Urologija

Urologija, takođe poznata kao hirurgija urogenitalnog sistema, je grana medicine koja izučava hirurške zahvate i bolesti koje se odnose na muški i ženski urinarni sistem i muški reproduktivni sistem. Organi koji spadaju u domen urologije su uretra, mokraćna bešika, mokraćni ureteri, bubrezi i muški polni organi (testisi, epididimis, vaza deferens, prostata i penis).

Najčešći simptomi i znaci

Najčešće dijagnoze

1 2