otežavajuća okolnost, jer, ako se zakasni sa dijagnozom i lečenjem akutnog apendicitisa veoma brzo može doći do nekroze creva i perforacije.