Adenovirus

Adenovirusi najčešće izazivaju blage respiratorne infekcije ili gripozni sindrom, i često ove infekcije prolaze bez simptoma. Međutim, pored navedenih stanja adenovirusi imaju moć da izazovu niz drugih kliničkih manifestacija.


Veličina, morfologija, struktura i osobine Adenovirusa
Razmnožavanje i kultivisanje
Antigene osobine
Adenovirus simptomi
Imunitet
Dijagnoza
Vakcinacija
Epidemiologija

Kako se prenosi Adenovirus?

Veličina, morfologija, struktura i osobine Adenovirusa

Veličina Adenovirusnih čestica se kreću između 70-90nm. Genom ovih virusa sadržan je u dvolančanoj DNA. Nukleinska kiselina je zaštićena proteinskim nukleokapsidom koji je izgrađen od 252 kapsomere. Od toga 240 kapsomera je heksagonalne simetrije koji su istovremeno grupno specifični antigeni. A ostalih 12 kapsomera je pentagonalne simetrije, sa njihovih uglova polaze duga vlakna, kao antene, na kojima se nalaze tipski specifični antigeni – hemaglutinini. Druge omotače ne poseduju, što znači da su ove virusne čestice otporne na etar i druge organske rastvarače.

Virusni hemaglutinini omogućavaju aglutinaciju eritrocita „O“ krvne grupe čoveka bez spontane elucije – virusna hemaglutinacija II tip.

Adenovirusi dobro podnose sobnu temperaturu i temperaturu čoveka od 36-37ºC.

Razmnožavanje i kultivisanje

Virusi se u inficiranoj domaćinskoj ćeliji razmnožavaju unutar jedra. Unutar njih stvaraju tipične intranuklearne inkluzije. Iz domaćinske ćelije se oslobađaju tek nakon njenog pucanja.

Kultivisanje se vrši u kulturama ćelija humanog porekla.

Antigene osobine

Svi Adenovirusi imaju zajednički grupno specifične antigene (specifične za genus i subgenus) koji je najvećim delom vezan za kapsomeru. Ovi antigeni se mogu dokazati sa reakcijom vezivanja komplementa.

Tipski specifični antigeni su vezani za kapsomere (to su antigeni specifični za vrstu). Mogu se dokazati raznim metodama. Najčešće se koristi neutralizacioni test i inhibicija hemaglutinacije.

Adenovirus simptomi

Adenovirusi imaju sposobnost da ulaze u organizam kroz različita ulazna vrata. Isto tako mogu da se razmnožavaju u raznim organima u organizmu. Najčešće mesto u kome se razmnožavaju ovi virusi je respiratorni trakt, ali isto tako mogu da uđu preko konjuktive i preko digestivnog trakta (tipovi 40 i 41 su uzročnici akutnog gastroenteritisa).

U slučaju hemoragičnog cistitisa virus ulazi direktno preko mokraćnih puteva ili putem krvi dospeva u urinarni trakt.

Inkubacioni period adenovirusa zavisi od ulaznih vrata.

Pojedini tipovi virusa izazivaju sledeće simptome kod čoveka:

U imunodeficijentnih osoba (bolesnika sa hiv-om, leukozom, malignim tumorom) ove infekcije adenovirusima su veliki problem, uvek se završavaju letalno. Obično dođe do generalizovane bolesti.

Imunitet

Nakon preležane infekcije adenovirusom, stvara se imunitet samo na preležani tip adenovirusa, što bi značilo da je moguće da se ponovi infekcija adenovirusom nekog drugog tipa.

Dijagnoza

Zavisno od simptoma, adenovirus se može dokazati u brisu guše, konjuktive, uzorku urina, likvora, stolice, ispirka guše itd.

Za dokazivanje se koriste serološke metode. Najčešće je to neutralizacioni test, reakcija vezivanja komplementa, inhibicija hemaglutinacije, ELISA test.

U kulturama ćelija se identifikuju po karakterističnom citopatogenom efektu i stvaranju intranuklearnih inkluzija.

Vakcinacija

Postoji vakcina sačinjena od tipova 3, 4 i 7, koji su najčešći uzročnici infekcija kod ljudi. Primenjuje se u nekim zemljama i to u vojnim kolektivima.

Epidemiologija

Što se tiče naših prostora Adenovirus je najzastupljeniji u Vojvodini. Prisutan je tip 51. Rezervoar infekcije je inficiran čovek. Infekcija se obično javlja u manjim ili većim epidemijama, u vojničkim i dečijim kolektivima. Najviše obolelih ima u hladnim mesecima, mada su česte i letnje epidemije (tzv. letnji grip).

Kako se prenosi Adenovirus?

Pošto je rezervoar zaraze inficiran čovek, na druge ljude virus se prenosi preko nazofaringealnog sekreta, konjuktivalnog sekreta, moguće je i preko raznih drugih kontaminiranih sekreta i izlučevina.

Један одговор на „Adenovirus“

 1. Poštovani, da li biste mogli da mi kažete šta znače sledeće vrednosti

  S-CMV IgM 3,82
  S Adenovirus IgM U RADU
  S Adenovirus IgG U RADU
  S Epstein Barr IgM At U RADU
  S Epstein Barr IgG At U RADU

  U napred zahvan Petar

Затворено за коментаре.