Referentne vrednosti • Tumačenje krvne slike

Referentne vrednosti nekog laboratorijskog parametra, najprostije rečeno, se dobiju tako što se prvo određuje parametar kod zdravih ljudi i na osnovu ispitivane zdrave grupe se pomoću određenog algoritma definiše šta je „normalno“. Referentne vrednosti variraju u zavisnosti od mnogo faktora, uključujući demografske faktore, labaratorijske metode kojom se određivao dotični parametar, starosne dobi i pola pacijenta, itd.

Zbog svih tih uticaja je neophodno da lekar interpretira konačne rezultate krvne slike, on će uzimati u obzir pored navedenih faktora i kliničku sliku pacijenta, lekove koje pacijent koristi, profesiju pacijenta, nadomrsku visinu na kojoj živi, godišnje doba itd. itd.

Navedene referente vrednosti, kako bi naš narod rekao, nemojte uzimati „zdravo za gotovo“. One služe samo kao orijentir da razgraniče patološko i fiziološko stanje. iskoristite povezanost između imena(skraćenice) parametra i opširnijeg teksta kako bi saznali više informacija o željenom parametru.

Parametri Referentne vrednosti Jedinica mere
RBC M – 4,2-6,0
Ž – 3,9-5,4
x10^12/l
HGB M – 130-160
Ž – 120-150
g/l
HTC M – 0,40-0,54
Ž – 0,37-0,47
MCV 82-98 fl
MCH 27 – 32 pg
MCHC 310 – 350 g/l
WBC 4-10 x10^9/l
Neutrofilni granulociti 0,5-0,75
Limfociti 0,2-0,40
Monociti 0,02-0,10
Eozinofilni granulociti 0,02-0,04
Bazofilni granulociti 0,0-0,01
PLT 140-400 x10^9/l
SE M – 3-8
Ž – 4-12
mml/h
Fibrinogen 1,5-4,0 g/l
ŠUK – Šećer u krvi 4,0-5,9 mml/l
Ukupni proteini 60-80 g/l
Ukupni bilirubin ≤ 17 µmol/l
Ukupni holesterol ≤ 5,2 mmol/l
Trigliceridi < 1,7 mmol/l
Urea 3,3-7,0 mmol/l
Kreatinin 60-106 µmol/l
Natrijum 135-155 mmol/l
Kalijum 3,5-5,5 mmol/l
Hloridi 95-105 mmol/l
Jonizovani kalcijum 0,95-1,35 mmol/l
Leukociti u sedimentu 4-8
Eritrociti u sedimentu 1-3
Proteinurija do 150 mg/24h urinu
shop.produzizivot vertikalni baner
Zamolili bismo Vas da podelite tekst sa svojim prijateljima. Hvala :)

O autoru

Portal "Budi zdrav, produži život" osnovan je od strane studenata medicinskog fakulteta. Postavite pitanje na dnu teksta, a mi ćemo pokušati da odgovorimo na Vaša pitanja u najkraćem mogućem roku. Želite da nas bolje upoznate? Kliknite ovde >>

Napišite Vaš odgovor/pitanje