Gastroenterologija

Gastroenterologija je grana medicine koja je prvenstveno fokusirana na digestivni sistem i njegove poremećaje. Lekara koji radi u ovoj oblasti zovemo gastroenterolog. Oni sprovode niz dijagnostičkih i terapijskih procedura uključujući kolonoskopiju, endoskopiju, biopsiju jetre, itd.

Najčešći simptomi i znaci

Najčešće dijagnoze

1 2 3 5